Gå til sbm.no
Anne Grete Fjørtoft

Pensjonssparing:

Derfor velger hun IPS

Anne Grete Fjørtoft (57) regner med å være en aktiv pensjonist når den tiden kommer.

– Jeg har gode gener og ser lyst på fremtiden også som pensjonist, ler Anne Grete.

Nå har hun bestemt seg for å spare til sin egen pensjon gjennom ordningen med individuell pensjonssparing med skattefordel (IPS).

Store skattefordeler
– Det er både fordeler og ulemper med IPS. Mitt råd er at man vurderer sin egen situasjon og behov før man eventuelt velger å gå for ordningen. Jeg har vurdert IPS og spesielt skattefordelene til å være en gunstig ordning for meg, forteller Anne Grete som har lang bankerfaring gjennom jobben i Sparebanken Møre.

I mer enn ti år har hun spart i fond og vært med på både oppturer og nedturer, men samlet sett har hun nå skaffet seg en god buffer, en god sparekapital.

Har sparepenger
– Ved å velge IPS og skattefordelene må man binde sparepengene helt til man er pensjonist. Noen ganger kan det dukke opp ting i livet som gjør at man har behov for penger. Men så lenge jeg alt har lagt meg opp en god sparekapital, ser jeg stort sett bare fordeler med IPS, forteller Anne Grete.

Hun kommer til å spare det maksimale beløpet på 40 000 hvert år og reinvestere den årlige skattefordelen på 9600 kroner i IPS-sparingen.

Tok grep
– Jeg synes spesielt skattefordelen ved IPS-ordningen er bra. Man kan få en god gevinst ved å reinvestere den årlige skatteletten på 9.600 kroner. Samlet sett vil pensjonssparingen gi meg et par tusen ekstra i måneden som pensjonist. Det synes jeg er bra, sier Anne Grete.

Med IPS-ordningene må uttakene skje over minimum ti år, men det synes Anne Grete også er greit så lenge hun har disponible sparepenger i tillegg.

– Jeg må innrømme at jeg lenge har tenkt litt på pensjonisttilværelsen som «den tid den sorg». Det var først da pensjonsordningen min i banken ble gjort om til innskuddspensjon at jeg ønsket å ta et grep i forhold til min pensjon. Man vil jo sikre seg og sine så godt man kan, sier Anne Grete.

Usikkerhet
Generelt sett mener hun det er skapt litt usikkerhet rundt dette med pensjoner og hva fremtiden vil bringe. Derfor valgte hun å gå for IPS-ordningen og spare til pensjon også på egenhånd. Da er det i hvert fall en pensjon hun har kontroll på.

Økonomisk frihet
– Som pensjonist har man stor frihet til å gjøre hva man vil, men det krever jo også en viss økonomisk frihet å kunne gjøre som man vil. Jeg ser for meg at jeg kommer til å reise mye som pensjonist. Dessuten er det svært viktig for meg at jeg også kan bidra i forhold til mine to gutter og eventuelle barnebarn. En vil jo gjerne hjelpe til så lenge man kan, sier Anne Grete Fjørtoft.

Har lært
Hun synes også at IPS ordningen er bra fordi man har en viss fleksibilitet innenfor rammene av den. Man kan for eksempel stoppe eller utsette innbetalingen i de fondene man har valgt.

– Nå er jeg ingen ekspert, men etter å ha spart i aksjefond i mer enn ti år har man jo lært seg litt om både aksjer, oppturer og nedturer. Så kommer det et krakk i januar, er det fullt mulig å vente med innbetalingen noen måneder til det igjen går oppover i markedet, eller tenke at da får jeg flere fondsandeler for pengene, sier Anne Grete Fjørtoft.

Les mer om IPS her.

- Jeg har vurdert IPS og spesielt skattefordelene til å være en gunstig ordning for meg, forteller Anne Grete som har lang bankerfaring gjennom jobben i Sparebanken Møre.


Dette er IPS

  • Du kan spare inntil 40 000 kroner i året
  • Du får skattefradrag på inntil 9.600 kroner året.
  • Du betaler ikke skatt på avkastningen underveis.
  • Du betaler ikke formueskatt på innestående beløp.
  • Du kan spare fast med spareavtale eller sette inn beløp når det passer deg.
  • Du kan ta pause i sparingen, og velger selv når du vil slutte å spare.
  • Du kan velge mellom alle fondene banken tilbyr, og du kan endre underveis.
  • Du kan tidligst starte uttak når du fyller 62 år. Pengene er bundet til pensjonsalder som er mellom 62 og 75 år.
  • Uttakene fra IPS skattelegges som alminnelig inntekt – 24 prosent etter dagens satser. Uttakene må gå over minimum ti år og minst til du er 80 år. Faller du fra avsluttes avtalen og pensjonskapitalen betales ut til dine barn, ektefelle, registrert partner eller samboer. Er ikke dette aktuelt blir kapitalen utbetalt som et engangsbeløp til boet.

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi