Gå til sbm.no
Cecilie Myrstad, leder i avdeling Kommunikasjon og samfunnskontakt i Sparebanken Møre.I juni lanserte Sparebanken Møre sin nye visuelle profil. Nå er tiden inne for at kundene skal få sin egen lille bit av bankens nye identitet i form av nye betalingskort, forteller Cecilie Myrstad, leder i avdeling Kommunikasjon og samfunnskontakt i Sparebanken Møre.

Lokal skaperkraft

Kort med nytt design

Banken lanserte sin nye profil i juni. Nå er tiden inne for at kundene får sin egen lille bit av bankens nye identitet, - nemlig nye betalingskort. Visste du at de fire geometriske formene i logoen symboliserer lokal skaperkraft?

Spennende tanker
I juni lanserte Sparebanken Møre sin nye visuelle profil. Kundene har møtt banken i ny drakt gjennom nettbank, mobilbank, på nettsider og i mange andre sammenhenger. Den velkjente logoen fra 1985 er modernisert og forenklet for å fungere best mulig i den digitale tiden vi lever i. Samtidig reflekterer den bankens nye visjon og solide historie. I løpet av uke 41 vil de første kunden få sin egen lille bit av bankens nye identitet, nemlig nye betalingskort. Visste du at de fire geometriske formene i logoen symboliserer lokal skaperkraft? 

Pådriveren for skaperglede
Utgangspunktet for den nye visuelle profilen er skaperkraften som finnes i kulturen her på Nordvestlandet. Bygge, etablere, igangsette, utvikle, oppfinne og inspirere er noen av ordene som kjennetegner kraften i regionen vår.

Bankens nye visjon er en målsetting om at Sparebanken Møre skal være den fremste pådriveren for skaperglede på Nordvestlandet.

– Konseptet skaperglede har vært førende for alle avgjørelsene som er tatt i prosessen med utviklingen av den nye visuelle profilen. Samtidig som den reflekterer utviklingen av banken, bransjen og samfunnet, forteller Cecilie Myrstad som er leder i avdeling Kommunikasjon og samfunnskontakt i Sparebanken Møre.

Den nye visjonen er fremtidsrettet samtidig som den henger tett sammen med bankens solide historie som tar oss helt tilbake til 1843. Siden første dag har banken vært engasjert og tett på lokalsamfunnet akkurat slik som i dag. – Skapergleden i regionen er sterk og sammen med lokalsamfunnet ser vi stadig nye muligheter. 

– De nye kortene er fremtidsrettet og har en brukervennlighet som samsvarer med tiden vi lever i, forteller Myrstad. – Designet er nå vertikalt, noe som er mer praktisk enn det gamle horisontale med tanke på betalingsterminaler.

Brukervennlige betalingskort
Nå er altså tiden inne for at kundene skal få sin egen lille bit av bankens nye identitet i form av nye betalingskort. Sparebanken Møre vil rulle ut de nye kortene gradvis, over en periode på ett og ett halvt år.

– De nye kortene er fremtidsrettet og har en brukervennlighet som samsvarer med tiden vi lever i, forteller Myrstad. – Designet er nå vertikalt, noe som er mer praktisk enn det gamle horisontale med tanke på betalingsterminaler.

– Vi har ryddet opp i designet, forteller Myrstad videre, – all informasjon har blitt tydeligere og er tilgjengelig på samme side av kortet. Oppsettet av informasjonen på de nye kortene kalles for «Quick read», som antas å bli en ny standard på betalingskort. I Norge er vi en av de første bankene som tar dette i bruk.

 Oppsett på kort slik det har vært til nå, er knyttet til hvordan kortene ble brukt med gjennomslagspapir når du betalte med kredittkort før i tiden. Denne metoden er over for lenge siden, men likevel har ikke oppsettet blitt endret før nå. I de fleste tilfeller bruker vi kortene vertikalt og kortdesignet blir tilpasset dette.

De gamle kortene har design fra tidlig på 2000 tallet, sier Myrstad. – Uavhengig av ny profil var det på tide med modernisering og nytt kortdesign. – En kan selvfølgelig «tappe» for å betale med alle de nye betalingskortene, legger hun til. – Dette blir standard også for betalingskort for barn. Barn er kjappe til å ta i bruk nye teknologiske løsninger. Derfor er det helt naturlig for oss at barn skal ha samme muligheten for å betale med «tapping» som de voksne. 

Oppsettet av informasjonen på de nye kortene kalles for «Quick read», som antas å bli en ny standard på betalingskort. I Norge er vi en av de første bankene som tar dette i bruk.

Bærekraftige valg
– Bærekraft har vært førende for hele prosessen med utvikling av kortene, forteller Myrstad. – Vi har tatt bevisste valg som harmonerer med klimautfordringene vi står ovenfor. Vi har utfordret leverandørene våre til å finne bærekraftige løsninger på blant annet materialvalg. – Leverandørene våre roser oss for at vi tør å prøve noe nytt, smiler Myrstad. – Dette har vært en utrolig spennende prosess å få være med på! 

– Fargepaletten som er brukt på betalingskortene er inspirert av fargene i naturen her vi bor, sier Myrstad. – Fargene våre har fått navn som vi kjenner godt igjen i vår region, for eksempel byge, hav, himmel, havgrønn, giskesand, tåkedis og sommersnø.

Byggeklosser og lokal skaperkraft
– De fire byggeklossene som logoen består av, skal gjenspeile skaperkraften som vi er kjent for her på Nordvestlandet. Vi tok utgangspunkt i den eksisterende logoen fra 1985 med ønske om å modernisere oss, forteller Myrstad.

– Vi har beholdt ytterpunktene og formen slik som vi alle kjenner den, men forenklet uttrykket, forteller hun videre. – Logoen symboliserer spisse fjell og dype fjorder. Fjellene er formet som en M for Møre som speiler seg i fjord og vann. Den gamle logoen hadde en eik i midten som tidligere var et felles symbol for mange sparebanker. Den har vi tatt bort og det åpne rommet er et symbol for muligheter og det mulighetsrommet som finnes for å skape noe nytt sammen.

– Fargepaletten som er brukt på betalingskortene er inspirert av fargene i naturen her vi bor, sier Myrstad. – Fargene våre har fått navn som vi kjenner godt igjen i vår region, for eksempel byge, hav, himmel, havgrønn, giskesand, tåkedis og sommersnø.

Som en stødig og fremoverlent bank er Sparebanken Møre en betydelig bidragsyter til utviklingen av regionen. Halvparten av bankens overskudd går tilbake til gode formål i lokalsamfunnet. Av årsresultatet for 2018 ble det satt av 156 millioner kroner til tiltak innen kultur, idrett, samferdsel, kompetanse og næringsutvikling.

Det er også viktig for Sparebanken Møre å være aktiv på sponsorsiden og støttere svært mange klubber og lag i regionen. I tillegg er de samarbeidspartner og medarrangører av en rekke aktiviteter og arrangementer for kunder og lokalsamfunnet. – Som en stor regional sparebank vil vi bidra, være en pådriver og tilrettelegge for handling. Vi er opptatt av å skape møteplasser både i og utenfor banken - til det beste for regionen, avslutter Cecilie Myrstad. 

De fire geometriske formene i logoen skal symbolisere lokal skaperkraft.

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement