Gå til sbm.no
Andreas Ulvestad, banksjef ved Sparebanken Møres kontor i Spjelkavik.Med et langsiktig perspektiv har fondssparing historisk gitt en vesentlig meravkastning sammenlignet med sparing på konto, sier Andreas Ulvestad, banksjef i Sparebanken Møre Spjelkavik.

Sparepengene dine:

Derfor bør du spare i fond

Nå sparer rekordmange nordmenn i fond, og til tross for koronakrisen kommer mange ut i pluss. Fondssparerne blir stadig yngre og starter sparingen tidlig for å sikre en romslig pensjonstilværelse.

– Media skriver mye om pensjon og langsiktig sparing, og det har nok påvirket viljen vår til å spare. Vi ser også at stadig flere yngre mennesker velger å spare i fond for å møte fremtidige, reduserte pensjonsutbetalinger, forteller banksjef Andreas Ulvestad i Sparebanken Møre Spjelkavik.

– Hvorfor bør vi spare i fond?

– Svaret er kort og greit at det øker sjansene for at sparepengene dine vokser i verdi i stedet for å tape seg slik de gjør på bankkonto med dagens lave rentenivå, sier Ulvestad.

Så mye mer får du i fond
Ved å spare i aksjefond kan du forvente en betydelig høyere avkastning enn å spare i bank. Fondet plasserer pengene dine i selskaper som skaper verdier. Også her er det svingninger, men over tid viser historiske data at sparing i fond gir deg vesentlig mer enn å ha pengene på en bankkonto.

– Det å spare i aksjefond er noe man bør gjøre for å oppnå en langsiktig avkastning utover det man kan få på en vanlig sparekonto. Med et langsiktig perspektiv har fondssparing historisk gitt deg en vesentlig meravkastning sammenlignet med sparing på konto, sier banksjef Andreas Ulvestad.

Les mer og start sparing i fond her.


Slik vokser pengene 

Sjekker du disse regneeksemplene, ser du hvordan sparepengene dine kan vokse over en periode på 25 år ved å spare i fond:

  • Investerer du 100 000 kroner med en årlig avkastning på 3 prosent, vokser beløpet til 211 000 kroner på 25 år.
  • Investerer du 100 000 kroner med en årlig avkastning på 8 prosent, vokser beløpet til 684 000 kroner på 25 år.
  • Med en spareavtale på 1000 kr månedlig i 25 år, og en årlig avkastning på 3 prosent, vokser sparebeløpet til 444 000 kroner.
  • Med en spareavtale på 1000 kr månedlig i 25 år, og en årlig avkastning på 8 prosent, vokser sparebeløpet til 915 000 kroner. 

* I beregningen er det ikke tatt hensyn til skatteeffekt og inflasjon.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning 
Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Sjekk vår sparekalkulator her.


Rekordsparing i korona-tider
Til tross for kritiske medieoppslag og korona-krise ble november i fjor en rekordmåned for sparing i aksjefond. Tall fra Verdipapirfondenes forening (VFF) viser at norske privatpersoner da kjøpte aksjefond for 4,8 milliarder kroner. Det er all-time-high.

Da Norge ble stengt ned i mars i fjor, stupte aksjekursene og nordmenn solgt fondsandeler for nesten 63 milliarder kroner. Mange småsparere solgte seg ut i panikk. VFF hadde aldri opplevd en høyere nettoinnløsning på en måned enn i mars 2020.

2020
Allerede måneden etter snudde det og til tross for den rekordhøye nettoinnløsningen i mars ble det i 2020 samlet sett nettotegnet (summen av reinvestert utbytte og innløsning og nytegning av fondsandeler) for over 33 milliarder i verdipapirfond.

446 milliarder
Ifølge Verdipapirfondenes forening har 1,5 millioner nordmenn penger i aksjefond og mange av dem sparer litt hver måned. Totalt har norske personkunder plassert 446 milliarder kroner i verdipapirfond. Ifølge VFF har sparingen blant folk flest økt som følge av korona.

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi