Gå til sbm.no
Mann i forkant av simulator med oljerigger og båterJoel Mills fremfor simulatoren fra den gangen det var offshore-industrien de utviklet sine løsninger for. Foto: OSC

Agument City

Fra oljerigg til byplanlegging

Teknologi som ble laget for offshore-industrien brukes nå til å utvikle mer bærekraftige byer over hele verden.

– Forskjellen på en oljerigg og en middels stor norsk by er mindre enn man skulle tro, sier Joel Mills, daglig leder i OSC, som utvikler avansert simulatorteknologi. Gjennom datterselskapet Augment City lages det nå digitale tvillinger til byer over hele verden, i samarbeid med FN.

Offshore Simulator Centre (OSC) begynte som en spinn-off fra NTNU for 15 år siden. – Vi ble bygget opp for offshore-industrien, med en helt ny løsning som fortsatt er best i verden på offshore-simulering, sier han. OSC er eid av NTNU, SINTEF Ocean, Kongsberg Marine og Solstad Shipping.

 

Fra simulering til testing

– I starten ble simulering kun brukt for å trene på ulike situasjoner. Vi har de siste årene videreutviklet verktøyet vårt, slik at det også kan brukes til testing. Muligheten til å teste komplekse ting uten risiko gjør at vi fortsatt har mange kunder innen offshore, forteller Joel.

 

Perfekt for nye løsninger

– Den krevende tiden for offshore-industrien tvinger fram nye måter å gjøre ting på. De må utvikle mer bærekraftige løsninger som gjør industrien mer lønnsom. Ettersom simulering og testing er en rimelig måte å finne nye løsninger på, har vi fortsatt stor pågang fra industrien, sier han.

 

Utforsket nye muligheter

Det er likevel sårbart å være avhengig av én industri, og Joel hadde allerede begynt å se på hvordan teknologien kunne brukes til andre ting. – Vi jobbet blant annet på et prosjekt finansiert av Forskningsrådet, der vi undersøkte mulighetene for å bruke verktøyet vårt i eiendoms- og byggebransjen, forteller han.

 

Besøk av FN

En fredags ettermiddag i 2019 dukket Kari Aina Eik opp på kontoret på NMK. Hun leder FNs globale smartby-program. – Kari Aina spurte pent om hun kunne få en omvisning, og så straks mulighetene som lå i verktøyet for FN-programmet Smart Cities. For der tradisjonelle KPI-løsninger kun gir en måling av dagens situasjon, en såkalt «bench mark», har vi også muligheten til å visualisere og se videre inn i framtiden, forteller Joel.

 

Forenkler komplekse data

Den beste simuleringen får man ved å legge inn mest mulig data i kombinasjon med visuell presentasjon. – Tenk deg at du får et 50-siders skriftlig dokument med el-data for hele Ålesund. Det tar sikkert en uke å lese, og du vil sannsynligvis slite med å forstå det. Vi legger inn de samme dataene i en visuell presentasjon av byen. Gjennom bildet ser vi innholdet på en helt ny måte og kan forstå det på få sekunder, og finner ut hvor ting kan forbedres ved å spare energi og redusere utgifter. Denne typen simulering er en enkel måte å forklare komplekse data på, forklarer Joel.

 

Bygger kompetansen

– En oljerigg er på mange måter som en liten by. Det var derfor ingen stor overgang for oss å bruke verktøyet til smartby-prosjektet. Samtidig har vi lært mye i arbeidet med FN som vi tar med oss tilbake til offshore-industrien og eventuelle andre bruksområder. Vi finner hele tiden nye vinklinger. Gjennom dette arbeidet er vi også med på å bygge opp kompetansen i hele regionen vår, mener han.

 

Katalysator for innovasjon og bærekraft

Joel skryter av Ålesund Kommune, som han mener er veldig positiv og framtidsrettet. – Vi kan være stolte over at Ålesund er første prototype i smartby-prosjektet! Løsningene som brukes er åpne og kan deles, noe vi tror vil øke hastigheten på innovasjon, sier han.

– Fordi de fleste byer har de samme problemene, håper vi at verktøyet kan bidra at byer over hele verden kan forstå hvordan de kan bruke sine ressurser på en bedre og mer bærekraftig måte, avslutter Joel.

 

Flere artikler i kategorien Næringsliv