Gå til sbm.no
Trond Moldskred, leder Aktiv Forvaltning i Sparebanken Møre.Med lav rente over tid er det stadig flere som søker alternativ pengeplassering. Det å følge med i markedet er krevende. Mange har ikke tid, kompetanse eller interesse til å gjøre det selv, sier Trond Moldskred, leder Aktiv Forvaltning i Sparebanken Møre.

20 år med Aktiv Forvaltning:

Lotto-millionærer og store formuer

Trond Moldskred (49) har lang erfaring i å forvalte midlene til formuende personer fra hele fylket – enten de er vunnet i lotto eller kommer fra helt andre kilder.

– Ja, det er lotto-millionærer, kapital fra bedrifter som blir solgt, stiftelser, kommuner, forsikringsselskaper og gründere for å nevne noe og noen fra vårt spekter av kunder over hele fylket, forteller 49-åringen fra Ulsteinvik som i 20 år har jobbet i Aktiv Forvaltning i Sparebanken Møre – de siste 12 årene som leder.

Store transaksjoner
Pr. i dag forvaltes verdier for 5,3 milliarder fordelt på 400 kunder, 200 av dem er privatpersoner. Spesielt de tre-fire siste årene har Aktiv Forvaltning hatt god vekst på kunder og kapital. Årsakene er flere, men det har blant annet skjedd store transaksjoner i regionen hvor eierne har søkt rådgivning i forbindelse med salg.

Økt behov
– Med lav rente over tid er det stadig flere som søker alternativ pengeplassering. Det å følge med i markedet er krevende.  Mange har ikke tid, kompetanse eller interesse til å gjøre det selv, sier Moldskred.

Stort marked
Han tror trenden hvor kunden søker personlig rådgiving og profesjonell hjelp for å få avkastning på pengene sine, bare vil fortsette. Markedet er stort og han er sikker på at banken vil fortsette å vokse innen alternativ investering. Det er bankens ambisjon, både på fondssalg og tjenestene innen Aktiv Forvaltning.

Treffsikre Trond
Han er blitt omtalt som treffsikre Trond og det er ikke fordi han hadde et godt venstrebein som venstre back eller på midtbanen i flere sesonger på seniornivå for Hødd. Men fordi han som regel har truffet godt på sine aksjeanbefalinger som han årlig gir på Sparebanken Møres store investorkonferanse Børs og Bacalao.

Fallende renter
Fallende renter er positivt for aksjeinvestorer. De siste ti årene har pengemarkedsrenten i Norge vært under to prosent. Ser man ti år frem i tid – det er det markedet handler på i dag – ligger snittforventningen til pengemarkedsrenten på 1,5 prosent.

– Hvis man legger til grunn det scenario og ønsker å bevare kapitalen, så må man for deler av formuen, tror jeg, søke alternativ investering. Over tid vil en aksjeinvestering gi en betydelig større avkastning enn bankinnskudd og spesielt med det rentebildet som er nå, sier Trond Moldskred.

Trond hadde et godt venstrebein som venstre back eller på midtbanen i flere sesonger på seniornivå for Hødd. Han investerer fortsatt mye tid og forvalter sine fotballkunnskaper som trener for to aldersbestemte jentelag på Hødd.

Svingninger
Aksjeinvestering kan være en slitsom sak med store svingninger i løpet av et år. Det skjønte Trond allerede da han gikk på ungdomsskolen og fulgte med på aksjepostene hans far hadde i Wilhelmsen, Farstad og Borregaard blant annet. Og enda bedre etter at han utdannet seg til siviløkonom og i 1999 ble spurt om å være med å være med å bygge opp Aktiv Forvaltning i Sparebanken Møre sammen med Martin Skuseth og Jane Røsgaard.

Fotballen
– Fotballen lærte meg å jobbe i team som er helt avgjørende også for Aktiv Forvaltning. Og jeg opplevde at opp- og nedturene på bana kunne svinge like fort som aksjekursene, ler 49-åringen som fortsatt investerer mye tid og forvalter sine fotballkunnskaper som trener for to aldersbestemte jentelag på Hødd.

Lang tidshorisont
Når det gjelder aksjemarkedet er hans erfaring at det er vanskelig å time når en opptur eller nedtur skal komme.

– Prisen for avkastning er at man må tåle verdisvingninger. Og da er man nødt til å ha de langsiktige brillene på, være litt tålmodig og stå distansen ut. Man må ha lange tidshorisonter for sine investeringer, mener Trond og tar fjoråret som et eksempel.

«Alltid» usikkerhet
2018 lå an til å bli et veldig bra børsår før det kom en kraftig korreksjon i fjerde kvartal, og det ble et tungt børsår med mye negativitet rundt Brexit, rundt handelskonflikten, relativt lav oljepris osv. I 2019 har man hatt mye av den samme usikkerheten rundt de samme temaene, støy og uro. Likevel har de fleste aksjemarkeder gått kraftig opp.

– 2019 har så langt vært et sterkt børsår. Vår globale portefølje er opp 23 prosent. Våre norsk/nordisk portefølje og utbytte portefølje er opp i snitt ca. 15 prosent, forteller Trond Moldskred.

Opp 6000 prosent
– Poenget mitt er at det «alltid» vil være usikkerhet. Et glitrende eksempel er Oslo Børs som har hatt en fenomenal utvikling siden starten for 35 år siden til tross for en rekke hendelser, kriser og usikkerhet gjennom hele perioden. Likevel har altså 35 år med usikkerhet gitt en avkastning på utrolige 6000 prosent, sier lederen for Aktiv Forvaltning om det å ha en tidshorisont for sine investeringer.

- Fotballen lærte meg å jobbe i team, noe som er helt avgjørende også for Aktiv Forvaltning, sier Trond Moldskred. Her sammen med investeringsrådgiver i Aktiv Forvaltning Bjørg-Marit Larsen.

Fem år – minst
I Aktiv Forvaltning anbefales en tidshorisont på minst fem år for investeringer i aksjemarkedet. Minste beløpet for tjenesten er en million. Aktiv Forvaltning kan dokumentere en meget god avkastningshistorikk gjennom 20 år. Fornøyde kunder har derfor valgt å overlate enda mer av sin kapital til Trond og teamet på syv i Aktiv Forvaltning. Halvparten av volumveksten siste årene har kommet fra eksisterende kunder som ønsker å gå inn med mer. Et godt tegn på at kundene er fornøyd.

Flere er veldig rike
Når det gjelder kundebasen var Søre Sunnmøre den sterkeste regionen i en tidlig fase. I dag er veksten størst i Ålesund og man ser en kraftig vekst også i Molde og i Kristiansund. På få år har det blitt mange formuende, men kanskje først fremst handler det om flere som har blitt veldig formuende.

Regional utvikling
– Ja, det er voldsomt, nesten så man av og til ikke kan tro det. Mens det tidligere var store verdier innen offshore, handler det i dag også mye om fiske, den enorme verdiutviklingen på fiskekvoter, oppdrett og fiskeforedling. Men også innen mange andre og ulike næringer. Regionen har utviklet seg. Det er flinke folk og gründere overalt og da blir det skapt formuer på mange steder. Det er utrolig spennende å reise rundt i denne regionen og treffe folk som har fått det til og ikke minst høre hvordan de har fått det til, forteller Trond Moldskred.

Her kan du se og lese mer om Sparebanken Møres Aktiv Forvaltning.

Flere artikler i kategorien Næringsliv