Gå til sbm.no
Elisabeth Blomvik, leder for divisjon personmarked i Sparebanken Møre sammen med Finn Tangen, banksjef ved Sparebanken Møres kontor i Molde.Bankene følger markedet tett og tar fortløpende vurderinger for å bestemme hvilke priser de kan stille på innskudd og utlån i et marked preget av konkurranse og mye usikkerhet, sier Elisabeth Blomvik, leder for divisjon personmarked i Sparebanken Møre. Her sammen med Finn Tangen, banksjef ved Sparebanken Møres kontor i Molde.

Hva bestemmer rentene?

Flere faktorer spiller inn når bankene skal endre rentene. Den viktigste faktoren er prisen de må betale for penger i markedet.

For store deler av de pengene bankene låner inn i tiden fremover, vet de ikke hva de må betale. Derfor er det vanskelig å fastsette utlånsrentene nå.

Følger markedet tett
- Vi følger markedet tett og tar fortløpende vurderinger. På bakgrunn av dette vil hver enkelt bank fatte sine beslutninger om hvilke priser de kan stille på innskudd og utlån i et marked preget av konkurranse og mye usikkerhet. Det er svært vanskelig å spå den fremtidige markedsrenten, forteller Elisabeth Blomvik, divisjonsleder for personmarkedet i Sparebanken Møre. 

- Vi har senket renten med inntil 0,85 prosentpoeng på våre lån med flytende rente, og skal være konkurransedyktige på pris, sier Elisabeth.

Følger kundene gjennom krisen
- Vi har et ansvar for å sikre at Sparebanken Møre kan være en god bank for kundene våre både gjennom denne krisen, og etterpå. Vi er vårt samfunnsansvar bevisst, og jobber hardt for at både bedrift- og privatkunder skal komme minst mulig skadelidende gjennom situasjonen vi står oppe i, fortsetter Elisabeth.

- Akkurat nå vi er opptatt av å ha tett dialog med kundene våre. Det viktigste nå er å finne gode løsninger for de som har kommet i en usikker økonomisk situasjon som følge av permitteringer eller reduserte inntekter av andre grunner.

Informasjon på sbm.no
- Vi har tilrettelagt informasjon for kundene våre på sbm.no og laget en forenklet og gebyrfri prosess for å søke om 6 måneders avdragsutsettelse. Denne finner du på sbm.no/korona avslutter Elisabeth. 

Les også: Vanskelig å sette utlånsrentene.


PRISEKSEMPEL PÅ AVDRAGSUTSETTELSE I 6 MND:

  • kr 2.500.000 o/25 år. Eff.rente 2,28 %.
    Kredittkostnad kr 774.689, totalt 3.274.689.
  • 6 mnd. avdragsfrihet og beholder innfrielsesdato:
    Kredittkostnad kr 786.096, totalt 3.286.096. 
  • 6 mnd. avdragsfrihet beholde terminbeløp:
    Kredittkostnad kr 802.770, totalt 3.302.770.

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi