Gå til sbm.no
Chris Erlend Gati, forsikringsrådgiver i Sparebanken Møre. - Ikke alle bedrifter er klar over hvor omfattende konsekvensene av et dataangrep kan bli, forteller Chris Erlend Gati, forsikringsrådgiver i Sparebanken Møre.

Forsikre

Dataangrepsforsikring

Tidligere var dataangrep noe som bare forekom hos de største virksomhetene. I dag rammer over halvparten av dataangrep små og mellomstore bedrifter.

Outsourcing kan gi falsk trygghet
Ca. 55% av alle norske virksomheter har outsourcet hele eller deler av IT-driften sin. Dette innebærer ofte også outsourcing av den operative delen av IT-sikkerhet, og mange SMB-virksomheter føler seg i dag godt sikret gjennom å benytte en profesjonell samarbeidspartner. Det er viktig å være oppmerksom på at en driftsleverandør har et begrenset ansvar i forhold til dataangrep, og at man bør vurdere å sikre seg ytterligere mot datakriminalitet. 

Mennesker er den største risikoen
Ifølge Mørketallsundersøkelsen utført av Næringslivets Sikkerhetsråd, nevnes «tilfeldigheter eller uflaks» som årsak til 64% av sikkerhetsbruddene. Undersøkelsen viser at menneskelige feil var årsak i 50% av tilfellene, tett fulgt av bla. mangel på sikkerhets-bevissthet og manglende etterlevelse av sikkerhetsrutiner.

 Forsikring mot dataangrep relevant for alle virksomheter
- Tallene fra Mørketallundersøkelsen antyder at mindre virksomheter vil være mer utsatte for informasjonssikkerhetshendelser enn større virksomheter. Lavere fokus på IT-sikkerhet både hos ledelsen og de ansatte er det største faremomentet. Mindre virksomheter er samtidig gjerne mer sårbare for konsekvensene av dataangrep, noe som øker behovet for gode rutiner og god forsikring mot slike hendelser, forteller Chris Erlend Gati. forsikringsrådgiver i Sparebanken Møre.

- Det er ikke bare IT-selskap som kan rammes av dataangrep, forteller Gati.

Ikke bare IT-selskap som rammes
Ofte tenker man at det er IT-tunge bedrifter som regnskapskontor, konsulentselskaper osv. som er i faresonen. Men etter hvert har de fleste bedrifter blitt datadrevet og bedrifter som ikke anser seg som IT-bedrifter kan like godt bli utsatt for angrep. 

– Se for deg et elektrikerfirma som blant annet fakturerer, har ordrene sine, oversikten over materiell de trenger ute hos kunden og annen logistikk på data. De vil også få store problemer hvis systemene deres blir tatt ned, forteller Gati.

Ikke alle er klar over konsekvensene
- Selv om cyberkriminalitet og datasikkerhet er i fokus om dagen, er det ikke alle bedrifter som ser hvor omfattende de negative konsekvensene kan bli om de blir rammet. De direkte kostnadene som påløper ved bortfall av tjenester er en ting, men også konsekvensene ved tap av omdømme, kostnader ved tap av forretningshemmeligheter, bøter ved tap eller tilgjengeliggjøring av personopplysninger er betydelige, sier Gati.

En Dataangreps-forsikring kan ikke forhindre angrep, men kan gjøre situasjonen enklere om bedriften skulle rammes.

Dataangrepsforsikring
En Dataangrepsforsikring kan ikke forhindre angrep, men kan gjøre situasjonen enklere. Dataangrepsforsikringen fra Eika Forsikring som du får gjennom Sparebanken Møre, har mange fordeler. Inkludert i forsikringen er blant annet tilgang på datahjelp, hele døgnet, hele året.

– I den døgnbemannede alarmsentralen sitter ikke forsikringsfolk, men dataeksperter som hjelper bedriften med å kartlegge omfanget og øyeblikkelig sette i gang tiltak for å begrense omfanget av hackingen eller datainnbruddet, forklarer Gati.

Det kreves ikke at du er spesielt datakyndige for å tegne en Dataangrepsforsikring, men det er en forutsetning at operativsystemer og programvare holdes oppdaterte.

Rimelig forsikring
– Et data-angrep eller nettkriminalitet kan påføre bedriften store merkostnader. Du får Dataangrepsforsikringen for noen få tusenlapper i året, og det synes vi er en god investering, avslutter forsikringsrådgiver Chris Erlend Gati i Sparebanken Møre.

Les mer om vår Dataangrepsforsikring her.

Kilde: Mørketallsundersøkelsen 2020, Næringslivets Sikkerhetsråd


De vanligste formene for dataangrep 

  • Phishing/spear phishing
    Angriperen sender e-post til noen som sitter på innsiden av nettverket de ønske å angripe og lurer mottakeren til enten å åpne et vedlegg eller trykke på en lenke. Denne metoden benyttes også til å gjøre bankoverføringer til eksterne kontonummer. 
  • Direktørsvindel
    Direktørsvindel er en økende trend, også kalt CxO-svindel hvor det handler om å svindle ledere og andre nøkkelpersoner som har myndighet til å utføre store utbetalinger i norske selskaper. Det er en metode der angriperen benytter sosial manipulering via e-post, ofte kombinert med telefonhenvendelser for å få utbetalt penger til seg selv. 
  • DDoS-angrep
    DDoS-angrep, eller tjenestenektangrep, går ut på lamme tilgangen til en nettside eller tjeneste slik at en organisasjon blir satt ut av spill for en kortere eller lengre periode. Angrepene er ofte koplet til forhåndstrusler om angrep hvis ikke bedriftene betaler.

Flere artikler i kategorien Næringsliv