Gå til sbm.no
Karoline B. Hansen og Synnøve Flatjord Ring, fagansvarlig i avdeling Utvikling i Sparebanken Møre.

Nå er den klar!

Aksjesparekonto til deg

Med Aksjesparekonto kan du blant annet kjøpe og selge børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond uten at du må betale skatt på gevinster underveis.

Dagens lave rentenivå innebærer at tradisjonell banksparing gir liten eller ingen avkastning. For å stimulere privatpersoner til å spare i aksjer og aksjefond har Stortinget vedtatt å innføre Aksjesparekonto. Karoline Hansen og Synnøve Flatjord Ring, har jobbet på spreng med å tilrettelegge denne nye tjenesten i Sparebanken Møre, og  gleder seg over at vi nå kan tilby dette til kundene våre.

Lønnsom nyhet
– Aksjesparekonto er en etterlengtet ordning, forteller Synnøve. Det er en lønnsom nyhet for alle privatpersoner som ønsker å spare i aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond (over 80% aksjeandel). Den største fordelen er at du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten at du må betale skatt på gevinster underveis. Du kan også ta ut det opprinnelige innskuddet uten at det utløser skatt.

Slik oppretter du Aksjesparekonto

Et eksempel
Du har kjøpt aksjefond og aksjer for 100 000 kroner. Verdien på investeringen stiger til 150 000 kroner. Flytter du dette inn på en Aksjesparekonto kan du reinvestere (kjøpe, selge, bytte) hele beløpet uten å betale skatt på gevinsten.

Modell.jpg

Det du kjøpte aksjefond og aksjer for (100 000 kroner) kan du ta ut når som helst uten å betale skatt på gevinsten (50 000 kroner). Skatt betaler du først når du tar ut gevinsten. Har du opparbeidet deg rett til skjerming, vil du også få skjermingsfradrag som reduserer skatt på gevinsten ytterligere. 

Gunstig overgangsordning
En overgangsordning gjør at du i en tidsbestemt periode kan flytte aksjer og aksjefond til Aksjesparekontoen uten at flyttingen utløser skatt. Overgangsordningen gjelder foreløpig for inntektsåret 2017.

Les mer om overgangsordningen, og Ikke vent til neste år

Eier du allerede aksjer og aksjefond i dag?
Det er helt frivillig å flytte eksisterende investeringer inn på Aksjesparekonto.  – Har du gevinst på beholdningen din bør du flytte denne over til en Aksjesparekonto i løpet av overgangsperioden. Det er vårt klare råd. Flere kunder har på en måte «låst» kapital i aksjer og aksjefond. De har høy urealisert gevinst, men ønsker ikke å realisere da dette utløser skatt. Med Aksjesparekontoen kan de realisere gevinsten og reinvestere. Det er først når du tar ut mer fra Aksjesparekontoen enn du satte inn, at du må betale skatt, sier Karoline.

Synnøve og Karoline har et generelt spareråd: Det viktigste er ikke hvor mye du sparer, men at du starter å spare! Spesielt i forhold til pensjon. Ditt eget ansvar for sparing til pensjon er større enn noen gang.

Avslutningsvis, et generelt spareråd
- Det viktigste er ikke hvor mye du sparer, men at du starter å spare. Dette gjelder spesielt i forhold til pensjon. Ansvaret for egen sparing til pensjon er større enn noen gang, og vi kan ikke få sagt det nok hvor viktig det er å starte tidlig. Aksjesparekonto er en løsning som vi håper og tror bidrar til økt sparelyst, avslutter Karoline og Synnøve.

Les også: Spar videre


Karoline og Synnøve tipser

 • Er du kunde i Sparebanken Møre i dag skal du enkelt kunne flytte eksisterende beholdninger over til vår Aksjesparekonto.
 • Nye kunder kan enkelt bli kunde og starte sparing i Aksjesparekonto.
 • Fra du har bestilt Aksjesparekonto tar det noen få dager før du kan begynne å flytte eksisterende beholdning. 

Kom i gang i dag - Slik oppretter du Aksjesparekonto

Det er mange måter å spare på. Kontakt en rådgiver for gjennomgang. Du kan for eksempel:

 • Spare til bolig i BSU
 • Spare til buffer eller en ferie med «Småspar»
 • Spare i fond eller Aksjesparekonto til pensjon


Om aksjesparekonto:

 • Gjelder for personkunder
 • Du kan spare i alle aksjefond, egenkapitalbevis og børsnoterte aksjer i EU/EØS. Aksjefondet må ha en aksjeandel på over 80 %
 • Du kan selge, kjøpe og bytte aksjeinvesteringene dine så mye du vil uten å skatte
 • Ingen skatt før uttak har oversteget innskutt kapital
 • Du får ikke utsatt skatt på utbytte. Dette beskattes på vanlig måte utenfor aksjesparekonto
 • Du beholder skjermingsfradrag på det du setter inn på Aksjesparekonto
 • Gunstig overgangsordning - gjelder kun ut inntektsåret 2017
 • Gevinsten skattlegges som aksjeinntekt. I 2017 er det 29,76 %
 • Beholdningen din i Aksjesparekonto verdsettes til 90 prosent av formuesverdien i 2017


Flere artikler i kategorien Privatøkonomi