Gå til sbm.no
Christian Olav Balsnes, CFO i Ocean Supreme og mentor i Næringsteft 2023. Foto: SMP Brand Studio.

Mentor-Christian:

Dette bør gründerne gjøre for å lykkes

Christian Olav Balsnes har vært mentor i Sparebanken Møres nyskaper-konkurranse Næringsteft i fire år. Her er hans råd for å lykkes som gründer.

– Min tilnærming til mentorrollen har vært å hjelpe deltakerne med å lage en tydelig og god forretningsplan på en systematisk og strukturert måte. Jeg mener forretningsplanen er en av grunnsteinene i bedriften. En slik plan benyttes ofte ovenfor investorer, men er minst like viktig for interne forhold i bedriften, forklarer Balsnes.

En god forretningsplan
Balsnes sier at det viktigste med en forretningsplan er at den faktisk kan brukes praktisk i gründerbedriften, og ikke havner i arkivet.

– Forretningsplanen skal kunne være bedriftens rettesnor i overskuelig fremtid, og inneholde det mest vesentlige for bedriften. Ikke minst må den være forståelig for de partene som skal benytte seg av den.

Disse elementene bør være med i en forretningsplan:

 1. Visjon og verdier
 2. Bakgrunn og forutsetninger
 3. Forretningsideen/produkt & tjeneste
 4. Kunder og marked
 5. Konkurrenter/markedssituasjon
 6. ESG
 7. Organisasjon og rollebeskrivelser
 8. Forretningsmodell
 9. Plan for utvikling/vekstplan
 10. Kapitalbehov og finansieringsstrategi
 11. Budsjett og prognoser
 12. Eieragenda
 13. Risikovurdering 

Mine beste tips
Et tips fra Balsnes er å ha respekt for den fasen man er i. Ting vil ta tid.

– Det er lett å tenke at gode kundemøter og gode tilbakemeldinger vil gi resultater raskere enn det man får. Men det er viktig å være tidlig bevisst på at det kommer til å bli mange møter, man skal stå i løpet ganske lenge før ballen virkelig begynner å rulle.

Her får du tips fra Næringsteftmentor Christian Balsnes.
Video: SMP Brand Studio.

Gi gass
I Næringsteft er det bare én gründerbedrift som kan gå av med seieren, og vinne en million kroner og vel så det. De som ikke når helt frem, er på mange måter vinnere de også. Deltagerne i Næringsteft får være med på en enorm kompetansereise for å utvikle sine forretningsideer.

– Det å ryke ut av en konkurranse som Næringsteft må ikke påvirke drivkraften til gründerne. Du må ta slike program for god læring, muligheten til å bygge nettverk og for å kunne få tilbakemeldinger fra både mentorer og likesinnede. Om du virkelig har tro på ideen din, må du bare gi gass videre, avslutter Balsnes.

Det perfekte produkt
Mange gründere kan være veldig opptatte av å utvikle produktet eller tjenesten sin til det perfekte, og bruke lang tid på å finpusse og bygge inn ekstra funksjoner. Men, om det skal bli noe ut av gründerbedriften har Balsnes noen viktige betraktninger.

– I bunn og grunn kan vel aldri et produkt eller en tjeneste bli helt perfekt. Det vil alltid være noe å utvikle, pirke på, en neste versjon. På et eller annet tidspunkt, må en rett og slett sette en strek og få produktet ut i markedet slik at det kan selges. Enten for å skape cashflow til selskapet, eller at man gjør seg viktige erfaringer med å rulle ut et produkt i markedet. Uansett hvordan det blir, vil det kunne gi veldig verdifull læring som kan hjelpe selskapet videre.

Christian Olav Balsnes mener at Næringsteft har en viktig rolle som inkubatorprogram. Det er nært knyttet mot både investorer og næringslivet, noe som gir verdifull læring til de ferske gründerbedriftene.

Viktig med Næringsteft
Det finnes mange gode inkubatorprogram i regionen, og Næringsteft fyller en viktig rolle blant disse. Det er et program som er nært knyttet mot både investorer og næringslivet og som gir verdifull læring til de ferske gründerbedriftene. Det er virkelig til hjelp for nyskapingen som finnes i regionen, mener mentoren.

Derfor er han mentor
Balsnes var tidligere i Converto som er og har vært samarbeidspartner i Næringsteft i flere år. Nå er også mentorens nye arbeidsgiver, Ocean Supreme, med som samarbeidspartner i Næringsteft i kraft av Balsnes sin rolle som mentor. Balsnes synes det er givende og spennende å være mentor i gründerkonkurransen.

– Det å ta del i startfasen og ta følge med deltakerne et stykke på veien, kanskje til og med møte de igjen som etablert bedrift senere - er veldig inspirerende for meg og en viktig grunn til at jeg er mentor i Næringsteft, forteller Christian Olav Balsnes, CFO i Ocean Supreme og mentor i Næringsteft 2023.

   

Mentorene i Næringsteft 2023

 • Anja Solevågseide – Gründer av Pir Cowork og Investor i Pir Invest

 • Christian Olav Balsnes – CFO i Ocean Supreme

 • Eivind Moldvær – Gründer og designer i Vest Studio

 • Henrik Grung – Advokat og partner i Kvale

 • Linn Aasestrand – Analytiker i Converto

 • Torill Standal Eliassen – Daglig leder i Twoday Avento

    


Samarbeidspartnerne 

|  TEFT-lab  |  ProtoMore  |  Vindel  |  ÅKP  | 

|  Converto  |  Kvale  |  Ocean Supreme  |

|  PIR  |  Twoday Avento  |  Vest Studio  |

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement