Gå til sbm.no
Mann står foran vindu, ser inn i kamera og smiler. Sveinung Klakegg og resten av bransjeteamet for industri har alle solid bankerfaring. - Dette gjør oss til gode sparringspartnere for kundene, forteller Klakegg. FOTO: Tony Hall

Industri:

Omstilling, vekst og grønn energi

Enkelte bransjer sliter med lønnsomheten, mens andre opplever stor suksess. – Som lokalbank står vi sammen med kundene gjennom opp og nedturer, bedyrer Sveinung Klakegg.

Sveinung er teamleder i bransjegruppen med ansvar for en rekke ulike næringer, både innenfor verft, småkraftverk, næringsmiddel, møbel og en stor variasjon av annen industri. Gruppen består derfor av fem personer med spisskompetanse på en rekke forskjellige bransjer. Alle med over 20 års bankerfaring. 

– Dette gjør oss til gode sparringspartnere for kundene. Vi kommer med innspill og råd, og hjelper dem å se både muligheter og potensielle fallgruver knyttet til sin bransje, sier Sveinung. Han forteller at banken har mange interessante og innovative kunder innenfor en lang rekke bransjer og segmenter – spesielt innen møbel og næringsmiddelindustrien.

Et bra år for møbel
Og når vi først er inne på møbelindustrien; dette er en av bransjene der de aller fleste opplevde en bråstopp i ordreinngangen etter at Covid-19 slo inn. Det snudde imidlertid raskt, og mange fikk en sterk økning i etterspørselen høsten 2020. 

– Møbelbransjen er fortsatt preget av kortsiktige horisonter, men ordresituasjonen for de fleste er meget god i starten på det nye året. Det er derfor all grunn til å se optimistisk på bransjen i tiden fremover, sier Sveinung.

Verft og småkraftverk
Det er verft og småkraftverk som er de største enkeltbransjene i avdelingen til Sveinung. Når det gjelder verftene, er det ingen hemmelighet at de har slitt med lønnsomheten i flere år. 

– Det vi ser er at de store verftene, og de som driver med nybygg, fortsatt sliter. De mellomstore og små verftene som har satset på service og vedlikehold, gjør det derimot bra, forteller Sveinung.  

- En verftsarbeider alene opprettholder ytterligere fem arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Det sier seg selv at det får store ringvirkninger dersom et verft må gi tapt, forteller Klakegg. FOTO: Tone Molnes

Stor tro på verftene
Som lokalbank er Sparebanken Møre opptatt av å støtte det lokale næringslivet i både gode og mindre gode tider. 

– Vi bor her i regionen. Skal vi drive bank så må vi bidra til å opprettholde aktivitet i lokale bedrifter. En verftsarbeider alene opprettholder ytterligere fem arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Det sier seg selv at det får store ringvirkninger dersom et verft må gi tapt.

Sveinung understreker samtidig at han har stor tro på at verftene overlever, selv i utfordrende tider som nå.

– Verftene har vært, og er utrolig flinke til å omstille seg. Nye kontrakter vil trolig komme innenfor det grønne skiftet, og der er norske verft teknologisk ledende.

Utvikler grønnere framdrift
Og det dukker stadig opp nye og innovative grønne løsninger, som elektriske ferger og hybridløsninger.

  – Det utvikles også stadig bedre løsninger innenfor hydrogen som energi, med tilnærmet null utslipp. «Alle» skal snakke om bærekraft i dag, og verftene er faktisk langt framme med en rekke gode systemer, mener Sveinung.

Ren energi
Også småkraftverkene, der deler av elver og vassdrag legges i rør for å utvinne energi, hevder seg i et miljøperspektiv.

  – Du finner knapt en grønnere bransje. Her produseres 100 prosent ren energi. Dette er også stort sett skånsomme utbygginger, der de fleste spor i terrenget gror igjen i løpet av få år, forklarer Sveinung.

Bærekraft og grønnere løsninger er i fokus for mange bransjer og virksomheter. Dette gjelder også for bedriften Sveinung og teamet jobber med.

Stor investering med lang løpetid
Sveinung forteller videre at det stadig kommer nye prosjekter på vannkraft i fylket. Utbyggingen av småkraftverk blir i stadig større grad gjort av store aktører, med både norsk og utenlandsk kapitalbase.

  – Det spesielle for denne bransjen er at det kreves store investeringer i startfasen. Men perspektivene er svært lange. Vi har kraftverk som har stått i 100 år! Det går vanligvis minst 40-50 år før større investeringer er nødvendig, sier han. 

«Uvær» påvirker lønnsomheten
Strømprisen og rentenivået er de to største faktorene som påvirker lønnsomheten for småkraftverkene. Været er en viktig del av bildet.

– Våre kunder er stort sett vannkraftanlegg uten magasin, og de kan derfor ikke lagre vann. Det bidrar til at lønnsomheten synker både i svært våte og svært tørre perioder. I 2020 har vi hatt historisk lave strømpriser, som gir bransjen et svakt år. Men over lang tid jevner inntjeningen seg ut, og dette er en bransje som over tid tjener penger. En viktig grunn er at det gjøres grundige forundersøkelser for å se på vannforholdene, sier han.

Simulerer dårlige tider
For å ta høyde for såkalte hydrologiske faktorer og dårlige perioder, er det viktig å bygge opp et robust selskap. 

– Vi bruker økonomiske modeller som simulerer ulike utfordringer som for eksempel år med lite nedbør. Eller at renta stiger med 2-3 prosent – og at strømprisene faller. Vi kan dermed forutsi hvordan økonomien slår ut for selskapet i ulike situasjoner, som må sørge for kunne takle slike hendelser, forklarer Sveinung.

Sikrer videre vekst
Det siste året har banken sikret finansiering til flere av regionens innovative eller raskt voksende små og store bedrifter gjennom Vekstgarantiordningen fra Innovasjon Norge. 

– Dette er et finansielt verktøy som gjør at vi kan jobbe mer systematisk og offensivt mot innovasjons- og vekstbedrifter i regionen. Her garanterer Innovasjon Norge for tre fjerdedeler av bankens tap på lån til bedriftene. Vi har gode erfaringer og er positive til at ordningen videreføres, avslutter Sveinung.  

Flere artikler i kategorien Næringsliv