Gå til sbm.no
Leder for innovasjon i  Sparebanken Møre, Bjørn Petter Haugen og professor og leder for TEFT-lab, Øivind Strand.Hvordan vil "Open banking" påvirke Sparebanken Møre? Det forsker NTNU-studenter nå på. Her er bankens leder for innovasjon, Bjørn Petter Haugen og professor og leder for TEFT-lab, Øivind Strand.

Samarbeid om:

Fremtidens bank

TEFT-lab og NTNU skal bidra til at Sparebanken Møre også i en tid med store omskiftninger fortsatt skal være en attraktiv bank som leverer attraktive tjenester til sine kunder.

- Bankbransjen utfordres og står foran store endringer. Det er mange som snakker om et veiskille.  Derfor har vi behov for ny kompetanse, kunnskap og viten. Gjennom TEFT-lab og i samarbeide med det akademiske miljøet har vi en arena og en plattform som kan bidra til dette, sier leder for innovasjon i Sparebanken Møre, Bjørn Petter Haugen.

Nye betalingstjenester
Nå i sommer samarbeider NTNU-studenter og Sparebanken Møre gjennom TEFT-lab om flere konkrete prosjekter. Det største prosjektet er Open banking. EU-direktivet (PSD2) regulerer betalingstjenester i EUs indre marked og i Norge gjennom EØS. Direktivet legger til rette for økt konkurranse i markedet og vil derfor kunne endre både banktjenester og betalingstjenester radikalt. Bankbransjen må tenke nytt. 

Open banking
Open banking handler om å utforske hvilke andre muligheter PSD2-direktivet legger til rette for. Gjennom åpne APIer kan tredjeparter få tilgang til kundedata som de kan benytte til å utvikle nye spennende løsninger og applikasjoner.

- Målet for vårt prosjekt er å se nærmere på hvilken betydning Open banking vil ha for bankbransjen generelt og Sparebanken Møre spesielt. Vi ønsker at studentene skal sette seg inn i problemstillingen og komme med råd og anbefalinger til banken, sier professor ved NTNU og leder for TEFT-lab, Øivind Strand.

Gjennom TEFT-lab og i samarbeide med det akademiske miljøet har Sparebanken Møre en arena og en plattform som kan bidra til ny kompetanse og viten. Her er adm. direktør i Sparebanken Møre og representanter fra banken i samtale med en av studentene.

Utfordrende for bank
De fire studentene som går inn i dette prosjektet sammen med teamet fra Sparebanken Møre, skal forsøke å kartlegge hva som skjer internasjonalt, i Skandinavia, nasjonalt og også i vår egen region. Målbildet her er også å foreslå tiltak for banken.

- Det skjer mye spennende Det er mange store aktører internasjonalt som posisjonerer seg og vil utfordre bankens betalingstjenester og andre banktjenester. Så her er det viktig for en regional bank som Sparebanken Møre å forstå bildet, henge med i svingene og kunne finne sin plass og sin nisje, sier NTNU-professor Strand.

20 millioner og TEFT-lab
Det er to år siden Sparebanken Møre inngikk et samarbeide med NTNU om forskning og utvikling innen tjenesteinnovasjon, entreprenørskap, finans og teknologi (TEFT). NTNU får 20 millioner kroner av banken over fire år til TEFT-laben som er forankret ved NTNUs nye fakultet for økonomi. Fakultetets målsetting er å bidra til økt innovasjonskraft og verdiskapning gjennom å samle og integrere økonomi- og teknologifag. I en tid hvor fag og teknologi smelter sammen, er ikke minst tverrfaglighet et viktig stikkord.

Teknologiskiftet
Den teknologiskiftet som man nå ser er i ferd med å påvirke bank- og finansbransjen vil også påvirke  alle andre bransjer. Sparebanken Møre er derfor opptatt av at TEFT-lab skal være en arena som også andre bransjer kan nyte godt av.

De fire studentene som går inn i dette prosjektet sammen med teamet fra Sparebanken Møre, skal forsøke å kartlegge hva som skjer internasjonalt, i Skandinavia, nasjonalt og regionalt.

Banken pådriver
- Ny teknologi skaper mange nye muligheter og forretningsmodeller. Men det kreves kompetanse for å omsette mulighetene til smart og praktisk handling i bedriftene og virksomhetene. Sparebanken Møre ønsker å være en pådriver for at lokale og regionale aktører utvikler seg. Det er viktig for dem og det er viktig for oss, sier Bjørn Petter Haugen i Sparebanken Møre.

Øyet som ser
De prosjektene som Sparebanken Møre nå samarbeider med NTNU om gjennom TEFT-lab, skal legges frem i månedsskiftet august-september. Blant disse er også prosjektet Eye-tracking - om hvilken rolle øyet har i forhold til markedsføring på digitale flater.

- Hva er det som fanger øyet og vår interesse på digitale flater? Hva ser vi og hva ser vi ikke? Hva er det som tiltrekker seg vår oppmerksomhet og styrer våre valg her? Det er et miniprosjekt som en annen studentgruppe jobber mer med i samarbeid med Sparebanken Møre, forteller Øivind Strand.

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement