Gå til sbm.no
Finalist i NÆRINGSTEFT, STØ Technology, mener deres konsept har potensialet til å dra hele den den globale trålnæringen inn på et helt nytt og grønnere spor. Foto: Tone Molnes

NÆRINGSTEFT finalist - STØ technology

Med STØ kurs mot det grønne skiftet

Ved hjelp av en «humle» skal selskapet STØ hente opp uskadet fisk fra en trål i fart.

Er det mulig å hente opp fisk fra en trål i fart? Ja, mener det nye selskapet STØ Technology AS. Og dette er langt fra science fiction. En trålskipper, en produktutvikler og en revisor er superteamet bak en svært spesiell undervannsfarkost, som bringer fisken uskadet opp til båten - uten at trålprosessen må avbrytes.

 – Dette vil i praksis innebære det grønne skiftet for den globale trålnæringen, sier daglig leder Arne O. Flø.

STØ er en nystartet teknologibedrift, gründet av en trio som alle brenner for innovasjon og nyskapning innenfor fiskerinæringen. Teamet består av Pål Roaldsnes, som er trålskipper og reder, Jan Børge Vik, som har utallige oppfinnelser bak seg innen maritim sektor, samt daglig leder Arne O. Flø, med bakgrunn fra revisjon og maritim utstyrsindustri.

– Vi startet i 2017 prosjekt TRAWL 2.0, hvor vi utviklet en slept undervannsrobot som skal hente fisk fra trålen og bringe den uskadet opp til tråleren - uten av selve trålprosessen må avbrytes. Farkosten som har fått navnet «Humla», blir autonom og i stand til å hente opp 5-10 tonn fisk i timen fra trålen, forteller Arne. Dette gjøres ved at roboten slepes etter tråleren og deretter kobler seg på trålposene ved hjelp av posisjonsdata og sonar.

Jakten på en bedre løsning
Det var Pål Roaldsnes som først kom innom ideen. I årevis hadde han lett etter en effektiv måte å få opp fisken på - uten kvalitetstap, og på en kosteffektiv måte.

– Vi ville finne en løsning. Dilemmaet med dagens trålmetodikk er at man presses til å ta opp trålen hyppigere enn før for å bevare kvaliteten på fisken. Dette gjør imidlertid at trålen tilbringer mer tid på dekk enn før. Det betyr at fangsteffektiviteten går ned, og CO2-utslippene per kilo fanget fisk går opp, forklarer han.

Arne forklarer at grunnteknologien og fangstmetodene i denne bransjen nærmest har stått på stedet hvil i 50-60 år.

– Det gjorde det ekstra spennende, og trigget meg og mine kompanjonger grundig. Spesielt da vi innså at konseptet vårt har sprengkraft nok til å skape en revolusjon i markedet, sier han.

Store miljøgevinster
Det ble fort klart at systemet til STØ også gir mange tilleggsfordeler, blant annet miljøgevinster og bedre dyrevelferd.

– Vår teknologi løser dagens dilemma. Vi skal få opp fisken mye hyppigere enn før, med topp kvalitet. Samtidig kan vi tråle mye mer kontinuerlig slik at trålingen blir mer effektiv og miljøvennlig, forklarer Arne.

Gjennom utviklingen av en ny og helt spesiell undervannsfarkost, vil STØ Technology skape en jevnere flyt av råstoff fra trål til skip, med økt lønnsomhet, bedre dyrevelferd og økt bærekraft som gevinster. Her forklarer de konseptet for Mette Kolvik i Sparebanken Møre. Foto: Tone Molnes

Mange fordeler – ingen kompromiss

Han forteller at konseptet er et resultat av tiden vi lever i, og tror timingen er perfekt.

– Myndigheter, forskningsmiljøer, forbrukere og miljøverngrupper etterlyser et mer bærekraftig fiskeri enn vi har i dag.  Samtidig må kvaliteten på fisken opp. Råstoffet må utnyttes bedre enn i dag. Slik vi ser det, så er det bare TRAWL 2.0 som skisserer en løsning hvor man kan få både i pose og sekk. I tillegg åpner vi for muligheten for mer foredling om bord, i stedet for å sende fisken til Kina, slik det er vanlig i dag. De potensielle økonomiske fordelene ved TRAWL 2.0 er i utgangspunktet så store at de i seg selv bør motivere rederen, mener Arne.

