Gå til sbm.no

Vi er her for deg

Vi har verktøykassen klar

Ringvirkningene av Covid-19 er allerede merkbare og kan bli krevende for både små og store bedrifter. Vi ønsker å ha dialog med deg slik at vi kan finne gode løsninger sammen.

Vi forstår situasjonen
Vi ser at enkelte aktører og bransjer vil bli tidligere rammet enn andre. Om dette vedvarer vil nok de fleste bli rammet, noen mer enn andre. Reduserte inntekter som følge av en svært utfordrende markedssituasjon får konsekvenser for driften, og vil også medføre likviditetsmessige utfordringer.

Avbestillinger, utsettelser, kansellerte ordrer og nye myndighetskrav, kombinert med nedgang på børsen og en svak krone gir store ringvirkninger i økonomien. Om du driver enkeltmannsforetak eller er leder i en større bedrift, skjønner vi at du er bekymret. Vi ser at situasjonen fremover kan bli krevende, og at det kan føre til behov for både permitteringer og andre kostnadsreduserende tiltak.


Ta tidlig kontakt
Med 55 rådgivere med spisskompetanse på lokale forhold og bransjer forstår vi hva du står ovenfor. For at vi skal finne best mulig løsning for din bedrift oppfordrer vi deg til å ta tidlig kontakt med oss, slik at vi i fellesskap kan diskutere ulike alternativer og vurdere fremtidig kredittbehov. Vi kjenner deg, din bransje og sammen kan vi finne gode løsninger for likviditetsutfordringene du står i.


Vi finner løsninger sammen

Vi stiller med økonomisk rådgivning, og vi har en god verktøykasse som vi kan bruke. Dette kan være kortsiktige eller midlertidige kreditter. Avdragsfrihet i perioder er også et godt virkemiddel. Vi er også villig til å se på andre løsninger, om det kreves.


For alles sikkerhet
Vi er ikke avhengige av fysiske møter for å finne gode løsninger. Vi må stå sammen, selv om vi sitter på ulik kant av byen, regionen eller landet - de fleste av oss på hjemmekontor – er vi her for deg. For å sikre både våre ansatte og deg som kunde, vil vi fremover gjennomføre alle møter på telefon eller skype.

Vi lover å strekke oss langt for å finne gode løsninger for bedrifter, lag og organisasjoner og samfunnet for øvrig.

 

Terje Krøvel
Leder divisjon Næringsliv

Flere artikler i kategorien Næringsliv