Gå til sbm.no
Karoline B. Hansen og Synnøve Flatjord Ring, fagansvarlig i avdeling Utvikling i Sparebanken Møre.

Utsett skatt med

Aksjesparekonto (ASK)

For å stimulere privatpersoner til økt sparing i aksjer og aksjefond ble Aksjesparekonto innført i 2017. Med Aksjesparekonto kan du blant annet kjøpe og selge børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond uten at du må betale skatt på gevinster underveis.

Dagens lave rentenivå innebærer at tradisjonell banksparing gir liten eller ingen avkastning. For å stimulere privatpersoner til å spare i aksjer og aksjefond ble Aksjesparekonto innført. Dette er lønnsomt for privatpersoner som ønsker å spare i aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond. Den største fordelen er at du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten at du må betale skatt på gevinster underveis. Du kan også ta ut det opprinnelige innskuddet uten at det utløser skatt.

Et eksempel
Du har kjøpt aksjefond og aksjer for 100 000 kroner. Verdien på investeringen stiger til 150 000 kroner. Flytter du dette inn på en Aksjesparekonto kan du reinvestere (kjøpe, selge, bytte) hele beløpet uten å betale skatt på gevinsten.

Modell.jpg

Det du kjøpte aksjefond og aksjer for (100 000 kroner) kan du ta ut når som helst uten å betale skatt på gevinsten (50 000 kroner). Skatt betaler du først når du tar ut gevinsten.

Gunstig overgangsordning
En overgangsordning gjør at du i en tidsbestemt periode kan flytte aksjer og aksjefond til Aksjesparekontoen uten at flyttingen utløser skatt. Overgangsperioden utløper 31. desember 2019.

Eier du allerede aksjer og aksjefond i dag?
Det er helt frivillig å flytte eksisterende investeringer inn på Aksjesparekonto.  – Har du gevinst på beholdningen din bør du flytte denne over til en Aksjesparekonto i løpet av overgangsperioden. Det er vårt klare råd. Flere kunder har på en måte «låst» kapital i aksjer og aksjefond. De har høy urealisert gevinst, men ønsker ikke å realisere da dette utløser skatt. Med Aksjesparekontoen kan de realisere gevinsten og reinvestere. Skatt betaler du først når gevinsten blir tatt ut fra Aksjesparekontoen, sier Karoline.

Synnøve og Karoline har et generelt spareråd: Det viktigste er ikke hvor mye du sparer, men at du starter å spare! Spesielt i forhold til pensjon. Ditt eget ansvar for sparing til pensjon er større enn noen gang.

Avslutningsvis, et generelt spareråd
- Det viktigste er ikke hvor mye du sparer, men at du starter å spare. Dette gjelder spesielt i forhold til pensjon. Ansvaret for egen sparing til pensjon er større enn noen gang, og vi kan ikke få sagt det nok hvor viktig det er å starte tidlig. Aksjesparekonto er en løsning som vi håper og tror bidrar til økt sparelyst, avslutter Karoline og Synnøve.


Karoline og Synnøve tipser

 • Du kan enkelt flytte eksisterende beholdninger over til vår Aksjesparekonto via Fondstorget i Nettbanken.
 • Velg Opprett Aksjesparekonto og deretter overfør beholdning.
 • Alle aksjefond som er markert med en sparegris i Fondstorget kan overføres til Aksjesparekonto.


Om aksjesparekonto:

 • Gjelder for personkunder
 • Du kan samle investeringene dine på ett sted
 • Du kan ta ut opprinnelig innskudd (hovedstol) uten at det utløser skatt
 • Du beholder skjermingsfradrag på det du setter inn på Aksjesparekonto
 • Opprinnelig innskudd og gevinst ved salg kan benyttes til reinvesteringer i nye aksjer, egenkapitalbevis og/eller aksjefond
 • Ingen skatt før uttak har oversteget innskutt kapital
 • Fra 2019 inngår utbytte i aksjesparekontoen, noe som medfører at det ikke vil bli noen skattemessige konsekvenser ved utbetaling av utbytte.
 • Det koster ingenting å opprette Aksjesparekonto, men de underliggende produktene koster det samme innenfor Aksjesparekontoen som utenfor.
  Flere artikler i kategorien Privatøkonomi