Gå til sbm.no

Rask og kapitalkrevende vekst:

God nytte av Vekstgarantiordningen

Seagems Norway AS på Ellingsøy produserer næringstilsetninger av marint restråstoff til den globale næringsmiddelindustrien. Veksten er rask og kapitalkrevende. Det er her Vekstgarantiordningen og Innovasjon Norge kommer inn i bildet.

Seagems Norway AS ble startet i 2018, men som ektefødt barn av Bjørge Group mangler det ikke bransjeerfaring. Faktum er at Oddvin Bjørge begynte å se etter helsefremmende bruk av fiskemelke tidlig på 60-tallet. Fenomenet “bærekraft” var ikke oppfunnet på den tiden. Nei, Bjørge tilhørte en krigsgenerasjon som hadde opplevd ikke å ha mat på bordet. Derfor håpet han å vise at alt på fisken kunne brukes.

Ut på 80-tallet var det slutt på tradisjonell fisketilvirkning og eksport. Siden har det gått i smak, ernæring og helse. Produsert av marint restråstoff.

Så kom den sterke globale bevisstheten omkring bærekraft, sporbarhet og etikk. 

Det er ikke bærekraftig å sende fryst restråstoff verden rundt
Ordene tilhører Jan Audun Dyreholt Bjørge, styreleder i Seagems Norway AS.

-  Vi har alltid solgt oss på at produktene våre er laget i umiddelbar nærhet til havet og fiskeindustrien - altså på Ellingsøy, forteller han. Men i dag blir fisken prosessert over hele verden, og vi ønsker fortsatt å produsere der råvaren finnes. Med denne erkjennelsen skapte vi en helt ny forretningsplan og etablerte Seagems Norway AS.

Enkelt sagt er Ellingsøy stedet for hovedkontor, forskning, produktutvikling og en del av produksjonen. Resten av produksjonen skjer hos samarbeidspartnere der restråstoffet er å finne. 

Jan Audun Dyreholt Bjørge, styreleder i Seagems Norway AS

Krevende kunder
Kundene er både globale giganter og større oppstartsbedrifter. Felles for dem er at de ønsker ingredienser som i tillegg til å tilføre produktene deres riktig smak og viktige næringsstoffer, kan spores tilbake til regulert fiske på bærekraftige bestander og prosesser. Verdens konsumenter er blitt bevisste. Det er nok å minne om det som skjedde da de  forlangte palmeoljen ut av matvarene. 

Dyreholt Bjørge forteller: - Kunden kommer til oss med klare ønsker knyttet til et produkt. Så må vi prøve oss fram og finne den riktige råvaremiksen. Når vi har testet og analysert, overtar beslutningstakerne hos kunden. Enten må vi starte på nytt, eller også går sluttproduktet til konsumenttesting i det markedet som det skal selges i.

Når alle lamper lyser grønt, går den nye ingrediensen inn i produksjonsplanen vår, med stor vekt på kvalitet og leveringssikkerhet. 

Innovasjon Norge og Sparebanken Møre demper voksesmertene
I 2019 fantes Seagems ingredienser i mer enn 500 millioner måltider. Beriking av en milliard måltider i løpet av et år er innen rekkevidde. I følge Dyreholt Bjørge er dette bare starten.

Men vekst koster. Kapasiteten må opp, FoU må styrkes, større råvarekjøp gir større utlegg, og så videre. Når flaskehalsene blir mange nok, kalles det voksesmerter. 

- Vi har klart å sørge for god inntjening hele veien, sier han, men det ville være vanskelig å ta denne veksten over driften alene. Sparebanken Møre har vært positive hele veien, men vanlig risikoanalyse gjorde det vanskelig for dem å dekke inn vårt kapitalbehov gjennom vanlige lån.

Løsningen ble Vekstgarantiordningen. Ordningen er etablert av Innovasjon Norge i samarbeid med Det europeiske Investeringsfondet (EIF), og Sparebanken Møre er en av de norske bankene som er med i ordningen. I praksis betyr det at Innovasjon Norge garanterer for 75% av bankens eventuelle tap på inntil 4 millioner per bedrift.

- Det har vært en god prosess, sier Bjørge. Det er knyttet både forutsetninger og krav til oss som låntaker, men vi har fått veldig kompetent hjelp fra Sparebanken Møre og Innovasjon Norge. God rådgiving og planlegging er en viktig del av prosessen. 

Jeg er glad for at banken og virkemiddelapparatet samarbeider på denne måten. Og så betyr det mye at dette samarbeidet er tilgjengelig i vår egen region.   

En veldig spennende kunde
Banksjef Runar Debess i Sparebanken Møre forteller at Vekstgarantiordningen var helt avgjørende for å få på plass finansieringen som Seagems Norway AS trengte i denne fasen. Han roser Innovasjon Norge både for gode løsninger og for godt og konstruktivt samarbeidet i denne saken.

- Seagems Norway AS er en veldig spennende kunde. De treffer de fleste av strengene knyttet til miljø, bærekraft og maksimal utnyttelse av alt vi tar ut av havet. De bruker kompetansen og erfaringen sin i produksjonen og markedet ved å utnytte restråstoff og biprodukter fra sjømatproduksjon, til å produsere produkter som definitivt har funnet sin plass i markedet. Selskapet har hatt en sterk vekst, sterkere enn de strengt tatt har hatt kapital til. I samarbeid med Innovasjon Norge har vi funnet en god finansiell løsning, bl.a. gjennom Vekstgarantiordningen, som gir selskapet et godt fundament for realisere de ambisiøse vekstplanene, avslutter Runar Debess.

Les mer om vekstgarantiordningen

 

Flere artikler i kategorien Næringsliv