Gå til sbm.no
voksent par, ipad, sitter sammen Et nettbrett er kanskje ukjent for mange eldre, men kan nå bli et gledelig lyspunkt i hverdagen, når de nå ikke får ta i mot besøk. Foto: Kristin Støylen

Tildeling av velferdsteknologi

Nettbrett til eldre

Vi er mest mulig hjemme, og går minst mulig på besøk. Slik må det være nå. Eldre som ikke bor hjemme får man faktisk ikke lov til å besøke. Her tenker nå mange kommuner nytt i forhold til pårørendekontakt.

Ved sykehjem og døgnbemannede omsorgsboliger i kommunene er det innført besøksforbud grunnet korona. Dette gjør at de må tenke digitalisering for å kunne opprettholde kontakten med familie og pårørende. - Vi hører om ansatte som står på og gjør alt de kan for beboerne, og flere har blant annet tatt med sine private mobiler og nettbrett på jobb slik at beboerne kan få sett sine kjære via Skype og Facetime. Dette lar vi oss inspirere av, sier Elisabeth Blomvik, divisjonsleder for personmarked i Sparebanken Møre.

Positivt for både eldre og yngre
Sparebanken Møre har fått forespørsler fra flere kommuner om tilskudd til innkjøp av nettbrett som kan brukes til denne typen kommunikasjon. - Vi har allerede gjort de første tildelingene i Hareid, Ulstein, Giske og Vanylven, og vi gleder oss til å høre hvilken betydning dette vil ha for beboerne, sier Elisabeth.

Nå rulles dette tilbudet ut til alle kommuner der Sparebanken Møre har kontor. Dette gjøres i samarbeid med USHT- Utviklingssenteret for hjemmetjenester og sykehjem i Møre og Romsdal og ALV - Arena for Læring om Velferdsteknologi. De kommunene det gjelder vil bli kontaktet for mer informasjon.

- Ikke bare får de eldre med dette muligheten til å se sine nærmeste, men det blir også lettere for de som bor langt unna sine eldre å opprettholde, og kanskje få enda mer kontakt enn tidligere. Jeg tror dette blir viktig også for de oppvoksende generasjonene, som nå lettere kan ta kontakt med sine beste- og oldeforeldre. Vi håper og tror at denne tildelingen vil bli et positivt tilskudd til sykehjemmene og omsorgsboligene, ikke bare nå, men også i fremtiden, avslutter Elisabeth. 

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement