Gå til sbm.no
Barn som spiller i korpsiStock

Gled noen med korsang og korpsmusikk

Vi vil høre dere!

Nå inviterer vi til musikalsk vårdugnad og bidrar med støtte på inntil kr 30.000 pr. kor og korps.

– Som så mange andre, savner også vi lyden av kor og korps, musikk og glede. Som et bidrag fra oss i Sparebanken Møre ønsker vi å oppmuntre kor og korps til å spre musikalsk glede til andre, og bli med på en skikkelig musikalsk vårdugnad, sier Elisabeth Blomvik, divisjonsleder for personmarked i Sparebanken Møre. 

For etter denne perioden vi har vært gjennom trenger vi musikk. Mye musikk. Høy musikk.

Kulturlivet har også merket koronapandemien. Både kor og korps, som står sterkt på Nordvestlandet, har hatt utfordringer med både å øve og opptre. Det har naturligvis ført til lite eller ingen inntekter, noe vi vet er svært viktig for at kor og korps skal kunne drive aktivitetene sine videre.

- Vi vil høre dere!, sier Elisabeth Blomvik, divisjonsleder for personmarked i Sparebanken Møre. Hun oppfordrer kor og korps til å planlegge spillejobber.

Støtte for inntil to konserter

– Heldigvis er det mange som både kan og vil fylle ørene og hjertene våre med lyd. Og – gleden ved å spille og synge er minst like stor som å lytte. Nå inviterer vi kor og korps til en musikalsk vårdugnad for å spre litt glede, og vi støtter hver konsert med inntil 15.000 kroner, forteller Elisabeth.

Alle korps og kor kan søke om en eller to spillejobber. Sparebanken Møre støtter med inntil 15.000 kroner for hver spillejobb, altså maksimalt 30.000 kroner totalt.

Spillejobben må være en konsert på et offentlig sted, for eksempel en institusjon, et 17. mai arrangement, en vanlig konsert med publikum eller en digital konsert som er åpen for alle. Det er ikke anledning til å ta betaling gjennom billettsalg.

I søknaden legger du ved dokumentasjon som viser at dere har gjort en avtale om å holde konsert. I utgangspunktet kan bare ett kor eller korps få støtte pr. institusjon, men på 17. mai er det rom for flere. Les mer og søk

Søknadsfrist 22. april

Hele koret/ korpset må være med på konserten, ikke bare en mindre gruppe. Konserten gjennomføres fortrinnsvis i løpet av mai eller juni, og som arrangør må dere sørge for å følge de smittevernstiltakene som gjelder.

–  Søknadsfristen er relativt kort –  torsdag 22. april –  men alle får svar innen mandag 26. april. Så det er bare å hive seg rundt og søke. Dette tror vi kan glede mange, og sang og musikk er noe alle har et forhold til. Dette vet vi det er mange som vil se frem til, sier Elisabeth.

Fristen for å søke på de generelle TEFT-midlene er som vanlig 1. mai. 

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement