Gå til sbm.no
Sjeføkonom Inge Furre

Arbeidsledigheten i Møre og Romsdal

Bedring i arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet både i fylket og i landet som helhet har vært bedre enn mange hadde ventet de siste måneder.

Lav vekst i Norge i år
Selv om den økonomiske veksten i Norge har tatt seg opp i det siste er veksten fortsatt lav. I år blir BNP-veksten i Fastlands-Norge, dvs. norsk økonomi utenom oljevirksomhet og utenriks sjøfart, trolig rundt 1 prosent. Den lave veksten skyldes produksjonsfallet i oljerelaterte næringer. Neste år vil veksten kunne ta seg litt opp som følge av fortsatt lave renter, en svak krone og en fortsatt ekspansiv finanspolitikk. Høyere vekst betyr økt behov for arbeidskraft.

Økonomiske stimulanser og omstillinger
Disse faktorene har imidlertid allerede bidratt til å dempe de direkte og indirekte virkningene av produksjonsnedgangen i oljesektoren. Som følge av stimulansene, og som følge av betydelige omstillinger i arbeidslivet, har utviklingen på arbeidsmarkedet både fylket og i landet som helhet har vært bedre enn mange hadde ventet de siste måneder. For vårt eksportorienterte næringsliv har trolig den svake kronekursen vært av spesielt stor betydning.

Store regionale forskjeller i ledigheten
Ved utgangen av august lå den registrerte ledigheten fra NAV i Møre og Romsdal på 3,2 prosent. Dette var bare 0,1 prosentpoeng høyere enn i landet som helhet. Dette til tross for at Møre og Romsdal er et av de fylkene som er mest avhengige av aktiviteten i oljesektoren. Særlig berørt er Kristiansund og Søre Sunnmøre. I Kristiansund og Hareid utgjorde ledigheten i august 5,4 prosent av arbeidsstyrken. Dette var høyest blant fylkets kommuner. Samtidig har ledigheten falt i 12 av 36 kommuner det siste året.

Høyt aktivitetsnivå i mange bransjer
Dersom man går tallene nærmere etter i sømmene og korrigerer for normale sesongvariasjoner har den registrerte ledigheten i Møre og Romsdal falt siden mars. Fallet er riktignok ikke stort og det kan ikke utelukkes at ledigheten vil øke noe utover høsten og vinteren. Likevel må det kunne konstateres at utviklingen på arbeidsmarkedet i fylket er tilfredsstillende og at aktivitetsnivået i flere bransjer er høyt. Blant annet gjelder dette innenfor fiskeri, tradisjonell vareeksport, bygg og anlegg og reiseliv.

Flere artikler i kategorien Makro