Gå til sbm.no
Lys.Gjør det til en rutine å teste røykvarsleren en gang i måneden og skift batteri i røykvarsleren en gang i året.

Røykvarslerens dag

Husk å skifte batteri

Vi nordmenn elsker å kose oss hjemme, noe vi gjør til gangs i julen. Men husk; levende lys og åpen ild er hovedårsaken til at det er flere branner i julen enn ellers.

Vinter og jul er høytid for brann. Grunnen til det er blant annet at vi er mer hjemme, lager mer mat og oppholder oss på kjøkkenet, fyrer i peisen, tenner lys og bruker mer elektrisitet til stadig flere apparat og dingser. Dermed øker brannfaren.

Test røykvarsleren og bytt batteri
Å bli varslet tidlig er avgjørende for rask og trygg evakuering av boligen i tilfelle brann. Det er derfor viktig at røykvarsleren virker som den skal når uhellet først er ute. Gjør det til en rutine å teste røykvarsleren en gang i måneden.

Batteriene i røykvarsleren skal skiftes en gang i året. Det er lettere å huske når du gjør det på en bestemt dato. Gjør det til en vane og bytt batteriene 1. desember - på røykvarslerens dag. 

Du kan lese mer om brannsikkerhet på sidene til DBS (direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Rimeligere forsikring
Mange forsikringsselskap gir rabatt hvis man har gode brannforebyggende alarmer. Har du forsikring gjennom Eika så gir de rabatt ved følgende FG godkjent brannalarm:

  • Brannalarm som varsler i og utenfor boligen så det høres i nabolaget
  • Brannalarm som går til vaktselskap eller brannstasjon

Flere artikler i kategorien Bolig