Gå til sbm.no
Bendik Tangen - daglig leder i Møremegling.I Møre og Romsdal er det hittil i år solgt 1109 eiendommer mot 786 i fjor, forteller Bendik Tangen, Daglig leder i Møremegling.

Møre og Romsdal

Meget god aktivitet i boligmarkedet

Til tross for covid-19, lockdown og hjemmekontor rapporteres det om god aktivitet og fart i Møre og Romsdals boligmarked.

Raskere omsetning
Tall fra Eiendom Norge viser en omløpstid for alle typer eiendommer på i snitt 112 dager i år mot 114 dager i fjor. Møremeglings meglere melder om at det har vært god utskifting i porteføljen og at relativt mange eiendommer med lang salgstid er solgt i perioden. Dette er med på å dra opp omsetningstiden, men vil forbedre tilbudet med fornyelse av porteføljen. Interesse for alle typer eiendommer gir en god indikasjon på at markedet har behov for tilføring av flere salgsobjekter.

Flere boliger til salgs
Antall salg er en annen god indikasjon på status i markedet. I fylket vårt er det hittil i år solgt 1109 eiendommer, mot 786 i fjor. Ett større totalmarked gir oss større oppdragsmengde og vitner om at tilbudet og etterspørselen ikke har vært negativt påvirket av covid-19.

Benytter pandemien til å «kvesse knivene»
Pandemisituasjon gir utfordringer, men også muligheter. Muligheter til å tenke nytt og vurdere om det er ting vi kan gjøre bedre, smartere eller mer eller mindre av for å effektivisere prosesser og forbedre kundeopplevelsen.

Nye arbeidsmåter tas i bruk
I Møremegling tar vi smittevernhensyn alvorlig. Vi praktiserer blant annet påmeldingsvisninger, økt bruk av digitale møter og en utstrakt bruk av e-signering av avtaler. Flere av tiltakene vil bli videreført etter pandemien fordi tiltakene er effektive og gir en bedre opplevelse både for meglerne og kundene.

Skal du selge bolig?
Med Nordvestlandets største bank i ryggen gir vi deg alt under ett tak og et stort nettverk. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Bendik Tangen er daglig leder i Møremegling.

Bendik Tangen startet som daglig leder i Møremegling i januar 2021. Møremegling har kontorer i Molde, Ålesund, Ørsta/Volda og er også tilknyttet alle Sparebanken Møres kontorer i fylket. Her finner du meglerne i Møremegling.

Flere artikler i kategorien Bolig