Gå til sbm.no
Odd Arild Sæther, daglig leder i Møre Eiendomsmegling. Foto: Kristin StøylenAll statistikk viser at det gir bedre pris fordi kjøperne vet hva de får og at de ikke kjøper katta i sekken, sier Odd Arild Sæther, daglig leder i Møre Eiendomsmegling. Foto: Kristin Støylen

Slik får du

Bedre betalt for boligen

En boligsalgsrapport kan gi bedre pris og færre krangler etter salget.

– Vi anbefaler bruk av boligsalgsrapporter, spesielt ved salg av enebolig. Vår erfaring er at det gir bedre pris, fordi kjøperne vet hva de får og at de ikke kjøper katta i sekken, sier Odd Arild Sæther, daglig leder i Møre Eiendomsmegling.

Blant annet mener Protector Forsikring å kunne dokumentere at bruk av boligsalgsrapporter (BSR) reduserer konfliktnivået (20 prosent) og gir høyere pris (3-5 prosent).

Boligsalgsrapporten forteller det meste om boligens tilstand. Den gjør bolighandelen tryggere og bedre. Skal du selge enebolig er prisen på rapporten ca. 12 000 kroner.

Konflikter
Omtrent hver fjerde bolighandel ender i en konflikt hvor det ofte krangles om millioner. I likhet med Møre Eiendomsmeglinger mener blant andre Forbrukerrådet at hyppigere bruk av gode boligsalgsrapporter fra dyktige takstmenn, vil gi færre krangler.

– Vi er trolig den eiendomsmegleren i fylket som selger flest eneboliger med boligsalgsrapporter. Vi var også den første megleren som anbefalte alle våre selgere å bruke BRS. Bruken ligger nå mellom 95 og 100 prosent ved salg av eneboliger, sier Sæther.

Fanesak
Møre Eiendomsmegling er blant de beste i klassen når det gjelder trygg bolighandel, med svært få klager knyttet både til handelen og boligene som selges.

–Trygg og forutsigbar bolighandel har i alle år vært vår fanesak. Både selger og kjøper skal kunne stole på oss. Derfor legger vi stor vekt på at informasjonen vi formidler ut i markedet er åpen og etterrettelig. En boligsalgsrapport er et godt verktøy i den formidlingen, sier Sæther.

Rapporten
Boligsalgsrapporten forteller det meste om eventuelle feil og mangler med boligen. Takstmannen går grundig gjennom boligen, de enkelte bygningsdelene blir sjekket og tilstanden karakteriseres på en skala med tilstandsgrader (TG) fra 0 til 3, hvor null er best. Den har også et sammendrag hvor punktene som trenger tiltak er spesielt påpekt.

Mer brukt
– Fra 2017 kan vi si at boligsalgsrapport er blitt så vanlig at det er «regelen» ved salg av eneboliger i Ålesunds-området. 90 prosent av våre boligsalgsrapporter gjelder eneboliger. Våre tall viser at rundt 85 prosent av de 800 eneboligene som ble solgt i 2017 var med boligsalgsrapport, sier takstmann Frode Mauren i Møretakst.

Satsingen på boligsalgsrapporter begynte i 2015 og viser en betydelig økning fra 288 i 2015 til 509 i 2017.

– I år ser vi også en klar økning av bruk av boligsalgsrapporter på rekkehus og tomannsboliger. Vi har nå fått på plass et godt produkt som vi håper også blir enda mer brukt på leiligheter for å få en god vurdering av spesielt våtrom. Fortsatt ser vi at det er mest vanlig med verdi- og lånetakster ved omsetning av leiligheter selv om vi også her ser en viss dreining, sier takstmann Frode Mauren.

Stor forskjell
Boligsalgsrapportene er under stadig utvikling for å gjøres enda mer lettfattelige og leservennlige.

– Formålet kontra tidligere rapporter er også at disse skal gi flere konkrete opplysninger, og «takstmenn skal ha samme vurdering på samme avvik», forteller Mauren.

Forskjellen på en takst og en tilstandsrapport er stor. En takst forteller bare noe om teknisk verdi og markedsverdien, og kan best sammenlignes med en prisvurdering fra en eiendomsmegler.

Bildet viser et eksempel på hvordan den nyeste varianten av boligsalgsrapporten ser ut.

Fortsatt forsikring

Odd Arild Sæther mener at boligsalgsrapportene blir stadig bedre, men at man kanskje også bør få en rørlegger og en elektriker til å bidra i en slik rapport.

Han mener at det i likhet med næringsbygg bør tenkes bredere og grundigere også når det gjelder boliger i forhold til VVS og elektro i boligsalgsrapportene. I dag kontrolleres for eksempel våtrom kun i forhold til fuktighet.

– Er boligsalgsrapportene nå så gode at man kan droppe eierskifteforsikringer?

– Rapportene er gode og forteller det meste om boligens tilstand, men vi anbefaler fortsatt eierskifteforsikringer for at man skal ha best mulig sikkerhet og trygghet. Boligsalgsrapportene gir betydelige rabatter ved kjøp av eierskifteforsikringer, sier Sæther.

Skal du kjøpe eller selge bolig? Sjekk her hva Møre Eiendomsmegling kan tilby deg.

Flere artikler i kategorien Bolig