Gå til sbm.no
Tegning som viser et samfunn med hus, folk, transport og arbeidsplasser.Har du et ønske om å bidra til det grønne skiftet kan et skritt på veien være å plassere sparepengene dine i bærekraftige fond.

Spar i

Bærekraftige fond

Alle snakker om bærekraft, men hva betyr det egentlig, og hvordan henger bærekraft og fondssparing sammen?

Mange har fått trangere økonomi på grunn av koronapandemien, men mange har også fått mer penger å rutte med. Kanskje fordi de har hatt mindre å bruke pengene på? Sammen med det lave rentenivået har dette ført til at bankene opplever økt etterspørsel etter sparing i aksjer og fond. Særlig bærekraftige fond.

Er du opptatt av bærekraft og bærekraftige produkt?
Ordet bærekraft hører vi daglig og flere og flere produkter og tjenester kalles "bærekraftige". Men det kan være vanskelig å forstå hva som menes med bærekraft i mange sammenhenger. Enda vanskeligere kan det være å sammenligne ulike varer og bestemme hvilken som er den mest bærekraftige.

Det er en rekke faktorer som er avgjørende for at et produkt skal være bærekraftig:

  • Energien som er brukt i produksjonen
  • Hvordan utvinnes eller produseres varen
  • Blir sosiale eller miljømessige aspekter etterlevd i hele leverandørkjeden
  • Hvordan blir produktet kjøpt og brukt
  • Og ikke minst, hva skjer når varen ikke lenger er i bruk

Derfor kan vi ikke å si at et produkt er bærekraftig bare fordi det er produsert av et materiale som kategoriseres som bærekraftig, men du må se på helheten. Noen ganger er det mest bærekraftige å velge bort enkelte produkter, eller å kjøpe færre. Bruken av ordet bærekraft kan i enkelte sammenheng også være direkte villedende.                                 

I vår portefølje finner du bærekraftige fond både fra DNB Asset Management og Storebrand Asset Management. Begge utøver aktivt eierskap og velger bort selskap som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, mens de velger inn selskaper som bidrar til at vi når FNs bærekraftsmål.

Bærekraft og fondssparing
Har du et ønske om å bidra til det grønne skiftet kan et skritt på veien være å plassere sparepengene dine i bærekraftige fond. Disse fondene plasserer investeringene i selskaper som er posisjonert til å løse utfordringer knyttet til FN's bærekraftmål. Her kan du lese mer om FNs 17 bærekraftsmål.

Ved å spare i fond blir du indirekte deleier i selskaper eller obligasjoner i Norge, Norden eller over hele verden. Du blir med andre ord delaktig i virksomhetenes klimapåvirkning og i samfunnsutviklingen.

Det er enkelt å spare i fond
Du kan velge å spare i enkeltfond, men vi har også fondspakker. Det vil si at du sparer i flere fond samtidig. Du kan sette inn et engangsbeløp eller du kan spare i faste månedlige beløp. Ved å opprette fast sparing sprer du sparingen din over tid og dermed minimeres også risikoen for tap. Du kan starte og stoppe sparingen slik at den er tilpasset din økonomi. 

Du trenger ikke å ha mye penger for å starte sparing i fond. I mange av fondene kan du spare helt ned i 100 kroner. Et lite månedlig beløp kan dermed være et godt utgangspunkt for å teste om sparing i fond kan være et alternativ for deg. På vår nettside finner du informasjon om hvilke fond vi tilbyr og hvordan du kan starte sparingen selv. 

Ulike fond påvirkes ulikt av svingningene i markedet. Det er derfor viktig at du tar stilling til hvor store svingninger du kan akseptere. Er du usikker på om fondssparing er noe for deg eller hvilke fond du skal velge? Da bestiller du time hos en av våre dyktige rådgivere her.


Hva er bærekraftig utvikling
Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

Bærekraftige fond i Sparebanken Møre
Flere av bankens samarbeidspartnere tilbyr bærekraftige fond. I vår portefølje finner du bærekraftige fond både fra DNB Asset Management og Storebrand Asset Management.

Begge selskapene forteller at de utøver aktivt eierskap og stiller krav til selskapene de investerer i. Som eiere benytter de posisjonen sin til å påvirke selskapene til forbedring. De velger bort selskap som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, mens de velger inn selskaper som bidrar til at vi når FNs bærekraftsmål.

Her finner du mer om informasjon om våre fond.


Ingen garanti
Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi