Gå til sbm.no
Unn Fyllingsnes daglig leder i Tingvoll Økopark.Vi er så glade for å ha en lokal, aktiv og engasjert støttespiller som Sparebanken Møre – en bank som er genuint opptatt av bærekraft. Det gir oss et handlingsrom vi ikke ville hatt uten banken, sier Unn C. Fyllingsnes, daglig leder i Tingvoll Økopark

Teft-midler til Tingvoll:

1,7 millioner til bærekraftsenter

Senter for arealforvaltning og naturmangfold i Tingvoll Økopark er en treårig satsing for å ta gode og bedre valg for fremtiden.

– Vi er så glade for å ha en lokal bank som Sparebanken Møre som forstår og er så genuint opptatt av bærekraft. En så aktiv og engasjert støttespiller betyr mye for oss. Det gir oss et handlingsrom vi ikke ville hatt uten banken, sier Unn C. Fyllingsnes, daglig leder i Tingvoll Økopark om Teft-midlene fra Sparebanken Møre.

Nasjonalt senter
Støtten på 1,7 millioner kroner skal fordeles over tre år. Det er en støtte til opprettelsen av et bærekraftsenter for arealforvaltning og naturmangfold som en del av Tingvoll Økopark. Lykkes prosjektet vil det kunne bli viktig lokalt, regionalt og nasjonalt.

Forske og dele
– Det er i første omgang en treårig satsing som gir oss en aktiv rolle inn i arbeidet til Norge første bærekraftfylke, Møre og Romsdal. Målet er å få frem og dele kunnskap om arealforvaltning og naturmangfold som gir oss bedre grunnlag for å ta gode valg for fremtiden, forteller Unn om bærekraftsenteret.

Livsgrunnlag
Fokuset til bærekraftsenteret er på den nederste sirkelen av de tre som representerer alle kategoriene for FNs bærekraftmål: Naturen som gir oss livsgrunnlag. Et etablert forskningsmiljø på Tingvoll er tilknyttet økosenteret.

– Vi kopler sammen fagmiljøet og formidlingsarenaen vår på en ny måte. Vi vil arbeide opp mot ulike målgrupper, fra kommuner til barn og unge, og vanlige folk som deg og meg, sier Unn Fyllingsnes.

I Sparebanken Møre er vi opptatt av samfunnsansvar, samfunnsengasjement og bærekraft. Derfor er det viktig for oss å støtte prosjektet, sier banksjef Marit Rotås Søvik i Sparebanken Møre, Tingvoll.

Opplevelsesparken
Tingvoll Økopark er en jordnær opplevelsespark som åpnet i 2017. Hvert år besøker flere tusen studenter, skoleelever og publikummere økoparken. Her tilbys kurs fra jord til bord, og det arrangeres konserter og familieaktiviteter, kjøkkenhagedag og julemarked. Alt er tilknyttet fokusområdene bærekraftig utvikling, økologisk landbruk, dyrevelferd og fornybar energi.

Spennende prosjekt
– Bærekraftsenteret i Tingvoll Økopark er et spennende prosjekt som støtter opp om satsingen på kompetansearbeidsplasser på Nordmøre. Prosjektet er viktig for bærekraftfylket Møre og Romsdal. I Sparebanken Møre er vi opptatt av samfunnsansvar, samfunnsengasjement og bærekraft. Derfor er det viktig for oss å støtte prosjektet, sier banksjef Marit Rotås Søvik i Sparebanken Møre, Tingvoll.

Store ringvirkninger
Teft-midlene ble overrakt av Kolbjørn Heggdal, banksjef Næringsliv i Sparebanken Møre i Molde:

– Vi tror at Tingvoll Økopark vil markere seg nasjonalt med denne etableringen. Det handler om viktige ressurser som vi må forvalte klokt fremover. Vi er overbevist om at ringvirkningene av dette prosjektet vil være betydelige for regionen, men også på nasjonalt plan, sier Heggdal.

Bidratt
Sparebanken Møre har tidligere bidratt betydelig i regionen knyttet både til digital tvilling og KPI målinger av fylket i tråd med FN-prosjektet U4SSC. Heggdal mener det er svært positivt at dette resultatet nå forvaltes videre av Tingvoll Økopark gjennom dette prosjektet med indikatorutvikling og måling.

Målet er å få frem og dele kunnskap om arealforvaltning og naturmangfold som gir oss bedre grunnlag for å ta gode valg for fremtiden, forteller Unn om bærekraftsenteret.

PS: Teft er navnet på Sparebanken Møres samfunnsengasjement. Banken støtter prosjekt som bidrar til utvikling av lokalt næringsliv, kultur og idrettsliv, nærmiljø, kompetanse og samferdsel med Teft-midler. Les mer om TEFT her.

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement