Gå til sbm.no
Forsikringsrådgiver i Sparebanken Møre, Chris Erlend Gati.Forsikringsrådgiver i Sparebanken Møre, Chris Erlend Gati.

Nå kan du få

Cyberforsikring

I fjor ble hele 22 000 norske bedrifter utsatt for data-angrep. En Cyberforsikring beskytter bedriften din med både gjenoppretting av data, erstatning ved avbrudd og til og med tap av omdømme.

– De fleste av angrepene mot de norske bedriftene var ikke målrettet, men brede og massive angrep som kan ramme blindt og alle, sier forsikringsrådgiver i Sparebanken Møre, Chris Erlend Gati.

Alarmsentral
Cyberforsikringen fra Eika Forsikring som du får gjennom Sparebanken Møre, har mange fordeler. Inkludert i forsikringen er blant annet tilgang på datahjelp, hele døgnet, hele året.

– I den døgnbemannede alarmsentralen sitter ikke forsikringsfolk, men dataeksperter som hjelper bedriften med å kartlegge omfanget og øyeblikkelig sette i gang tiltak for å begrense omfanget av hackingen eller datainnbruddet, forklarer Gati.

Det kreves ikke at du er spesielt datakyndige for å tegne en Cyberforsikring, men det er en forutsetning at operativsystemer og programvare holdes oppdaterte.

Alle kan bli rammet
Ofte tenker man at det er IT-tunge bedrifter som regnskapskontoret, konsulentselskaper osv. som er i faresonen, men etter hvert er jo de fleste bedrifter datadrevet. Bedrifter som ikke anser seg som IT-bedrifter kan like godt bli rammet.

– Se for deg et elektrikerfirma som blant annet fakturerer, har ordrene sine, oversikten over materiell de trenger ute hos kunden og annen logistikk på data. De vil også få store problemer hvis systemene deres blir tatt ned, sier Gati.

Bonde angrepet
Han nevner også et konkret eksempel om hvordan virus som er laget uten annen hensikt enn å skade, kan få store konsekvenser. En bondes melkemaskin krasjet på grunn av et virusangrep uten at bonden visste om det. Det fikk fatale følger for en ku som ikke ble melket og døde.

- Et data-angrep eller nettkriminalitet kan påføre bedriften store merkostnader. Du får Cyberforsikringen for noen få tusenlapper i året, og det synes vi er en god investering, sier forsikringsrådgiver Chris Erlend Gati i Sparebanken Møre.

Les mer om Sparebanken Møres Cyberforsikring her.

Direktørsvindel
Dataangrep øker i omfang og frekvens. Det bekrefter NorSIS (Norsk senter for informasjonssikring) som ukentlig får flere henvendelser fra norske bedrifter som har blitt forsøkt svindlet for summer mellom 600 000 til 800 000 kroner, såkalt «direktørsvindel. Så lenge det ikke dreier seg om grov uaktsomhet blir også denne dekket av forsikringen.

Omdømme
Det gjør også tap av omdømme. Forsikringen dekker bruk av PR-ekspert for å bygge opp igjen omdømmet til virksomheten.

– Eksempler på tap av omdømme kan jo være datainnbrudd hvor klientlister stjeles fra advokater og pasientlister fra en kosmetisk kirurgi-klinikk for å nevne et par eksempler, sier Gati.

Småbedriftene
Det er de store bedriftene som er mest utsatt for målretta angrep, men det er jo også de som er best sikret. Ifølge Gati anser få småbedrifter seg selv som utsatte, og derfor velger mange ikke å sikre seg. Til tross for de massive truslene som såkalte Phising-angrep representerer.

Rimelig forsikring
– Et data-angrep eller nettkriminalitet kan påføre bedriften store merkostnader. Du får Cyberforsikringen for noen få tusenlapper i året, og det synes vi er en god investering, avslutter forsikringsrådgiver Chris Erlend Gati i Sparebanken Møre.

Les også "Nettkriminalitet kan ramme alle".

Flere artikler i kategorien Næringsliv