Gå til sbm.no
Merete Wiig, banksjef ved Sparebanken Møres kontor i Ålesund sentrum.Merete Wiig, banksjef ved Sparebanken Møres kontor i Ålesund sentrum, er glad for å kunne tilby kundene gode, digitale juridiske tjenester. Foto: Tony Hall

Det er mange

Gode grunner til å opprette fremtidsfullmakt

Hva skjer om du blir alvorlig fysisk eller psykisk syk i fremtiden? Slik at du ikke lenger kan bestemme over boligen, pengene eller tingene dine?

Lovverket i Norge har gjennom vergemålsloven sørget for at du og dine eiendeler blir tatt hånd om, om du mister evnen til å ta vare på deg selv. Da kan det i noen tilfeller bli oppnevnt en offentlig verge for deg av staten. 

Offentlig verge
En ulempe med offentlige verge er at vergen aldri vil kjenne deg personlig. Offentlig verge, oppnevnt av Statsforvalteren, har heller ikke mulighet til å tilpasse vergemålet slik at dine ønsker om eiendeler og verdier oppfylles.

Hva med fremtidsfullmakt
En fremtidsfullmakt er et privatrettslig verktøy til bruk i slike situasjoner. Gjennom en fremtidsfullmakt, kan du være sikker på at de ønskene du har nå, vil kunne tre i kraft om det verste skulle skje. 

- Kommer den dagen du ikke er i stand til å ta dine egne avgjørelser vil Fremtidsfullmakten tre i kraft. Da kan du være trygg på at de du ønsker skal ivareta dine interesser får mulighet til å gjøre dette, samt at dine øvrige ønsker blir ivaretatt. Det skaper trygghet for både deg og for dine nærmeste, sier Merete Wiig som er banksjef ved Sparebanken Møres kontor i Ålesund sentrum.

Enkel og sikkert
Sparebanken Møre har inngått samarbeid med advokatfirmaet Justify. De har kombinert jus og teknologi slik at du som kunde får tilgang til gode digitale verktøy for å skrive samboerkontrakt, testament og fremtidsfullmakt. 

Trygg tjeneste som tilpasses ønskene dine
Justifys løsninger vil alltid følge lovverket. For ekstra sikkerhet krever Justifys fremtidsfullmakt en legeerklæring før fremtidsfullmakten kan tas i bruk. Det anbefales også å innhente en slik før signering dersom du er over 65 år eller det kan være tvil om din tilstand ved inngåelsen.

Du vil også bli varslet om lovendringer som måtte komme etter at fremtidsfullmakten er opprettet. Da vil du kunne gjøre nye endringer i fremtidsfullmakten, slik at den er oppdatert og følger vergemålsloven.

Bestem at noen du stoler på skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke lenger klarer det selv.

For å unngå trøbbel i fremtiden
Gi gjerne andre du stoler på innsynsrett, velg dine fullmektiger med omhu og sett opp en eller flere alternative fullmektiger. Legg gjerne inn begrensninger om det er relevant. Enten dette gjelder samtykke fra alle barna til salg av barndomshjemmet, eller andre føringer for hvordan dine interesser skal forvaltes. 

Det er enkelt å endre innholdet
Du kan ha forandret mening om hvem du ønsker som fullmektig etter at fremtidsfullmakten er opprettet. Kanskje ønsker du noe helt annet for fremtiden din, noen år eller måneder etter at fremtidsfullmakten er fullført. Da er det betryggende å vite at du fortsatt kan logge deg inn hos Justify for å gjøre endringer.

Faktisk er det mulig å legge ved personlige ønsker som meldinger fra deg til dine fullmektiger. Disse ønskene kan endres enkelt digitalt, uten ny signering eller nye dokumenter. Kommer du på nye ting er det lett å legge dette til.

Endring av fullmektig og hva fremtidsfullmakten skal inneholde, betyr egentlig en ny fullmakt. Men hos Justify kan endringer gjøres uten store administrasjonskostnader. Det vil bli krav til nye vitner, og det vil også bli anbefalt ny legeerklæring om du er over 65 år. Hensikten med dette er å forhindre misbruk av fremtidsfullmakten.

Sikker lagring – også digitalt
Fremtidsfullmakten vil bli lagret trygt både i dokumentformat på papir og digitalt. Det er ingen offentlig ordning for lagring av fremtidsfullmakter i Norge i dag, men med lagringen hos Justify kan du være trygg på at fullmektigene både får tilgang til fullmakten, og god veiledning om hvordan den skal tas i bruk.

Lett å forstå og kvalitetssjekket
Justifys tjenester for fremtidsfullmakt, testament og samboerkontrakt er digitale. Det betyr ikke at du er helt overlatt til deg selv. Ingen ringer deg opp eller ber deg inn til et møte, men hvis ikke alt er fylt inn riktig, får du opp et varsel om hva slags informasjon som mangler. 

Helt til sist gjennomgås din fremtidsfullmakt i sin helhet av Justify, for å sikre at alt er korrekt. Etter at du har signert, gjør Justify også en enkel kontroll av signaturene for å fange opp eventuelle feil.

Koster mye mindre, men er like god
Justify har kuttet ut alle unødvendige prosesser ved å gjøre fremtidsfullmakten digital. Det kutter kostnadene dine uten at du får en dårligere fremtidsfullmakt. I tillegg får du en helhetlig løsning som ikke bare gir deg et dokument, men ivaretar dine behov for lagring og oppfølging etter at fremtidsfullmakten er opprettet. Har du lyst til å teste løsningen?
Du kan registrere deg med BankID og prøve løsningen gratis og helt uten forpliktelser. Alle valgene dine blir lagret underveis. Du betaler først når du bestemmer deg for å kjøpe tjenesten.

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi