Gå til sbm.no
Banksjef Linda Strømmen i Sparebanken MøreBanksjef Linda Strømmen i Sparebanken Møre blir en av foredragsholderne på årets utgave av konferansen Damene Først 23.september. Foto: Tony Hall

Damene Først 23. september:

Skaperglede gir verdiskaping

Sparebanken Møre ønsker å være den fremste pådriveren for skaperglede på Nordvestlandet. Hver dag. Derfor bidrar banken på mange fronter, felt og flater for å stimulere til dette.

Damene Først i regi av Næringsforeningen er et av mange arrangementer som Sparebanken Møre har støttet i en årrekke. I år blir det Damene Først 23.september.

Gode møteplasser
– Vi ønsker å bidra til å skape gode møteplasser for kvinner i næringslivet. Konferansen har vokst seg sterkere år for år og her treffer du dyktige kvinner innen ulike bransjer. Konferansen har klart å hente inn spennende og inspirerende foredragsholdere fra fylket og ditto kjente kvinner utenfor fylket, sier Linda Strømmen, banksjef for avdeling Handel og tjenesteytende i Sparebanken Møre.

Gode prosjekter
Linda Strømmen blir i år en av foredragsholderne. På konferansen vil hun fortelle om bankens engasjement i prosjekter som har bidratt til optimisme og medvind i en tid hvor samfunnet på mange måter har vært korona-stengt.

Heier på skaperkraften
Hun forteller at Sparebanken Møre som den største banken i fylket, er og vil være en viktig bidragsyter til verdiskaping i regionen.

– Å være den fremste pådriveren for skaperglede er Sparebanken Møres visjon fordi vi ser at skaperglede er et viktig element i verdiskapingen. Derfor heier vi på skaperkraften og arbeider hele tiden for at regionen skal være en god plass å bo i for alle.

– Ekstra givende er det når vi i lag med gode kunder og samarbeidspartnere kan bidra til utvikling og merverdi for lokalsamfunnet. Og det er nettopp dette vi vil fortelle mer om på konferansen, sier en engasjert banksjef.

Damene Først
Konferansen beskriver hun som en inspirerende og viktig møteplass hvor relasjonsbygging står i høysetet sammen med kvinners perspektiv på liv, lederskap og næringsliv. Næringslivet i Møre og Romsdal trenger flere kvinner i ledende stillinger - og flere som søker seg hit.

– Selv om vi har et svært spennende næringsliv i Møre og Romsdal, er det en kjent sak at vi også har en utfordring i fylket med å tiltrekke oss kvinner som vil bo og jobbe i regionen, forteller Linda Strømmen.

Administrerende direktør i Næringsforeningen, Lene Trude Solheim, er svært glad for samarbeidet med Sparebanken Møre.

Kvinnelige rollemodeller
Administrerende direktør Lene Trude Solheim i Næringsforeningen som står bak Damene Først, viser til at 86 prosent av Norges 200 største selskap ledes av menn og 89 prosent av styreledere er menn, ifølge CORE, senter for likestillingsforskning.

– Vi vet at rollemodeller er viktige for valgene vi tar, og på konferansen synliggjør vi sterke og dyktige kvinnelige ledere. Målet er å inspirere og motivere flere kvinner til å ta neste steget på karrierestigen. Med Damene Først ønsker vi å fortsette å inspirere til positiv endring, sier Solheim.

Roser Sparebanken Møre
Hun er svært glad for samarbeidet med Sparebanken Møre som hun beskriver som en viktig samfunnsaktør og en pådriver for utvikling og vekst i regionen.

– Vi er helt avhengige av støttespillere som Sparebanken Møre for å kunne gjennomføre ulike aktiviteter i regionen, mener Solheim.

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement