Gå til sbm.no
Trond Lars Nydal, administrerende direktør i Sparebanken MøreTrond Lars Nydal, administrerende direktør i Sparebanken Møre.

Vi vil bidra til å

Holde hjulene i gang

Vi blir alle berørt av COVID-19, enten direkte eller indirekte. Det iverksettes nå kraftige tiltak for å dempe smittespredningen, og det pågår en viktig dugnad i hele landet.

Det handler først og fremst om helse. På sikt vil det også handle om økonomi. For mange kan de økonomiske konsekvensene av situasjonen bli krevende. Avbestillinger, utsettelser, kansellerte ordrer, permitteringer og oppsigelser er utfordringer som flere bedrifter og privatpersoner kan møte i tiden framover. Kombinert med nedgang på børsen og en svak krone, gir dette store ringvirkninger i økonomien. Vi har forståelse for at mange er bekymret.

En solid bank
Som den største banken på Nordvestlandet lever vi i skjebnefellesskap med kundene og samfunnet vi er en del av. Det skal ikke være tvil om at vi i Sparebanken Møre ønsker å strekke oss langt for å finne gode løsninger for både mennesker, bedrifter, lag og organisasjoner og samfunnet for øvrig.

Vi har en lang historie, og vi har vært med på både oppturer og nedturer tidligere. Gjennom alle disse årene har vi opparbeidet oss erfaring og kunnskap som kommer godt med i tøffere tider. Kombinert med en sterk soliditet og likviditet, har vi en god verktøykasse som kan benyttes i situasjoner som dette.

Nyttig verktøykasse
Vi er villige til å se på ulike løsninger, om det kreves. Eksempler kan være kortsiktige eller midlertidige kreditter. Også avdragsfrihet på lån kan benyttes som virkemiddel for både bedrifter og privatpersoner i en periode. Målet vårt er å finne gode løsninger som kan bidra til å redusere konsekvensene for deg, enten du er personkunde eller næringslivskunde.

Ta kontakt med oss
Ta kontakt med rådgiveren din dersom du er usikker på hvordan du skal håndtere økonomien din som følge av koronakrisen. Vi skal fortsatt være tett på, og den gode relasjonen vi har til kundene våre er viktig for begge parter i tiden framover.

Situasjonen vil etter hvert normalisere seg også denne gang, og ringvirkningene vil påvirkes av hvordan vi håndterer situasjonen. Vi i Sparebanken Møre vil gjøre vårt for å bidra til å holde hjulene i gang.


Trond Lars Nydal
Adm. direktør

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi