Gå til sbm.no

Nyskapingsstipendet NÆRINGSTEFT

Unik kompetansereise

Samarbeidspartnerne bak NÆRINGSTEFT er samstemte i sine beskrivelser av næringsstipendet: Vinneren får én pris verdt en million, men alle som deltar på denne kompetansereisen er vinnere!

Stipendet Næringsteft er organisert som en kompetansereise der blant andre samarbeidspartnerne Ålesund kunnskapspark (ÅKP), ProtoMore Kunnskapspark og NTNU gir deltakerne økt kompetanse innen næringsutvikling. En fagjury velger ut 50 kvalifiserte søkere som får følge et faglig program. Deretter blir det ny utvelgelse der ti deltakere får individuell oppfølging, og tilbud om å delta i kunnskapsparkenes inkubatorprogram frem til neste utvelgelse av tre finalister.

– Vi synes det er modig gjort av Sparebanken Møre å lansere dette stipendet. De deler ikke bare ut en sjekk på én million, men setter i gang en læreprosess, som denne kompetansereisen er. Det er mye mer forpliktende både for banken og samarbeidspartnerne, sier Øyvind Strand, professor i innovasjon ved Institutt for internasjonal forretningsdrift ved NTNU i Ålesund. – Det er lite gunstig å være gründer alene i en kjeller. All erfaring tilsier at å skape et lite samfunn av gründere er viktig og inspirerende. Tanken er å sluse inn den kompetansen som finnes i kunnskapsparkene. Det blir som et eget økosystem rundt deltakerne, der du har tilgang på leverandører, kunder, banker, kunnskapsparker og utdanningsinstitusjoner. NÆRINGSTEFT skal dytte gründeren eller bedriften inn i dette systemet.

Øyvind Strand, professor i innovasjon ved Institutt for internasjonal forretningsdrift ved NTNU i Ålesund og Håvar Risnes, leder for StartUp & ScaleUp i Ålesund Kunnskapspark.

Klare til å dele kunnskap
Kunnskapsparkene i Ålesund og Molde har allerede etablerte metoder og arenaer for å løfte frem nye idéer og forretningsmuligheter. De står klare til å bidra i NÆRINGSTEFT.

– Det er både viktig og positivt at Sparebanken Møre lanserer et slikt næringsstipend, og de bidrar til å koble sammen kompetansen fra kunnskapsparker og utdanningsinstitusjoner i fylket vårt. Som totalleverandør innenfor bedriftsetablering er dette midt i blinken for oss å være med på, sier Håvar Risnes, leder for StartUp & ScaleUp i ÅKP.   

– NÆRINGSTEFT henvender seg til både gründere, etablerte bedrifter og innovasjonsprosjekter i etablerte prosjekter. Det gjenspeiler det vi har fokus på i våre laboratorier StartUp og ScaleUp. Vi gir honnør til banken for at de tenker på begge segmentene – det er nytenkning, sier Håvar Risnes, som har fått flere positive tilbakemeldinger fra det lokale næringslivet.

Vil få frem flere gründere
ProtoMore i Molde er også svært fornøyd med å være med på NÆRINGSTEFT.

– Dette hjelper oss med å få frem flere gründere med gode forretningsidéer, og vi kan bidra med å utvikle idéene. Vi ser frem til å komme i kontakt med flere gjennom denne kompetansereisen. I en tidlig fase er det vanskelig å skaffe kapital, selv om idéen er god. Vi sier ofte at de som bidrar med kapital enten må være litt gal, venn eller i familie med gründeren – altså de tre F-ene Friends, Fools og Family. At Sparebanken Møre deler av sitt overskudd og stiller med en million i kapital for gründere er kjempeflott, sier Jørn Heggertveit, leder for Nytt Næringsliv i ProtoMore.

Jørn Heggertveit, leder for Nytt Næringsliv i ProtoMore Kunnskapspark, han vektlegger at kompetansereisen deltagerne får være med på gjennom NÆRINGSTEFT er svært verdifull.

Sunt med konkurranse  
Samarbeidspartnerne synes det er positivt at NÆRINGSTEFT er organisert som en konkurranse.

– Det å være gründer eller å lykkes med nye idéer i en bedrift er jo også en konkurranse. Det handler om å selge seg inn til kunder og vinne frem med idéen, sier Håvar Risnes.

– I idretten dyrker vi jo våre helter, men når det gjelder å lykkes i næringslivet har ikke det vært like gjevt her i landet. Jeg tror vi kommer til å se mer av konkurranseaspektet fremover, mener Jørn Heggertveit.

– Det blir spennende å følge også de som ikke når opp til topp-premien. Jeg forventer faktisk at en god del av disse kan lykkes, sier Øivind Strand.

Spin-off og knoppskyting 
– I vår region er vi kjent for å ha et næringsliv med internasjonal orientering. Regionen trenger nye eksportinntekter så vi håper på sikt at dette vil øke, sier Håvar Risnes i ÅKP. – I Møre og Romsdal er overlevelsesraten for nyetableringer høyere enn landsgjennomsnittet. Vi har tradisjon for at nye bedrifter jobber sammen med etablerte, det gir et tett samspill mellom kunder og bedrifter. Det er mange gode idéer som ligger i en skrivebordsskuff. Vi håper de kommer på bordet og ser frem til interessante prosjekter fremover. 

Banksjef for små og mellomstore bedrifter i Sparebanken Møre forteller om stor interesse for nyskapingsstipendet NÆRINGSTEFT.

Du kan fortsatt søke

Ingen idé er for liten eller for stor til å søke på nyskapningsstipendet NÆRINGSTEFT. Søknadsfristen er søndag 15. oktober.

– Responsen på Næringsteft er svært god og vi gleder oss stort over alle søknadene som allerede har kommet inn. Det er fortsatt mulig å bli med, så har du en god forretningsidé kan du søke, oppfordrer Robert Nerhus, banksjef og bransjeansvarlig for små og mellomstore bedrifter i Sparebanken Møre.

– Ved å søke kan du bli med på en kompetansereise for å utvikle din idé, og kanskje er det du som står igjen til slutt og mottar én million. Vi leter etter både enkeltpersoner og små og mellomstore bedrifter som har en god forretningsidé, der én million kroner utgjør en forskjell. 

Du, eller dere, må ha en klar og gjennomtenkt idé, vet hvilke tjenester eller produkt dere vil selge, hvem dere vil selge til, hva dere trenger hjelp til, samtidig som dere er bosatt i Møre og Romsdal.

 – Drahjelp kan være essensielt i startfasen, og vi oppfordrer alle som vil satse videre på sin forretningsidé til å søke. Tips gjerne andre om NÆRINGSTEFT, oppfordrer Robert Nerhus.

Les mer og søk om NÆRINGSTEFT

Flere artikler i kategorien Næringsliv