Gå til sbm.no
Trond Moldskred, leder for seksjon Kapitalforvaltning i Sparebanken Møre.Trond Moldskred er leder for seksjon Kapitalforvaltning i Sparebanken Møre.

Godt børsår:

Aksjemarkedet 2021 – hva med 2022?

Nok et børsår nærmer seg slutten. Året 2021 har vært utfordrende på mange måter, men for investorer med midler i aksjemarkedet ser det ut til å ha vært et av de beste børsår på lang tid.

Spesielt gledelig er det at Oslo Børs er av de aller beste børsene i år med en oppgang på ca.22%. Globale markeder har også kommet sterkt den senere tid og er i skrivende stund opp ca. 20%.

Økte forventninger
De økonomiske forventningene har steget kraftig både ute og hjemme siden våren 2020. Dette gjelder både for næringslivet og forbrukerne. Som følge av dette har vi blant annet sett en kraftig økning i råvareprisene. Risikovilligheten blant investorene har steget og det har gradvis ført til at mer likviditet har blitt investert i aksjer både her hjemme og ute. Oslo Børs har nytt godt av dette i 2021.De sterkeste sektorene på Oslo Børs har vært energi, finans, material og industri.

Godt år for børsnoterte aksjer
Estimatene for inntjening blant de børsnoterte selskapene har gradvis blitt oppjustert gjennom 2021. Forventingene for årsresultatene er høye. Inntjeningsmessig ser dette ut til å bli det beste år for børsnoterte aksjer noensinne. Dette gjelder både på Oslo Børs og S&P 500 som inkluderer de 500 største selskapene i USA. Oppjusterte estimater for fremtidig inntjening har vært en viktig driver for oppgangen hittil i år sammen med gode makroøkonomiske nøkkeltall og rekordlave renter.

Svingninger i 2022
I alt det positive er det også viktig å understreke at det er flere risikofaktorer knyttet til børsutviklingen fremover. De siste dagene har vist oss at vi ikke er ferdig med pandemien. Aksjer er ikke lenger billig, og inflasjon og renter er på vei oppover. Alt dette gjør at en i 2022 kan forvente et marked med mer svingninger. Etter en lang periode med oppgang er det lett å glemme at man i et normalt børsår fort kan ha fall på 10-15%. Som investor er det derfor viktig at man er forberedt på dette. 

Aksjer er ikke lenger billig, og inflasjon og renter er på vei oppover. Alt dette gjør at en i 2022 kan forvente et marked med mer svingninger.

Selektiv i valg av selskap og sektorer
Tall for 3 kvartal 2021 indikerer likevel at mange selskaper fortsatt vil ha høy inntjening. Dette tilsier gode utbytter og en gradvis børsoppgang for mange selskaper. I den fasen man nå er inne i kan det likevel være greit at man er mer selektiv i forhold til hvilke selskaper og sektorer man investerer i. Både finans, konsumaksjer, sjømat og helseaksjer er sektorer som vi tror vil være greit å være eksponert i gjennom 2022. 

Oppsummert
Vi forventer at 2022 kan bli et bra børsår. Gjenåpningen kan ta litt lenger tid en tidligere antatt og svingningene kan bli større en det vi har hatt hittil i 2021. Vedvarende lave renter, god inntjening, gode utbytter og en god økonomisk vekst tilsier likevel at en kan forvente en positiv utvikling for mange aksjer også i 2022.

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi