Gå til sbm.no
En smilende Lene Trude Solheim, administrerende direktør i Næringsforeningen, foran de fargerike bygningene i Brosundet.– NTNU, TEFT-lab og det sterke fagmiljøet knyttet til universitetet, samt Sparebanken Møre, er noen av våre viktigste sparringspartnere og bidragsytere inn i Talent Sunnmøre, sier administrerende direktør i Næringsforeningen, Lene Trude Solheim.

Regionalt næringsliv:

Vil dyrke unge jobb-talenter

Med Sparebanken Møre i spissen går næringslivet i Ålesund-regionen sammen for å ta vare på og utvikle de unge jobb-talentene.

Prosjektet Talent Sunnmøre skal gjøre distriktet til et attraktivt arbeidsmarked for unge flinke folk. Det handler om å få høyt utdannede til å bli værende, og andre til å komme.

Pådrivere
– Vi ønsker å være pådrivere og bidra til å gjøre distriktet attraktivt å bo og jobbe i. Vi tror Talent Sunnmøre er et godt grep som vil gi positive ringvirkninger, sier Terje Krøvel, leder for Divisjon næringsliv i Sparebanken Møre.

Utviklingsprogrammet
Talent Sunnmøre er et utviklingsprogram initiert av Næringsforeningen Ålesundregionen. Unge jobb-talenter skal få faglig påfyll, utfordringer, framtidens kompetanse og et bredt nettverk. Utviklingsprogrammet skal tilfredsstille bedriftenes behov for videreutvikling av unge ansatte, og samtidig gi deltagerne faglig og personlig utbytte på kort og lang sikt. Sparebanken Møre går inn som hovedsamarbeidspartner i Talent Sunnmøre.

Sterke fagmiljøer er med
– NTNU, TEFT-lab og det sterke fagmiljøet knyttet til universitetet, samt Sparebanken Møre, er noen av våre viktigste sparringspartnere og bidragsytere inn i Talent Sunnmøre. Vi er utrolig glade for at Sparebanken Møre blir med som hovedsamarbeidspartner, sier administrerende direktør i Næringsforeningen, Lene Trude Solheim.

Korona-dugnad
Et utviklingsprogram som Talent Sunnmøre har vært etterspurt av næringslivet i lang tid. Næringsforeningen og sentrale samarbeidspartnere har brukt koronatiden til å utvikle programmet videre.

– Dette prosjektet er på mange måter en dugnad, og vi tar et felles samfunnsansvar. Vi må tenke lenger enn utover egen bedrift eller organisasjon. Næringsforeningen er en non-profit organisasjon. Vi er avhengige av gode samarbeidspartnere som Sparebanken Møre for å kunne utvikle denne typen program og tjenester, forteller Solheim.

– Vi har et sterkt, rikt og tilpasningsdyktig næringsliv i regionen, og det betyr mye for næringslivet at de får rekruttert og får beholde dyktige medarbeidere, sier Terje Krøvel, leder for Divisjon Næringsliv i Sparebanken Møre

Spennende stillinger
Både hun og Terje Krøvel er skjønt enige om hva som er en av de viktigste faktorene for å beholde eller tiltrekke seg unge mennesker med høy utdannelse og kompetanse. Det er å kunne tilby dem et variert arbeidsmarked med spennende stillinger, et godt kulturtilbud og sosiale møteplasser. Og ikke minst muligheter for å bygge nettverk.

Beholde og rekruttere
– Vi har et sterkt, rikt og tilpasningsdyktig næringsliv i regionen, og det betyr mye for næringslivet at de får rekruttert og får beholde dyktige medarbeidere. I Sparebanken Møre er vi svært opptatt av vårt samfunnsansvar. Derfor er Talent Sunnmøre noe vi ønsker å bidra til og satse på, sier Terje Krøvel.

Her kan du lese mer om Talent Sunnmøre

Positivt for banken
Sparebanken Møre vil engasjere seg aktivt inn i Talent Sunnmøre og stå for noe av det faglige innholdet. Banken har 350 årsverk og stor bredde av ulike stillinger og spennende spesialistmiljøer. I tillegg vil unge medarbeidere i banken være med i utviklingsprogrammet Talent Sunnmøre. – Det vil gi våre unge medarbeidere faglig utvikling, men verdien av et nettverk med dyktige unge mennesker fra andre bransjer er også viktig, sier Kjetil Hauge, leder for organisasjonsutvikling i Sparebanken Møre.

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement