Gå til sbm.no

Sparebanken Møre introduserer

Plast som valuta

I ei tid der mange andre inntekter har forsvunnet for lag, foreninger og skoleklasser, introduserer vi Plastkonto'n - en annerledes sparekonto. I samarbeid med Plastfritt Hav inviterer vi frivillige grupper til å rydde strender og fjører for marint søppel, og samtidig spe på klubbkassa. Dermed er plast en ny valuta hos oss i Sparebanken Møre.

Plastfritt Hav på Giske er en organisasjon som gjennom handlingskampanjer og aksjoner får med seg folk til å plukke "gamle synder" i fjøra. Siden 2017 har de hentet opp mer enn 100 tonn marin forsøpling fra kyststripa vår, og de har vokst til å bli en tydelig formidler av holdningsskapende arbeid i regionen vår. Nå håper vi at samarbeidet vårt kan bidra til at enda flere engasjerer seg.

"Vi har de siste åra blitt både imponert og inspirert av den enorme innsatsen som har blitt lagt ned fra både enkeltpersoner, lag og organisasjoner i kampen mot marin forsøpling. Plastkonto’n er et av våre bidrag i denne kampen, og sammen med Plastfritt Hav ønsker vi å spre både kunnskap og engasjement rundt dette temaet", sier Linda Grimstad, fagsjef for bankes samfunnsengasjement i Sparebanken Møre

Den lyseblå konteineren skal på turné langs fjører og strender på Nordvestlandet fram til sommeren 2021.Konteineren fungerer som ei sparebøsse. Marint søppel er valutaen du putter på. En full konteiner veksles inn i 16 000 norske kroner.

Plastkonto’n

Plast utenfor vår kontroll har en negativ verdi. Når store mengder marint søppel skyller i land langs kysten vår får det store konsekvenser for naturen. Idéen om plast som en positiv valuta ble gjort kjent for oss på Nordvestlandet i 2019, da inngangsbilletten til Sommerfesten på Giske kunne betales med plast. "Dette var første gangen vi som bank vekslet plast til kroner", forteller Linda Grimstad, og gir ros til Momentium for bærekraftig kreativitet. "Rydding av marint søppel er dessverre en jobb vi ikke blir ferdig med. Derfor trenger vi mange innfallsporter for å spre kunnskap, motivere og engasjere til rydding. Plastkonto'n er et bidrag til dette. Samtidig som det er en kjærkommen kilde til inntekt til frivillige grupper."

Finner vi virkelig nok marint søppel til å fylle en hel konteiner?

Ifølge WWF havner over åtte millioner tonn plast i havet hvert eneste år. Det utgjør en stor trussel mot alt som lever i havet. Norge merker marin forsøpling ekstra godt. Hvert år fører havstrømmene med seg søppel fra hele kontinentet hit til oss. Mye av dette ender til slutt opp i fjøra vår. Derfor er ryddedugnader livsnødvendige for havet og kystlinja vår. Plastfritt Hav anslår at rydding to ganger i året vil gi "god fangst", spesielt etter høst- og vinterstormer.

La dugnaden starte! 

Les mer og søk her


Rydd Fyll CashUt logo rgb.png

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement