Gå til sbm.no

NÆRINGSTEFT

Ikke hør på hva folk sier!

Ikke tro på hva folk SIER de gjør. Ikke tro på hva de TIPPER de kan komme til å gjøre i framtiden heller. Når det kommer til testing av produkt eller tjenester, må du følge med på hva brukeren faktisk gjør!

Over 60 nye idéer er denne vinteren med på kompetansereisen NÆRINGSTEFT. Det første seminaret handlet om å forstå kunden, og da er brukertesting en viktig nøkkel. Én enkel test er bedre enn ingen, og mange små og hyppige tester er bedre enn én stor.

- Vær grundig og tålmodig med prototyping og testing, sier Peder Strømsvåg, gründer og daglig leder i Roadtech, som vant Næringsteft 2018 med sine skrubrøytestikker. - Du står du mye tryggere når du går ut i markedet, og det er bedre for investorer og kunder.

Til å begynne med kan det å kjøre brukertester oppleves som krevende og slitsomt, særlig når løsningene du har jobbet så mye med blir misforstått eller tatt negativt imot av sluttbrukerne. Men å teste og gjøre endringer i tidlig fase er bedre enn å gjøre det etter en stor lansering. Du kan spare deg selv for tid og penger i utviklingen, og spare brukerne for slit og frustrasjon, og dermed ha bedre sjanse til å vinne over konkurrentene.

Du får viktige tilbakemeldinger fra kundene og en annen følelse for et tredimensjonalt produkt, sier Peder Strømsvåg, gründer og daglig leder i Roadtech.

3D-printing er gull

Strømsvåg 3D-printet ulike prototyper av brøytestikka og tok dem med til Statens Vegvesen og flere andre entreprenører. - I starten var det viktigste å finne ut hvordan skruen skulle se ut, hvor mange gjenger, lengde og så videre. Den første versjonen viste seg å ha for kort spiss. Den ramla av da den ble skrudd ned i jorda i september, som er den eneste måneden vi setter ut brøytestikker i Norge.

Overraskende funn

 - En “Reodor-Felgen-batteri-løsning” viste seg å fungere så bra under testingen at den ble med i utviklingen av en helautomatisk løsning, forteller Strømsvåg og legger til at det er farlig å bli forelska i eget produkt og gå for fort fram. 

Testing på skjerm

Digitale løsninger bør også prototypes og testes før lansering. Du kan be brukeren gå igjennom prototypen eller skissen på egenhånd og sende deg et videoopptak i etterkant, eller du kan ha dialog med brukerne samtidig med at de går igjennom den løsningen du har laget. Fordelen med å teste i sanntid er at du kan stille oppfølgingsspørsmål, mens et opptak gir brukerne mulighet til å teste der de befinner seg og når det passer dem.

Eksempel på brukertest av prototype på skjerm. Hva tenker du om det du ser her?

Hvem gir de beste svarene

Å sjekke om skrubrøytestikker er godt likt av jusstudenter, hjelper lite. Du kan også få uriktige svar om du spør folk som vet for mye om løsningen din fra før eller folk som jobber med produktutvikling, design og web. Den beste innsikten får du om du spør folk som ligner kunden din. Fem personer er ofte nok. Når du har fått tilbakemeldinger fra disse fem, har du trolig avdekket over 75 % av utfordringene med produktet eller tjenesten din. Da er det bedre å bruke tiden til å korrigere feil og kjøre en ny testrunde senere. En liten belønning for innsatsen er både høflig og gjør det enklere å rekruttere. Et gavekort på 500 kr er vanlig. 

Brukertesting i seks steg.

Lag deg et manus. Bruk åpne spørsmål med hva, hvordan, hvilken, hvem og hvorfor, og styr unna ledende spørsmål og ja/nei-spørsmål. Stopp gjerne opp for å rette opp i uklare formuleringer om nødvendig. 

Beregn god tid. Det er vanlig å undervurdere hvor lang tid oppgavene tar. Start med 2-5 oppgaver. Sett av tid til teknisk trøbbel, og unn deg 15-30 minutter pause mellom hver test.

Samtykke. Respekter personvernet til deltakerne og innhent samtykke.

Selve testingen. Start med enkle spørsmål der ingen svar er feil. Ha som mål å være mest mulig nøytral. Lytt og observer. Hjelp minst mulig. Hvis det stopper opp, spør: Hva tenker du nå? Rund av med å spørre om de vil legge til noe.

Observasjon og tolkning. Hvis alle sier at de liker designet og løsningen, men kun 1 av 5 klarte å løse oppgavene, har du et problem. Skill mellom hva du ser og hva du tror det betyr. Samme observasjon kan tolkes ulikt.

Analyser. Legg inn 20-30 minutter mellom hver testperson til analyse.  Summér opp til slutt.


Stikkord

NÆRINGSTEFT

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement