Gå til sbm.no

Banken gir

To og en halv million kroner til korps og kor

Vi inviterte korps og kor på Nordvestlandet til en vårdugnad for å spre litt glede, og banken ville støtte hver konsert med inntil 15.000 kroner. Responsen har vært stor!

Etter en vinter som denne trenger vi musikk. Vi trenger musikk - mye musikk. Heldigvis er det mange som både kan og vil fylle ørene og hjertene våre med lyd, og gleden ved å spille og synge er minst like stor som å lytte. 

Kulturlivet har også merket koronapandemien. Både kor og korps, som står sterkt på Nordvestlandet, har hatt utfordringer med både å øve og opptre. Det har naturligvis ført til lite eller ingen inntekter, noe vi vet er svært viktig for at kor og korps skal kunne drive aktivitetene sine videre. 

Derfor inviterte vi til en musikalsk vårdugnad. Alle korps og kor kunne søke om en eller to spillejobber og Sparebanken Møre ville støtte med inntil 15.000 kroner for hver spillejobb, altså maksimalt 30.000 kroner til hvert kor eller korps. Kriteriet var at spillejobben skulle være en konsert på et offentlig sted, for eksempel en institusjon, et 17. mai arrangement, en vanlig konsert med publikum eller en digital konsert som er åpen for alle.

Alle som har søkt har fått ja! Det vil si at det i tiden fremover vil bli 168 musikalske arrangement rundt om i fylket - og vi takker alle kor og korps for at de vil bli med oss å spre glede med sang og musikk. Tusen takk!

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement