Gå til sbm.no
Trond Moldskred, leder for Aktiv Forvaltning i Sparebanken Møre.

Uro på børsen:

- Ha is i magen

Oslo Børs opplever det største fallet siden 2008. Dette påvirker både små og store investorer.

Vår generelle anbefaling er at selv om fondsandelene dine synker i verdi, bør du ha is i magen og vente. I perioder med uro på børsene er det lett å trå feil som aksjefondssparer. Det er gode grunner til at vi anbefaler å sitte i ro når det stormer som verst.

Svingninger er normalt
Alle som sparer langsiktig i aksjefond vil i perioder oppleve uro og tvil når det svinger som verst på børsene og avisene er fulle av negative overskrifter om alt som kan gå galt. Det at aksjemarkedet svingninger er helt normalt og i praksis det som gjør at du kan forvente høyere avkastning over tid sammenlignet med for eksempel bankinnskudd.

Når børsene korrigerer tilbake, opplever vi ofte fall på 10-20 og av og til 30 prosent, før de igjen finner fotfeste. Av og til faller de mer, som under finanskrisen i 2008. Men selv etter finanskrisen klatret hovedindeksen på Oslo Børs tilbake til toppen på rundt 500 poeng,

Følge den opprinnelige spareplanen din
Aksjemarkedene drives oppover av selskapenes verdiskapning. Ved å investere i aksjefond bidrar du med kapital til selskapene for å finansiere videre vekst. Det aller beste hadde selvfølgelig vært at en hadde en jevn stabil avkastning ved å investere i fond, men da hadde det heller ikke vært noe risiko og heller ikke noe meravkastning. Beholder man langsiktigheten blir likevel midlertidige fall på 15-20 prosent av mindre betydning. Børsene vil over tid igjen komme sterkt tilbake slik det har gjort tidligere ved alle store markedsfall.

Vær tålmodig
– Vår erfaring er at det beste er å holde seg rolig, være tålmodig og følge den planlagte strategien for plasseringene dine. Sparer du i fond eller har en aksjeportefølje, kan det være greit å kvalitetssikre investeringene dine. Sjekke at porteføljen er bredt sammensatt. Er den det, bør du som sagt følge den opprinnelige spareplanen din, sier Trond Moldskred, leder for Aktiv Forvaltning i Sparebanken Møre.

Månedlig sparing – Sparer du månedlig i aksjefond og har et langsiktig sparemål, vil det også være smartest å holde seg til den opprinnelige planen. Ved å spare fast månedlig i aksjefond så sparer du både når markedet går opp og ned. De fondsandelene du nå kjøper etter at markedet har falt er billigere enn de du kjøpte før fallet, sier Trond Moldskred. 

Fallende renter og billigere aksjer
Fallet i markedet gjør aksjer billigere og fallende renter gjør aksjemarkedet mer attraktivt fordi alternativene da blir enda dårligere.

Oppsummering
Uroen går ikke alltid like fort over, men over tid så vil økt risikovillighet og muligheten for god avkastning ta gradvis over for frykten for å tape penger, sier Trond Moldskred.

Ta kontakt 
Har du et kortsiktig spareperspektiv - eller din økonomiske situasjon er vesentlig endret på grunn av permitteringer eller sviktende inntekter - ta kontakt med en av våre rådgivere. Vi hjelper deg gjerne!


Generelle råd om sparing i fond og aksjer i urolige tider
 

  1. Sparer du månedlig er vår generelle anbefaling å ha is i magen, selv om fondsandelene dine synker i verdi. Aksjemarkedet har gitt investorene god avkastning over tid. Følger du den opprinnelige spareplanen din, får du kjøpt flere andeler for samme sparebeløp.
  2. Har du kapital som du vil investere nå når prisene er lave? Da kan det være smart å dele opp investeringen og kjøpe andeler over noen dager eller uker. Dermed reduserer du risikoen i et marked med store svingninger.
  3. Har din økonomiske situasjon endret seg, kan det være smart å stoppe opp og legge nye planer. Ikke gjør noe overilt, men gå strukturert gjennom privatøkonomien din for å finne ut hvordan du skal takle situasjonen og ta de nødvendige valgene.
  4. Vurder risikoen i porteføljen din. Blir du veldig bekymret og tenker at porteføljen har for høy risiko? Da kan det være smart å endre sammensetningen i porteføljen din når markedene er roligere.
  5. Hold hodet kaldt. Du skal ikke selge bare fordi andre selger. De kan være i en helt annen situasjon enn deg. Historisk sett har de aller største oppgangene kommet relativt nært etter store børsfall. Husk at ingenting er tapt før salget er gjort.

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi