Gå til sbm.no
Skjerm med rask kundeundersøkelse: Trykk på en emojien som tilsvarer din kundeopplevelse.FOTO: iStock

Har du lagt gullegget?

Slik tester du forretningsidéen din

Du tror du har lagt gullegget – men har du det? Her er hva du bør teste for å sjekke om du kan gjøre butikk av ideen din.

Marie Rekdal Hide er finansiell rådgiver i Sparebanken Møre for små- og mellomstore bedrifter. Hennes erfaring er at mange gründere og nyskapere er veldig opptatt av produktet sitt og ofte de tekniske løsningene. Utfordringen ligger i å løfte blikket og se hva som skjer i markedet, og hvordan dette kan påvirke en etterspørsel etter det produktet eller tjenesten gründeren jobber med.

Produktet
– Hva skiller din løsning, ditt produkt fra det som alt finnes på markedet? Og er kundene villig til å betale for den eventuelle forbedringen eller forskjellen? Det er et par av flere viktige og kritiske spørsmål gründere og nyskapere må stille seg selv, sier Marie.

Fiasko eller suksess 
Hun mener det ligger mye sannhet i begrepet «Timing is everything». Å ha den teften tror hun er hovedårsaken til at serie-gründere kan lykkes gang på gang.

– Gründeren må forstå utviklingen rundt seg. Er du for tidlig ute og markedet ikke ser behovet, ender det som regel i en fiasko. Forutsetningen for suksess er at det finnes et marked som er villig til å betale for ditt produkt eller tjeneste. Veien fra ide til marked må være kort, sier Marie.

Et eksempel på timing som Marie trekker frem, er Candy Crush. Utvikleren var i praksis konkurs, men som kom SoMe på banen og åpnet nye muligheter.

Marie Rekdal Hide er rådgiver i Sparebanken Møre og møter mange gründere med gode idéer.

Konkurrenter
Derfor bør du gjøre en grundig research og sjekke ut markedet. Hva er markedet, hvor stort er markedet, hvem er kundene? Hvilke løsninger eksisterer i dag? Skaff deg oversikt og kontroll på hva og hvem som er dine konkurrenter.

At Coca-Cola og Pepsi er konkurrenter er åpenbart, men bildet blir stadig mer utydelig med dagens tempo, innovasjon og bransjeglidning. Tjenester kan nå komme fra uventet hold som for eksempel bankkort fra flyselskapet Norwegian eller biler fra Google.

– Hvis gründeren mener det ikke finnes konkurrenter, så er sikkert ikke markedet modent heller. Kunden savner ingen ting. Da kreves det mye for å selge seg inn, mener rådgiver Marie Rekdal Hide.

Test og lytt
Et godt råd er å teste produktet ditt på potensielle kunder. Gå tilbake i tenkeboksen om det finnes flere lignende løsninger. Kan du gjøre grep, justeringer, videreutvikle for å endre produktet fra ok til unikt? Og enda et godt råd: Lytt til dine potensielle kunder. La de avgjøre om ideen din er god, kan videreutvikles eller bør havne i bøtta.

Linda Rafteseth Grimstad er prosjektleder for Næringsteft i Sparebanken Møre

Bærekraft en selvfølge
Det grønne skiftet handler om å øke verdiskapningen med mindre skade på miljøet og sikre en bærekraftig fremtid også for kommende generasjoner. Ingen utvikler noe nytt i dag uten at bærekraft er en selvfølgelig del av konseptet.

Både forbrukerne, det offentlige og investorer vil kreve at bedrifter jobber systematisk med bærekraft og ansvarlighet. Tar man ikke bærekraft på alvor, vil det svekke både konkurransekraften og omdømmet ditt.

Big business
– Bærekraft er big business. Det må være like naturlig å tenke bærekraft som å tenke lønnsomhet. Fremover er dette to sider av samme sak. I Næringsteft er bærekraft en integrert del av forretningsplanene gründerne og nyskaperne skal levere. Noen har utfordringer rundt bærekraft som utgangspunkt for sin forretningside, mens andre jobber med å knytte bærekraft inn i eksisterende løsninger, sier Linda Rafteseth Grimstad, prosjektleder for Sparebanken Møres gründer-konkurranse Næringsteft.

Stikkord

NÆRINGSTEFT

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement