Gå til sbm.no
Jan Petter Larsen, daglig leder i Digerneset Næringspark.– Målet er å utvikle Digerneset Næringspark til et helhetlig regionalt knutepunkt, og at Nye Ålesund kan vokse videre i et meget attraktivt boområde, 12 km fra Ålesund, forteller Jan Petter Larsen som er daglig leder i Digerneset Næringspark.

Fenomenet Digerneset

Gull av gråstein

Det er ikke lenger noen som ler av Digerneset Næringspark. Ei heller de som gjorde det da Wenaas Kapital i 2008 la frem sin masterplan for å utvikle «vegkrysset».

I dag blir Digerneset sett på og omtalt som et raskt voksende fenomen og et regionalt knutepunkt etter at gründeren av næringsparken Wenaas Kapital AS og administrerende direktør Jan Petter Larsen bestemte seg for å flytte fjell.

Flyttet fjell
– Vi flyttet to millioner kubikk fjell. Det tilsvarer rundt regnet 200 000 lass med dumper, forteller Jan Petter Larsen som er daglig leder i Digerneset Næringspark.

Med Digerneset har de bevist for svært mange skeptikere at tro kan flytte fjell og at det kan skapes gull av gråstein. Næringsparken på 400 mål er i praksis disponert, og Skodje Kommune har nå åpnet opp for ytterligere 150 mål i kommunens nye arealdelplan.

1000 arbeidsplasser
– Vi har en tidshorisont på utviklingen av basisområdet her frem til 2025. Da er det skapt 1000 arbeidsplasser på Digerneset. Allerede i dag er det over 680 arbeidsplasser på det som er etablert eller er under etablering, sier Larsen.

Store verdier
Og allerede nå er også verdiskapningen imponerende: Estimert omsetning for de aktørene som i dag er etablert på Digerneset er ca. 1,7 milliarder kroner. Omsetningen hos alle aktørene overgår hva man hadde forventet. Vinmonopolet måtte oppgradere størrelsen på utsalget sitt. De omsetter nå rundt 200 000 liter og er større enn utsalgene i Ulsteinvik og Haram, og i ferd med å passere utsalg som for eksempel Sogndal.

Store aktører
Rema 1000 har en av sine største butikker i regionen på Digerneset. Spar Kjøp er etablert med sitt storkonsept. COOP Orkla Møre har bygget eget anlegg med en Coop OBS Bygg (butikk og drive-in) og en Coop Extra-butikk. Bilbyen er under etablering og Tesla, BMW, Mini, Lexus og Toyota er allerede på plass.

Digerneset har en svært strategisk beliggenhet midt i nye Ålesund, og ligger der veiene møtes og vil møtes i forhold til nye, store vegprosjekter som Møreaksen, fergefri E39 og Storfjordsambandet.

Logistikk og kontor
Digerneset ligger an til å bli det fremtidige logistikkpunktet i distriktet. Posten/Bring har utvidet sin terminal siden åpningen i 2012. WIST Ålesund Last og Buss er i ferd med å etablere seg på Digerneset. Flere vil komme. Videre er kontorarbeidsplasser etablert og det planlegges nå prosjekt med rene kontorbygg på området.

– Man ser nå konsekvenser og ringvirkninger av at Digerneset er et regionalt knutepunkt. I juli var til sammen 35 aktører etablert her på Digerneset, forteller Jan Petter Larsen.

Spennende planer
Epic aktivitetspark på over 3000 kvadratmeter med trampolinepark, ninjapark og treningssenter er under etablering. Larsen kan også kan fortelle om flere spennende planer for Digerneset som garantert vil vekke oppsikt og skape oppmerksomhet om de blir realiserte.

Drikkevann og handel Alle kommunene øst for drikkevannskilden til Ålesund (Brusdalsvannet) har i dag handelslekkasje og arbeidspendling. Larsen peker på at trafikken unødvendig belaster drikkevannskilden miljømessig, og viser til at Digerneset som et regionalt knutepunkt bidrar til å skape kortreist, bærekraftig handel, og kortreiste, bærekraftige arbeidsplasser.

– Det vil være viktig at nye Ålesund etablerer tjenesteytende tilbud i kollektivknutepunktet Digerneset, i det området som har den største prosentuelle befolkningsveksten. Vi får stadig henvendelser på slike forespørsler og vi har planer om hvordan man kan skape økt attraktivitet innenfor dette området, sier Larsen.

Miljø og bærekraft
Transportbransjen er en utfordring for å kunne reduserer klimautslipp. Her vil det de nærmeste årene skje store endringer med elektrifisering. Dette vil kreve at man har areal som kan møte de nye behovene. Digerneset har et fremtidig bærekraftig tomteareal som kan bidra til å løse denne utfordringen, mener Larsen.

Det nye handelssentrum
– Målet er å utvikle Digerneset Næringspark til et helhetlig regionalt knutepunkt, og at Nye Ålesund kan vokse videre i et meget attraktivt boområde, 12 km fra Ålesund. Digerneset Næringspark ønsker å bli et av de ledende selskapene i regionen for utvikling av handels- og logistikkeiendom, forteller Jan Petter Larsen.

Strategisk beliggenhet
Om noe av bakgrunnen for å flytte fjell og etablere Digerneset sier Larsen at de klart så at regionen manglet attraktive næringsareal for videre og langsiktig vekst:

– Digerneset har en svært strategisk beliggenhet midt i nye Ålesund, og ligger der veiene møtes og vil møtes i forhold til nye, store vegprosjekter som Møreaksen, fergefri E39 og Storfjordsambandet.

Han mener også Digerneset er helt avgjørende for å klare å urbanisere Moa-området, og at Nye Ålesund må tenke helhetlig utvikling for å vokse.

Størst befolkningsvekst
– Det betyr riktig areal på riktig plass med riktig logistikk. Som nevnt vil Skodje ha den største befolkningsveksten frem mot 2038 ifølge prognoser. Og her vil veksten i stor grad være barnefamilier, sier Larsen videre om valget av Skodje og Digerneset.

Fylkesstatistikk (SSB) viser også at Skodje kommune og andre nabokommuner til Ålesund som Sula og Giske har hatt en sterkere befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet de siste 12 årene.

Over forventning
– Utviklingen av Digerneset har på mange måter gått over all forventning og kanskje raskere enn vi kunne forvente, selv om det faktisk kunne ha gått enda raskere, sier Larsen og peker på at det måtte kjempes en relativ lang kamp for å få endret fylkesplanen og godkjent økt handelsareal på Digerneset.

Offensiv regionutvikling
Han mener politikerne i Skodje kommune har vært usedvanlig fremoverlente, og håper den nye storkommunen vil ha en like offensiv holdning til regionutvikling. Han roser også Sparebanken Møre som en lokalt forankret og solid samarbeidspartner som er flink til å tenke regional utvikling.

– Vi setter også svært stor pris på at innbyggerne og nærmiljøet er så begeistret og positive til Digerneset og tilbudene her. Ingen synes lenger å tvile på Digerneset, mener Jan Petter Larsen.

Her kan du lese mer om Sparebanken Møres rolle i forbindelse med utbyggingen av Digerneset Næringspark.


Wenaas Kapital

  • Eier Digerneset Næringspark sammen med Møller Eiendom Norge og Dreg AS.
  • Visjonen til Wenaas Kapital AS (WK) er å være solid og anerkjent investeringsselskap med base i Møre og Romsdal.
  • I Ålesundregionen har WK utviklet prosjekter som Strandgaten Brygge, Midt Moa, Digerneset Næringspark, Rødsetvegen, Retail Giske (nytt handelspunkt i Giske kommune) og tilsvarende i Brattvåg med Retail Brattvåg.
  • Totale investering i Ålesundregionen: ca. 3 milliarder kroner.

Flere artikler i kategorien Næringsliv