Gå til sbm.no
Vitensenteret vil være en perfekt kunnskapsarena for publikum generelt og et forlenget klasserom for elever og førskolebarn. Barnehager og klasser kan booke læringsprogram som passer til alder og klassetrinn.

Atlanterhavsparken

Unikt vitensenter

Norges første marine vitensenter er nå åpent for besøkende etter å ha vært under planlegging siden 2019. Her kan ung som gammel lære utrolig mye om livet i havet.

Direktør Tor Erik Standal mener Sparebanken Møre har spilt en helt avgjørende rolle for å realisere Atlanterhavsparkens nye kunnskapsbaserte attraksjon og populærvitenskapelige opplevelses- og læringssenter.

– Sparebanken Møres engasjement i Atlanterhavsparken Vitensenter var egentlig den utløsende faktor for at vitensenteret ble realisert, sier en stolt og glad direktør for Nord-Europas største saltvannsakvarium.

Første og eneste
Atlanterhavsparken Vitensenter er det 12 vitensenteret i landet, men det første og eneste som tar for seg livet i havet og hvordan vi forvalter havressursene våre. Her kan du lære om havet på nye spennende måter. Du kan utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.

Forlenget klasserom
– Vitensenteret vil være en perfekt kunnskapsarena for publikum generelt og et forlenget klasserom for elever og førskolebarn. Barnehager og klasser kan booke læringsprogram som passer til alder og klassetrinn.  Vitensenteret skal spre realfagsglede og øke realfagskompetansen i folket. Vi håper publikum i alle aldre vil finne vitensenteret spennende, lærerikt og attraktivt, sier daglig leder Heidi Bostad Roaldsand til Engasjert!

Inviterer til utforskning
I vitensenteret finner du utstillingene eller opplevelsene Å leve i havet, Havnasjonen, og Havforskning og Møre Havlab, og Breisundet Matverksted. Vitensenteret ligger under samme tak som Atlanterhavsparken på Tueneset i Ålesund. Felles for utstillingene er at de inviterer til utforskning av naturvitenskapens fascinerende verden med havet i fokus.

Havforskning er utstillingen som skaper undring, inspirasjon og forståelse for viktigheten av forskning i havet der 95 prosent av livet i havet fortsatt er et mysterium. Å kombinere besøket i utstillingen med et besøk i akvariet vil gi deg mange nye aha-opplevelser.

Å leve i havet
Å leve i havet er utstillingen der du opplever dyrs biologiske tilpasninger for nettopp et liv i havet. Gjennom forskjellige eksperimenter og aktiviteter med fantastiske modeller og installasjoner gjøres opplevelsen mer spennende og det biologiske mer forståelig.  Å kombinere besøket i utstillingen med et besøk i akvariet vil gi deg mange nye aha-opplevelser.

Havnasjonen
Her kan du oppleve spennende aktiviteter om hvordan havet, fiskeri, transport og eksport har skapt Norge som en viktig havnasjon. I utstillingen kan du gå inn i en tareskog, dra på tokt med dykkerklokka, lage bølger, bygge undervannslandskap eller fange sild på fiskefeltet. Du kan reflektere over hvordan transportmidler på sjø, land og luft påvirker miljøet vårt, forvalte fiskeressurser, eller finne ut hvilke råvarer vi eksporterer fra det uendelige kjøkkenet.

"Sparebanken Møres engasjement i Atlanterhavsparken Vitensenter var egentlig den utløsende faktor for at vitensenteret ble realisert"

                                             Tor Erik Standal, direktør ved Atlanterhavsparken


Havforskning med Møre Havlab
Havforskning er utstillingen som skaper undring, inspirasjon og forståelse for viktigheten av forskning i havet der 95 prosent av livet i havet fortsatt er et mysterium. Dette er et utstillingsområde med vakre illustrasjoner for å forstå produksjonen i havet gjennom oljene som dannes i næringskjeden. Bare fem prosent av livet i havet er kjent for oss i dag. Utstillingen vil gi noen svar, inspirere, skape undring og forståelse for hvorfor det er så viktig å forske videre på livet i havet.

Vitenformidler
Fra området Havforskning finner du en dør inn til Møre Havlab hvor skoler og grupper kan bestille tid med en vitenpedagog. Her kan man dissekere fisk, å se på mikroalger gjennom lupe, eller på biologiske detaljer forstørret gjennom digitalt mikroskop overført til storskjerm.

Breisundet Matverksted
På matverkstedet kan skoler, barnehager og grupper melde seg på sjømatkurs utviklet av pedagoger og forskere. Elevene kan lære å lage sitt eget fiskemåltid, få smake på tang og tare og kanskje være med å utvikle helt nye retter eller snacks? Også Matverkstedet er som Møre Havlab, et læringsprogram rettet mot barnehager, skoler og grupper. Sjømatverkstedene er forankret i gjeldende ramme- og læreplaner.

– Mange av løsningene på fremtidens utfordringer ligger nettopp under havoverflaten, og vi har bare så vidt begynt å pirke bort i mulighetene som finnes her, sa Runar Debess, leder for avdeling Marin i Sparebanken Møre under åpningen av Atlanterhavsparken Vitensenter.

Må tenke blått

– Det sies at fremtiden er grønn, men for å nå de grønne målene må vi tenke blått, sa Sparebanken Møres banksjef for avdeling Marin, Runar Debess, under åpningen av vitensenteret.

Atlanterhavsparken Vitensenter er et vitensenter knyttet til livet i havet – og livet vi lever på grunn av havet.

Sparebanken Møre bidro med fem millioner kroner til Vitensenteret. Det mener banken og Debess er en investering med garantert avkastning gjennom mange nye, kloke hoder som skal være med på å rydde opp etter vår generasjon, og samtidig finne nye, smarte og bærekraftige løsninger for fremtiden.

Skape interesse og kompetanse
– Mange av løsningene på fremtidens utfordringer ligger nettopp under havoverflaten, og vi har bare så vidt begynt å pirke bort i mulighetene som finnes her. Da er det viktig at barn og unge eksponeres for disse mulighetene slik at de kan få kompetanse om og interesse for å skape morgendagens bærekraftige næringer, sa Debess om bankens engasjement i vitensenteret.

En døråpner
– Bankens engasjement ga oss økonomisk handlingsrom for å få på plass både Å leve i havet og Havforskning med Møre Havlab. Men kanskje enda viktigere er at vi fikk muligheten til å bruke Sparebanken Møre som døråpner mot andre potensielle støttespillere. Og det fungerte perfekt og viser viktigheten av å ha en bank som dette her i fylket, sier Atlanterhavsparkens direktør Tor Erik Standal.

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement