Gå til sbm.no

125 millioner kroner

Til regional næringsvekst

En ny garantiavtale med Innovasjon Norge gir Sparebanken Møre mulighet til å tilføre små og mellomstore bedrifter finansiering til nye satsinger på Nordvestlandet.

Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet (EIF) har inngått en garantiavtale som sikrer Sparebanken Møre og 13 andre norske banker totalt to milliarder kroner til ny næringsvekst.

– Sparebanken Møre har en klar strategi om å være en bidragsyter og støttespiller for næringsutvikling i regionen vår. Garantiordningen er et viktig bidrag i de krevende tidene vi er inne i, ettersom den vil legge til rette for både innovasjon og vekstkraft hos regionale næringslivsaktører, sier Terje Krøvel, divisjonsleder for Næringsliv i Sparebanken Møre.

Terje Krøvel, divisjonsleder for Næringsliv i Sparebanken Møre opplever at vekstgarantiordningen er god og treffer behovet til vekstbedrifter i regionen godt. Nå ser de frem til å være med flere spennende fremover. Foto: Kristin Støylen

Virkemiddel for verdiskaping
Ordningen innebærer at Innovasjon Norge garanterer for 75 prosent av bankens eventuelle tap på enkeltengasjement inntil kr 4 000 000 pr. bedrift, under forutsetning av at det er godkjent av Vekstgarantiordningen. Dette gir banken mulighet til å bidra med finansiering til bedrifter som anses som kredittverdige, men som ikke kan stille tilfredsstillende sikkerheter for finansiering.

 – Vi har et nært forhold til næringslivet i regionen vår, og har over tid jobbet målrettet med å legge til rette for utvikling og vekst gjennom blant annet gründerprogram og kompetansereisen Næringsteft. Garantiordningen er et godt supplement og virkemiddel for videre verdiskaping i området vårt, sier Krøvel.

Avgjørende for satsingen
En av bedriftene som tidligere har mottatt vekstgaranti-finansiering fra Sparebanken Møre er Seagems Norway AS. Det Ellingsøybaserte selskapet produserer bæredyktige sjømatingredienser til den globale matindustrien, og forteller at tilgangen til finansiering fra bank og Innovasjon Norge var avgjørende for satsingen de nå legger opp til.

– Vi har lyktes godt i markedene med produktene våre, og opplever god vekst. Sparebanken Møre og Innovasjon Norge har vært viktige for å kunne realisere de ambisiøse målsettingene våre om videre vekst i anvendelse av sidestrømmer fra den globale sjømatindustrien, opplyser Jan Audun Dyreholt Bjørge, styreformann i Seagems Norway AS.

Gode erfaringer
Innovasjon Norge har siden 2017 testet vekstgarantiordningen i samarbeid med utvalgte banker.

Sparebanken Møre ble tatt opp i programmet i 2018, og fikk da en ramme på 50 mill. kroner. Den nye avtalen har en ramme på 125 mill. kroner, og Krøvel er positiv til at ordningen nå utvides og rulles ut for fullt.

 – Vi har gjort oss gode erfaringer med vekstgarantiordningen, og har hittil bidratt med rundt 70 mill. kroner i lån til mer enn 20 lokale og regionale bedrifter. Vår konklusjon er at ordningen virker etter hensikten, både for banken og kundene, sier Krøvel.

Vekstgarantiordningen rulles nå ut i hele landet og gjelder ut 2021.

Ønsker du å finne ut om dette er noe for deg og din bedrift - ta en prat med en våre rådgivere så finner vi ut av dette sammen.

Les mer om Vekstgarantiordningen hos Innovasjon Norge.


Fakta om Vekstgarantiordningen:

  • Innovasjon Norges Vekstgarantiordning har til formål å styrke innovative eller raskt voksende små og mellomstore bedrifters tilgang til bankfinansiering.
  • Vekstgarantiene i ordningen gir risikoavlastning og supplerende sikkerhet for bankene i saker hvor bedrifter har betjeningsevne, men ikke kan stille tilfredsstillende sikkerheter for finansiering. Dette gjøres ved at Innovasjon Norge, gjennom en porteføljeavtale med samarbeidende banker, garanterer for 75 prosent av bankens tap (tapsgaranti) på lån inntil kroner 4 000 000 per bedrift. Garantiansvaret er begrenset til 20 prosent av låneporteføljen for hver enkelt bank.?
  • Bedriftene som det søkes om garanti for må tilfredsstille EUs krav til innovasjon eller vekst, i tillegg til at bedriften må ha verdiskaping i Norge.
  • Lånene bedriftene får bevilget kan brukes både til arbeidskapital og fysiske og immaterielle investeringer.
  • Lån gitt gjennom Vekstgarantiordningen kan også suppleres med annen finansiering både fra Innovasjon Norge og andre finansieringsinstitusjoner. 
  • Vekstgarantiordningen bygger på en avtale om risikoavlastning mellom Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet (EIF) under EUs rammeprogram for forskning- og innovasjon, Horisont 2020. Avtalen gjelder for to år. Gjennom kontragarantien sier EIF seg forpliktet til å dekke 50 prosent av Innovasjon Norges tap under Vekstgarantiordningen.

Flere artikler i kategorien Næringsliv