Gå til sbm.no
Smilende ung kvinne med lyst hår.Daglig leder Magnhild Solli Sorthe, mener at bidraget fra Sparebanken Møre har vært helt avgjørende for etableringen av arbeids- og aktivitetssenter på Åndalsnes.

En halv million til

Mestring og arbeidsglede

Sparebanken Møre bidrar til at mennesker med nedsatt funksjonsevne nå skal kunne få arbeidstilbud i Rauma kommune.

– Et utrolig raust og viktig bidrag fra Sparebanken Møre. Det har vært helt avgjørende for etableringen av vårt arbeids- og aktivitetssenter på Åndalsnes, sier en strålende fornøyd daglig leder Magnhild Solli Sorthe om Teft-midlene fra Sparebanken Møre på en halv million kroner.

Pengene er brukt til å renovere og bygge om lokalene i Strandgata på Åndalsnes til at arbeids- og aktivitetssenter.

VågAlt
14 personer med varige og vesentlige tilretteleggingsbehov har i dag et tilbud ved senteret som har fått navnet VågAlt etter at det ble utlyst en navnekonkurranse i forbindelse med åpningen.

– Det var stor oppslutning og mange gode navneforslag, men vi landet på VågAlt. Det kan ha en dobbeltbetydning, men her er ikke fokus på vågalt, men dette med å tørre og våge – alt, forteller daglig leder Magnhild.

Tilrettelagt
Tanken bak arbeidstreningssenteret er at alle har noe å bidra med i samfunnet, og at de som havner utenfor skal få gode, meningsfylte, tilrettelagte tilbud og arbeid.

– Målet er at alle får muligheten til å spille på sine styrker. Vi ønsker å legge til rette for arbeidsoppgaver i senteret og utenfor, både kommunalt og i næringslivet. Det skal være arbeidsoppgaver som gjør at alle deltakerne opplever mestring og arbeidsglede, sier Magnhild.

De som har et tilbud ved senteret skal kunne jobbe med kantine, catering, ha oppgaver ute i kommunen og for næringslivet, produksjonsoppgaver, lage håndverksprodukter, gaveartikler og drive salg i butikk av egne produkter.

I gang med arbeid
De som nå har et tilbud ved senteret skal kunne jobbe med kantine, catering, ha oppgaver ute i kommunen og for næringslivet, produksjonsoppgaver, lage håndverksprodukter, gaveartikler og drive salg i butikk av egne produkter. Flere er i gang med arbeid som å produsere tennbriketter og pakke skruer og komponenter for Måndalen Trevare.

Ber næringslivet ta kontakt
– Vi kommer til å prøve oss litt frem, og noe vil bli til underveis. Vi er interessert i å komme i kontakt med flere bedrifter i næringslivet som kan ha oppdrag til oss – både kortere og faste oppdrag. Vi trenger hele spekteret, fra det kompliserte til de veldig enkle oppgavene, sier Magnhild Solli Sorthe.

Astero
Prosjektet og senteret er et samarbeid mellom Rauma kommune og arbeids- og inkluderingsbedriften Astero som gjennom det felles selskapet Astero Rauma AS skal levere arbeid- og aktivitetstilbud til brukergrupper med nedsatt funksjonsevne.

Astero Rauma AS leier lokaler til arbeid- og aktivitetssenteret av Astero AS. Det er 700 kvadratmeter som nå er bygd om og tilrettelagt for aktiviteten i senteret

Lanullva
Vegg i vegg med senteret ligger en Lanullva-butikk som Astero drifter. Den vil også gi arbeidsoppgaver til personer som trenger tilrettelagte arbeidsplasser. Astero og Lanullva samarbeider tett på flere områder.

Flere av de ansatte er i gang med å produsere tennbriketter og pakke skruer og komponenter for Måndalen Trevare.

Fyrtårnsprosjekt
– Dette er et skikkelig fyrtårnsprosjekt som alle i Rauma bør føle eierskap til. Vi er en av de første arbeids- og inkluderingsbedriftene i Norge som organiserer et samarbeid med en kommune på denne måten, forteller Astero-direktør Per Olav Myrstad.

Uten tilbud
Rauma kommune har ikke tidligere hatt et slikt organisert tilbud til innbyggere med nedsatt funksjonsevne.

– Sentret vil gi deltakerne en tilknytning til arbeidslivet og samfunnet på en helt annen måte enn tidligere – gjennom deltagelse i arbeid blir de en del av det vi alle opplever som et positivt samfunn der alle får muligheten til å bidra med sine evner og muligheter, sier daglig leder Magnhild.

Verdi og økt livskvalitet
– Dette er et fantastisk flott samarbeid mellom Astero AS, Lanullva og Rauma kommune som vi er stolte over å bidra til å realisere. Arbeidstreningssenteret på Åndalsnes setter inkludering og mestring på dagsorden, og vil gi verdi og økt livskvalitet. Vi ser frem til å følge prosjektet tett videre. Vi er overbevist om at ringvirkningene av dette vil være svært viktige, sier Kolbjørn Heggdal, banksjef i Sparebanken Møre for bedriftskundene på Nordmøre og i Romsdal.

– Vi er stolte over å bidra til å realisere dette fantastisk flott samarbeid mellom Astero AS, Lanullva og Rauma kommune, forteller Kolbjørn Heggdal, banksjef i Sparebanken Møre for bedriftskundene på Nordmøre og i Romsdal.

Teft
Sparebanken Møre har et stort samfunnsengasjement og banken bidrar med Teft-midler til prosjekter som er med på å utvikle lokalt næringsliv, kultur og idrettsliv, nærmiljø, kompetanse og samferdsel.

Les mer om Teft her.

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement