Gå til sbm.no
Ellen Cathrin Kvalsund, banksjef ved Sparebanken Møre sitt kontor i Ulsteinvik.Ellen Cathrin Kvalsund, banksjef ved Sparebanken Møre sitt kontor i Ulsteinvik, forteller at ulike problemstillinger rundt BankID er noe bankens Kundeservice får mange henvendelser om.

Vær en god hjelper

Bli disponent

Har du personer i din nærhet, som av ulike grunner trenger hjelp til å ordne økonomien, fikse betalinger i nettbanken og sånt? Bli disponent - ingen må dele BankID og kodebrikke med andre.

Ellen Cathrin Kvalsund, banksjef ved Sparebanken Møre sitt kontor i Ulsteinvik, forteller at ulike problemstillinger rundt BankID er noe bankens Kundeservice får mange henvendelser om.

Å hjelpe kan bety trøbbel
- Ofte ringer eller chatter pårørende om forhold i foreldrenes nettbank, der de har logget seg inn med foreldrenes kodebrikke og passord. Foreldrene tror det er greit å dele BankID med familiemedlemmer og det samme tror de pårørende. Det er jo familie – vi må jo kunne stole på våre nærmeste. Statistikken viser derimot at misbruk av BankID også skjer i nære familierelasjoner, forteller Ellen. – Det er bedre å være føre vár, - og ved å gjøre ting riktig kan man unngå mye trøbbel for begge parter.

- Når du tenker på alle bindende avtaler du kan inngå med BankID, så forstår du hvor viktig det er å ikke dele BankID-en din med andre. Ved å identifisere deg med BankID kan du logge deg inn i nett- og mobilbank, bekrefte betalinger, signere låneavtaler, endre adresse hos posten, levere selvangivelse og få tilgang til helseopplysninger for å nevne noe, forteller Elisabeth Grønås Hoddevik, som er Autorisert finansiell rådgiver ved kontoret i Ulsteinvik.

BankID er din personlige ID og signatur, og er like juridisk bindende som en skriftlig signatur, forteller Elisabeth Grønås Hoddevik.

Det kan være smart å lage en Fremtidsfullmakt
- Det er ikke alltid like enkelt å forestille seg hvordan fremtiden vil bli, og enkelte ting er det smart å bestemme før situasjonen oppstår, sier Ellen. - Med en Fremtidsfullmakt har du mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi og personlige interesser hvis du i en gang i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv. 

Fremtidsfullmakt er mest aktuelt med tanke på alderdommen, men alvorlig sykdom eller skader kan ramme i alle aldre, og sette deg ute av stand til å ivareta egne interesser. Det er slett ikke dumt å tenke igjennom hva du ønsker skal skje i en slik situasjon.

Det stilles krav til utforming av en fremtidsfullmakt. Her finner du mer informasjon om fremtidsfullmakt og en mal fra Fylkesmannen.

Hvordan hjelpe
- Skal du hjelpe dine foreldre med nettbanken bør du legges til som disponent. Dette kan kontoeier gjøre i nettbanken. Som disponent kan du logge deg inn med BankID i din private nettbank og ha tilgang til de kontoene hvor du er lagt til som disponent. Du kan da hjelpe dine foreldre med å utføre betalinger, overføre penger mellom kontoer, sjekke saldo, hente kontoutskrifter og se på transaksjoner tilbake i tid. Da vil dere unngå problemer og det vil i ettertid være klart at det er du som har utført betalingen og ikke dine foreldre, forteller Elisabeth.

Slik legger kontoeier til en disponent i nettbanken:

  • Ha tilgjengelig fødselsnummer og navn på disponenten.
  • Velg "Meny" og "Disponenter".
  • Velg hvilken av kontoene som skal ha ny disponent.
  • Velg funksjonen "legg til disponent". Disponenten må være registrert som kunde i Sparebanken Møre.
    Disponenten kan bli kunde her.
Dette er BankID:
BankID er en personlig elektronisk ID – en elektronisk erstatning av legitimasjon. Den erstatter signering på papir med penn, og kan blant annet brukes til:

  • Logge inn i nettbanken
  • Signere låneavtaler og inngå avtaler om andre produkter
  • Logge inn på offentlige nettsteder som NAV, Helsenorge og Skatteetaten

For å bruke BankID må du ha fødselsnummer, et personlig passord og en engangskode fra en kodebrikke. Noen ganger kan BankID på mobil også benyttes. Ved å låne bort kodebrikken og BankID-passordet ditt, gir du på en måte andre fullmakt til å være deg.

 Lån aldri bort BankID-en din eller fortell hva passordet ditt er. Ikke en gang til familie, venner, banken, politi eller andre. Gjør du det, kan du miste retten til erstatning om noen misbruker BankID-en din.

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi