Gå til sbm.no
Trond Lars Nydal, adm. direktør i Sparebanken Møre, Marielle Furnes Mannseth, daglig leder United Future Lab Norway og Espen Remme, regiondirektør NHO Møre og Romsdal. Trond Lars Nydal, adm. direktør i Sparebanken Møre, Marielle Furnes Mannseth, daglig leder United Future Lab Norway og Espen Remme, regiondirektør NHO Møre og Romsdal.

Banksjef om bærekraftrapport:

- Kan gi økt verdiskaping

Bærekraft byr på nye forretningsmuligheter og muligheter for økt verdiskaping.

Det mener administrerende direktør i Sparebanken Møre, Trond Nydal. Han er opptatt av å se mulighetene og ikke bare utfordringene i bærekraftrapporten fra Møre og Romsdal.

Utvikling og innovasjon
– Derfor er det flott at rapporten også inneholder informasjon om næringsutviklingspotensiale, noe som gir forretningsmuligheter og grunnlag for økt verdiskaping i regionen. Gjennom utvikling og innovasjon skaper vi nye forretningsmuligheter. Investeringer i teknologi og smarte løsninger kan gi økonomiske besparelser som et eksempel, sier Nydal.

Han viser til at vi er kjent for å ha et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv, og at det er mange gode eksempler på det her i regionen.

Konkret og håndgripelig
– Et annet viktig poeng med denne rapporten er at det gjør et så stort område som bærekraft konkret, håndgripelig og oversiktlig. Kartlegginga som nå er gjennomført bidrar til å konkretisere og strukturere temaet – kort sagt sette ord på hva dette handler om, mener Trond Nydal.

Gjennom utvikling og innovasjon skaper vi nye forretningsmuligheter. Investeringer i teknologi og smarte løsninger kan gi økonomiske besparelser som et eksempel, sier adm. direktør i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal.

Kunnskap og innsikt
Trond Nydal er overbevist om at kunnskap og innsikt er en viktig forutsetning om vi skal lykkes med bærekraftig utvikling.

– Gjennom kartleggingen i rapporten får vi god innsikt i de utfordringene vi står overfor og innenfor hvilke områder vi finne disse. Det gir et godt grunnlag for å gjøre prioriteringer og etablere tiltak som gir oss mulighet til å jobbe planmessig og strukturert med bærekraft, sier administrerende direktør i Sparebanken Møre.

Sparebanken Møre
Rapporten er den første av sitt slag i verden hvor alle kommuner i en hel region har målt bærekraft i FN-regi. Både utlandet og andre regioner i Norge ser med stor interesse på pilotprosjektet. Sparebanken Møre har bidratt stort og vært en av pådriverne til nybrottsarbeidet som er unikt nasjonalt og internasjonalt. 

Les også "Først i verden på bærekraftsmåling"

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement