Gå til sbm.no
Kvinne sitter i sofa, ser i kamera og smiler. – Jeg er imponert over bedriftene sin evne til å omstille seg. Handlekraften og skaperevnen de viser i vanskelig tider er utrolig, sier Linda Strømmen. FOTO: Tony Hall

Handel og tjenesteytende næringer:

Handlekraft og skaperevne

For første gang på sju år brukte vi i 2020 mer penger på varer enn tjenester. Dette har de tjenesteytende næringene i regionen fått kjenne på.

– Uansett hvilken situasjon en bedrift befinner seg i, er det menneskene bak som avgjør hvordan oppturer og nedturer håndteres. Vår viktigste oppgave er å være en god rådgiver og sparringspartner for kundene våre, og en pådriver for skaperglede hver dag, forteller Linda B. Strømmen.

Som banksjef for Handel og tjenesteytende næringer leder hun avdelingen som følger opp kunder innen disse næringene.

– Jeg har tidligere vært leder for en avdeling som jobbet med risikoutsatte engasjement. Jeg har god erfaring i å håndtere suksessbedrifter, men også selskap som sliter, forteller Linda.

Fra tjenester til varer
Og at 2020 har vært et krevende år for flere bransjer, er ingen hemmelighet. Men med full stans i aktiviteten for mange av de tjenesteytende næringene, har deler av varehandelen hatt en enorm opptur. For første gang siden 2013 har vi brukt mer penger på varer enn tjenester. 

– Vinnerne innenfor varehandel er dagligvare, byggevarer, utsalgssteder med bredt vareutvalg som selger produkt til hus og hjem. Vi har pusset opp mer i hus og hage, og kjøpt mer friluftsutstyr. De store taperne er reiselivsnæringen og de som driver med opplevelser som samler folk, sier Linda.

Velger å være positive
Linda berømmer viljen de ulike bransjene har hatt til å tilpasse seg. Mange var raskt ute med å etablere nettbutikker. Det har vært streaming av konserter, utlevering av matkasser, hjemlevering og pick-up points for flere ulike varer. 

– Jeg er imponert over bedriftene sin evne til å omstille seg. Handlekraften og skaperevnen de viser i vanskelige tider er utrolig. De velger å skimte lyset i enden av tunellen, smiler Linda.

- Hvis vi vil ha levende bygder og byer så må vi støtte opp om lokalt næringsliv og initiativ nå, oppfordrer Linda Strømmen. FOTO: Tone Molnes

Viktig med lokal handel
Når bedriftene finner nye måter å selge varer og tjenester på, vil også handlevanene kunne endres. En allerede sterk vekst i netthandelen har blitt ytterligere forsterket. På den andre siden har fokuset på lokal handel økt. 

– Hvis vi vil ha levende bygder og byer så må vi støtte opp om lokalt næringsliv og initiativ nå, hvis ikke så kan vi risikere at den dagen «verden blir normal igjen», så er tilbudet borte, understreker Linda. 

Samarbeid om bærekraft
Kortreist handel er også viktig i et miljøperspektiv, samtidig som det påvirker folks psykiske helse og lokalsamfunnenes være.   

– Lokale arbeidsplasser er kritisk viktig for at vi skal kunne bo og trives i vårt nærmiljø. I vårt fylke har vi gode skoler og læringsplattformer hvor de unge kan ta gode utdanninger. For at de skal bli igjen her etter endt utdanning, trenger vi attraktive bedrifter som gir dem rom for å utvikle seg. Klarer vi dette, får vi bærekraftige byer og samfunn, mener Linda.  

– Nøkkelen til å lykkes med bærekraft er at næringslivet, det offentlige og vi som private samarbeider for å nå disse målene.

Opp og nedturer
Varehandelen har, som beskrevet, gjort det godt i 2020. Om trenden vil vare, er Linda mer usikker på. 

–  Det er dessverre sånn at god vekst ett år, kan gi redusert omsetning det neste året. Det er begrenset hvor mange kajakker man trenger, eller hvor ofte man kjøper seg en ny, flott klokke. Men så er det også motsatt, understreker Linda, og viser til sko- og klesbutikkene som har hatt en tøff periode.

– Når vi etter hvert kommer ut av hjemmekontorene våre, har vi kanskje gått opp eller ned en størrelse, og trenger, eller har lyst på noe nytt.    

Nye reisevaner
Rekordmange har realisert hyttedrømmen det siste året. Det vil kunne ha betydning for reisevaner og måten vi velger å bruke fritiden på i årene fremover.

– Dette kan være bra for de som selger byggevarer, interiør, møbler og lignende, men negativt for hotell og reiseliv. Når det er sagt så tror jeg at veldig mange har et sterkt ønske om å reise, oppleve nye steder, treffe folk på konserter og samles igjen. Jeg er overbevist om at den tjenesteytende delen av næringslivet vårt vil få seg et oppsving når dette er over.

Linda Strømmen og hennes medarbeiderne har benyttet den «verktøykassa» de har med tanke på å innvilge betalingsutsettelser, midlertidige kreditter og lån.

Bruker alle verktøyene
Linda minner også om at mange bedrifter har en annen finansiell kapasitet nå, enn før pandemien. Flere har brukt store deler av egenkapitalen på å holde seg flytende. 

– Som bank har vi benyttet den «verktøykassa» vi har med tanke på å innvilge betalingsutsettelser, midlertidige kreditter og lån. Vi har også gitt råd angående kompensasjonsordninger og statsgaranterte lån. Iblant kan vi dessverre ikke imøtekomme kundens ønske, og det er selvsagt krevende.

Viktige møteplasser
Mange bedrifter har hatt en bratt læringskurve når det kommer til digital kommunikasjon. Sparebanken Møre er intet unntak. Flere kundemøter holdes digitalt.  

– Aller helst vil vi være ute hos kundene og møte dem på deres arena. Vi blir stadig imponert over skaperevnen og engasjementet de viser. Jeg håper og tror at vi om ikke så lenge igjen kan få samle kundene våre på tvers av bransjer og fagfelt. Mye god kompetanse kan deles og nye nettverk bygges i slike fora, avslutter Linda.


Les også: "Nordmenn handler på nett som aldri før", en oppsummering av rapporten Norsk E-handel 2020, utgitt av Nets.

Flere artikler i kategorien Næringsliv