Gå til sbm.no
Det var god steming når Robert Nerhus i Sparebanken Møre, Camilla Hoddevik i DNB og Anja Solevågseide i Pir kunne ønske over 100 deltagere velkommen til Kick Off for Angel Challenge. Foto: Tone Molnes

Angel Challenge Startup

Når gode ideér og penger møtes

Hvor finner man egentlig gründere? Eller en investor som vil satse på ditt drømmeprosjekt? Dette skal initiativet Angel Challenge Ålesund gi svaret på.

Det er ikke ofte man opplever at bankene samarbeider med hverandre. Men gjennom prosjektet Angel Challenge Ålesund har Sparebanken Møre, DNB og Pir Cowork gått sammen med Innovasjon Norge og Angel Challenge for å hjelpe investorer og gründere til å finne sammen.

– Vi tror at den beste måten å skape gode resultat er gjennom samarbeid. I vår region er det stor interesse for å bygge opp nytt næringsliv. Samtidig ønsker vi å støtte det eksisterende med å utvikle seg i takt med globale og digitale trender, sier Anja Solevågseide, daglig leder i Pir Cowork, et selskap som jobber for å gjøre Ålesund mer attraktiv for gründere.

Vil ha nye investorer
Målet med prosjektet Angel Challenge Ålesund er å vekke interessen for å investere lokalt i nyoppstartede bedrifter. Det er en invitasjon både til erfarne investorer, men også til alle som vil lære mer – eller går med en investor «i magen».

Gjennom programmet ønsker man å skape en ny arena hvor disse to gruppene kan møtes.

– Vi tilbyr to treningsprogrammer som gir nyttig kunnskap og gode verktøyer. Det ene handler om hva du som gründer bør se etter hos en potensiell investor. Det andre tar for seg hva du bør se etter i nye selskaper, og viser mulighetene gjennom å investere i oppstartsselskaper, sier Camilla Hoddevik, banksjef Bedriftsmarked DNB.

– Det mangler ikke på gode idéer eller dyktige folk på Sunnmøre. Men det stopper ofte opp når behovet for kapital melder seg. Vi vil derfor synliggjøre det for investormiljøet som finnes, forteller Robert Nerhus, banksjef for SMB-markedet i Sparebanken Møre.

Anja Solevågseide i Pir Cowork ønsket velkommen og kunne fortelle at målet med prosjektet Angel Challenge Ålesund er å vekke interessen for å investere lokalt i nyoppstartede bedrifter. Foto: Tone Molnes

Møteplass for kapital og idéer
Programmene i Angel Challenge Ålesund gir gode verktøy og viktig læring, og skaper samtidig en felles møteplass som knytter sammen kapital og ideer.

–  Selv for erfarne investorer er kan det være nytt å gå inn i en oppstartsbedrift. Gjennom programmene skaper vi trygghet på hvordan man vurderer investeringen – finnes det noe som skiller de som lykkes fra de andre? Deltakerne lærer gjennom å se på de andre som deltar, forteller Solevågseide.

Behov for mer privat kapital
Mari Dorte Jønland Michaelsen er finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge, og understreker at vi har svært gode forutsetninger for innovasjon og nyskaping i vår region. Ledende klyngesamarbeid og etablert næringsliv bidrar sammen med banker, private investorer og det offentlige virkemiddelapparatet både med kompetanse og kapital.

– Privat kapital er avgjørende for gründere som ønsker å vokse. Vi ser likevel at mange møter utfordringer i overgangen fra tidligfase til vekstbedrift. Innovasjon Norge er derfor med og støtter gründernes deltakelse i Angel Challenge programmet "Fundraising for startups". Kapitalinnhenting er en kritisk fase for oppstartsbedrifter, og målet er å gjøre dem bedre forberedt i møte med potensielle investorer. Ved å styrke kompetansen både hos gründere og hos investorene, kan vi bidra til at flere bedrifter får tilgang til kapital og på denne måten bygge sterkere investeringsmiljøer for gründere, sier Jønland Michaelsen.

– Dette er et fantastisk bra samarbeid som vi håper blir et fast årlig tiltak her. Det finnes mange gode idéer, men det er vanskelig å komme videre uten god støtte. Her får lokale gründere god drahjelp av bankene, noe som vil gjøre det lettere å skape nye bedrifter her, sier Bente Lund Jacobsen, administrerende direktør i Næringsforeningen – Ålesundsregionen.

Både gründer og investor
Solevågseide leder også investeringsnettverket Pir Invest.

 – Vi er selv gründere, men vi er også investorer. Vi ønsker å hjelpe begge «parter». Hvis du er gründer, hvor begynner du når du trenger å hente penger til selskapet? Hvor finner du investorer, og hva er viktig for dem, sier hun.

Som investor ser man i hovedsak etter tre ting. – Det må være et produkt eller tjeneste som skiller seg og ut og har en god forretningsmodell, markedet må være til stede, og folkene bak må ha de riktige egenskapene. Ofte har gründeren svært mye fokus på produktet og egenskapene det har, og er «forelsket» i produktet sitt. En investor ønsker et mer balansert fokus på både produkt og marked, forteller Peder Stette, medeier i investorgruppa Pir Invest.

Nyttige verktøy
Maria Remøy Aurvåg er daglig leder i Barentz AS. Hun er ute etter å lære mer om den litt spesielle prosessen med å investere i oppstartsbedrifter.

– Jeg har et ønske om å støtte lokalt næringsliv, og er med som potensiell investor. Siden det å investere i startup er et relativt nytt område for meg, ønsker jeg å lære mer om hva man skal se etter, og gå litt mer i dybden på dette området. Startups innebærer gjerne en stor risiko, men med dertil høyrere oppside. Det kan være vanskelig å vurdere hva som ligger i bedriftsidéen gründere presenterer. Derfor synes jeg denne arenaen gir en god mulighet til å lære hva man skal se etter og få noen verktøy for å gjøre de riktige valgene, sier Remøy Aurvåg, som skal delta på todagers-programmet for investorer i november.

– Dette er en fin møteplass der vi som investorer kan bli kjent med ulike lokale gründere, mener hun. 

Det var stor interesse for Angel Challenge programmene og trangt om plassen på kick offet på BRO når over 100 fremmøte fikk vite mer hvordan grûndere og investorer kan finne sammen. Foto: Tone Molnes

Både kunnskap og kapital Petter Marius Synnes er gründer og daglig leder i Nordi Ocean, som driver dyrking av nordisk tarearter til matproduksjon. Merkevaren er ferdig utviklet, og produktene er snart klar. Kapital er derfor viktig i denne fasen. Etter å ha deltatt på kick-off-arrangementet på Bro, meldte han selskapet sitt på treningsprogrammet til Angel Challenge Ålesund.

– Som gründer er man altfor avhengig av å kjenne folk for å få «tilgang» til investorer. Dette programmet kan derfor være en viktig døråpner. Jeg tror også det vil være nyttig for oss å lære mer om hvordan investorer tenker. Gründere er generelt litt for opptatt av ideen sin, men det er smart å kjenne til andres perspektiver, sier Synnes.

– Vi er også ute etter investorer som kan tilføre selskapet mer enn kapital; noen vi kan bygge selskapet videre sammen med. Kompetanse og kunnskap er derfor vel så viktig. Da er det ikke nødvendigvis de «største fiskene» du trenger å komme i kontakt med, sier Synnes.

Lang vei fra ide til vekst Gründer Silje Lee Knutsen er kvinnen bak den lokale iskremfabrikken Storfjord Iskrem, og har sendt inn søknad om å delta på programmet for gründere.

– Det er ofte en lang vei fra en idé til man tjener penger og kan vokse – det er mange utfordringer. Vi er godt i gang, men har en visjon og et mål om å vokse, og er ute etter å skaffe midler, uten at den viktige drivkraften svekkes. Da er det nyttig å møte andre i lignende situasjon, og ikke minst lære mer om hva investorer ser etter, mener Knutsen.

Vil vise mulighetene Og det ER generelt vanskelig å lete etter investorer. Mange har muligheten til å investere, men ser kanskje ikke alle mulighetene som finnes.

– Vi ser en større bredde av gründere enn før, med mange selskaper innenfor «nye» næringer. Disse har behov for å bli lagt merke til av en annen type investorer. Gjennom treningsprogrammene kan begge parter lære hvordan de finner hverandre, og hvordan de best går fram for å lykkes i samarbeidet, forklarer Linda R. Grimstad i Sparebanken Møre.

Eirik Nerdal fra Angel Challenge forteller at investorer som deltar i programmet velger ut og jobber med virkelige oppstartselskaper, basert på sine egne interesser.

– Programmet er inspirert av investeringsprosessen i markedet og fremmer "learning by doing"-metodikken, som gir verdifulle erfaringer. Mot slutten av programmet får man mulighet til å investere i både et og flere av selskapene, men det er ikke obligatorisk. Fortsatt fullfører mange en investering på 50.000. Det er først da man maksimerer utbytte fra opplegget og sikrer seg videre lærdom, forklarer han. 

Målet med prosjektet er at flere investerer i oppstartsbedrifter. – Terskelen for å være med er lav. Alle som tenker tanken på å bli investor, også «vanlige» personer, kan bli med. En investor kan være oss alle – og her kan du lære hvordan du gjør det, avslutter Grimstad. 

Angel Challenge gjennomføres i Ålesund som et samarbeid mellom Sparebanken Møre, DNB, Pir Cowork og Innovasjon Norge. Foto: Tone Molnes.


FAKTA:

Hvem: Angel Challenge Ålesund er et samarbeidsprosjekt og består av de fem aktørene Sparebanken Møre, DNB og Pir Cowork, Innovasjon Norge og Angel Challenge, som tilbyr treningsprogram basert på det virkelige liv: Gründere møter virkelige investorer, og tar sikte på å starte investeringsrunden med deltakerne og vårt investornettverk.

Hva: Programmene gir både kursing og en felles møteplass som knytter sammen kapital og ideer. De er veldig praktisk rettet, og gir gode konkrete verktøy, metoder og læring til begge parter ut fra hvor deltakerne selv er i prosessen. I tillegg bygger deltakerne verdifulle nettverk. Selv de fleste jobber regionalt, gir samarbeidet med en nasjonal aktør som Angel Challenge gode muligheter for både gründere og investorer med tanke på å utvide nettverket utenfor regionen.

Hvem kan bli med? Både oppstarts- og vekstbedrifter; gründere som klare for å realisere eller oppskalere selskapet sitt gjennom kapitalinnhenting fra investorer, og investorer med nysgjerrighet for tidligfase-investeringer.

Flere artikler i kategorien Næringsliv