 – Vi mener vi har et prosjekt som har alle forutsetninger for å gjøre hele fiskerinæringen mer lønnsom og bærekraftig – derfor tror vi også at vi kommer til å lykkes, sier Arne. Forutsetningen er at næringen selv, myndighetene og virkemiddelapparat spiller på lag.

Samarbeid intensiverer utvikling
– Personlig ble jeg med i prosjektet som gründer fordi jeg hadde lyst være med å skape noe nytt, og få brukt enda mer av mine kreative sider. Det får jeg nå gjort daglig ved å jobbe frem løsninger på alle slags problemstillinger gjennom innovasjonsprosessen og konseptutviklingen, sammen med mine dyktige partnere, sier han.

Og det er nettopp samarbeidet med andre han mener er det beste med å være gründer.

– Dynamikken og kreativiteten som oppstår når tre forholdsvis ulike personer med stort nettverk og endringsvilje slår hodene sammen har vært stor, og har gitt prosjektet mye drivkraft. Samtidig er det veldig givende å jobbe med noe som potensielt kan bidra til et varig skifte for næringen og regionen når det gjelder økt bærekraft og lønnsomhet, mener Arne.

Så glade ble STØ når det var klart at de var en av tre finalister som kjemper om den gjeve førsteplassen i NÆRINGSTEFT og førstepremien på en million kroner. Foto: Tone Molnes

Revitaliserte prosjekter

– Deltakelsen i NÆRINGSTEFT har vært en fantastisk reise hvor vi har møtt mange spennende gründere og prosjekter. Det er på mange måter en intensiv «dannelsesreise» innen entreprenørskap, hvor både prosjektet og gründere kommer ut i revitaliserte utgaver. Deltakelsen har både gitt oss påfyll, men også bekreftelser på veivalg vi har gjort og tanker vi har hatt om prosjektet vårt, sier Arne.

 Han forteller at finaleplassen betyr mye for STØ. Både som inspirasjon til videre innsats, men også fordi det gir publisitet til prosjektet.

– Med et forholdsvis tungt og langt utviklingsløp framfor oss så er det viktig at vi er synlige undervegs. Vi har fått en god del omtale i media tidligere også, og vi merker at dette bidrar til å åpne dører for oss i utviklingsarbeidet, sier han.

Hvorfor skal STØ vinne en million?

– I finalen møtes tre sterke aktører som alle vil være verdige vinnere. Det som gjør TRAWL 2.0 til et unikt prosjekt er det store potensialet til å dra hele den den globale næringen inn på et helt nytt spor. Et spor hvor næringens bærekraft, lønnsomhet, produktkvalitet, HMS, dyrevelferd og renommé kommer styrket ut, i motsetning til dagens praksis hvor man må prioritere bort noe når man vil løfte frem noe annet. Dette vil i praksis innebære det grønne skiftet for den globale trålnæringen, forklarer Arne.

Arne forsikrer likevel at utviklingsarbeidet vil holde frem som før, uavhengig av utfallet i NÆRINGSTEFT.

– Vi skal i løpet av året jobbe videre med å utvikle kontrollsystemet som gjør farkosten vår selvstyrt/førerløs. Målet er deretter å dra i gang et større pilotprosjekt i løpet av 2020, forteller han.

Til de som drømmer om å bli gründer, mener Arne det aller viktigste rådet er å tørre å prøve.

– Den som intet våger, intet vinner. Deretter er det viktig å bygge et sterkt team rundt seg. Kartlegg hva prosjektet trenger av menneskelige ressurser, og er der områder som står udekket eller gründeren ikke er særlig god på, så gjelder det å finne seg med-gründere, eller gode samarbeidspartnere som kan bistå.

- Dynamikken og evnen til å løse problemer i et godt team er til uvurderlig hjelp når du skal utvikle noe helt nytt, understreker Arne.

 

 

Stø Technology AS er en av tre gjenværende finalister i NÆRINGSTEFT som kjemper om førstepremien på en million kroner. Vinneren kåres av en fagjury den 13. mars, på investorseminaret «Børs og Bacalao». På veien har deltakerne fått med seg en innholdsrik og spennende kompetansereise som skal bidra til at de får utvikle og realisere ideen sin.

NÆRINGSTEFT samarbeider med kunnskapsparkene Vindel AS, ProtoMore AS, ÅKP AS og NTNU, samt SANDS, MRB og RACER.

Stikkord

NÆRINGSTEFT

Flere artikler i kategorien Næringsliv