Gå til sbm.no
Kvinne med PC og mobiltelefon.Med Aksjesparekonto kan du kjøpe fondsandeler og enkeltaksjer, selge og reinvestere uten å måtte betale skatt av gevinsten underveis.

Aksjesparekonto:

Bygg din egen portefølje

Med Aksjesparekonto (ASK) kan du kjøpe og selge børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond uten at du må betale skatt på gevinst og utbytte underveis.

Dagens lave rentenivå innebærer at tradisjonell banksparing gir null eller negativ avkastning. For å gjøre det enklere for privatpersoner å spare i aksjer og aksjefond ble Aksjesparekonto innført i 2017.

Utsatt skatt på gevinst
Har du for eksempel kjøpt aksjefond og aksjer for 100 000 kroner og verdien på investeringen stiger til 150 000, kan du ta ut det du har kjøpt for (100 000 kroner) når som helst uten å betale skatt på gevinsten. Skatt betaler du først når du tar ut gevinsten/verdiøkningen (50 000 kroner).

Det betyr at du kan kjøpe fondsandeler og enkeltaksjer, selge og reinvestere uten å måtte betale skatt av gevinsten underveis. Du slipper altså ikke skatt, men får den utsatt til det tidspunktet du begynner å ta ut gevinsten. Har du opparbeidet deg rett til skjerming, vil du også få skjermingsfradrag som reduserer skatt på gevinsten ytterligere.

Slik oppretter du Aksjesparekonto

Investeringer som kan inngå i en ASK konto
På en ASK konto kan du spare i alle aksjefond, egenkapitalbevis og børsnoterte aksjer i selskap hjemmehørende i land innenfor EU/EØS. For å bli regnet som aksjefond må det være minst 80% andel aksjer i det. De fleste kombinasjonsfond omfattes derfor ikke av ordningen.

Når du skal sette sammen en portefølje
Det er viktig at du gjør deg opp en formening om hvor mye risiko du ønsker å ha i porteføljen. Et aksjefond sprer sine investeringer over et stort antall aksjer (minimum 16), og risikoen i et fond er som regel mindre enn om du kjøper enkeltaksjer.

  • Bransjer Har du tro på en spesiell bransje – en som du tror vil gjøre det bra framover, finnes det mange aksjefond å velge mellom. F. eks teknologi, finans, sjømat og fornybar energi.
  • Enkeltaksjer Ønsker du å «krydre» porteføljen, kan du gjøre det i form av en eller flere enkeltaksjer du har tro på. Da er det viktig å tenke på hvorfor du har tro på akkurat disse aksjene. Det kan være en god ide å skaffe seg mest mulig informasjon eller analyser fra de som følger disse selskapene tett.

Sammensetningen av en slik portefølje er litt smak og behag. En anbefalt strategi er å ha mesteparten (rundt 80%) i fond med en bredere sammensetning, mens resten kan benyttes til aksjer eller aksjefond som svinger litt mer. Det kan være lurt å snakke med en rådgiver om fondssparing slik at du kan få en fondssammensetning som er tilpasset din økonomiske situasjon og risikoprofil. Se også våre fondspakker tilpasset ulike risikoprofiler.

Tidshorisonten er viktig
Årlig gjennomsnittlig avkastning på fondssparing er forventet å ligge mellom 3 og 6 prosentpoeng høyere enn banksparing. «Prisen» for å oppnå denne meravkastningen er at verdien på fondsandelene dine vil gå både opp og ned underveis. Hvis slike svingninger ikke går utover nattesøvnen din, kan det være smart å starte langsiktige sparingen (mer enn 5 år) i aksjefond. 

Månedlig sparing 
Det kan være lurt å starte sparingen i det små hvis du er usikker. Minste månedlige sparebeløp varierer i de ulike fondene. Noen har minste månedlig sparebeløp helt ned til 100 kroner.

Ved å spare fast månedlig i aksjefond så sparer du både når markedet går opp og ned. De fondsandelene du kjøper etter et fall er billigere enn de du kjøpte før fallet.

Les mer om aksjesparekonto og hvordan du kan opprette din konto i dag.

Les også "Nybegynner i aksjemarkedet".

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi