Gå til sbm.no
Mann i lys blå skjorte smilende i et kontorlandskap.Banken samarbeider med flere fondsleverandører og kan velge blant mange fond med spredning i forvaltningsstil, geografi og bransjer, forteller Martin Skuseth, banksjef Markets i Sparebanken Møre. Foto: Tony Hall

Knuser alle rekorder

Kjempeinteresse for sparing i fond

Sparebanken Møre har aldri opplevd maken til interesse for sparing i fond. Banken har truffet meget godt med sine porteføljer, noe som gir veldig god avkastning for kundene. Nå er pågangen rekordstor.

– Vi hadde en sterk økning og et rekordhøyt antall nye spareavtaler i 2020 med en økning på 45 prosent fra januar 2020 til januar 2021. Trenden ser ut til å fortsette. I februar i år ble det inngått 692 nye spareavtaler som er en økning på hele 65 prosent fra året før, forteller Martin Skuseth, banksjef Markets i Sparebanken Møre.

Formidabel økning
Fondsvolumet har økt formidabelt fra 1,6 milliarder kroner i januar 2020 til hele 2,5 milliarder ved utgangen av mars i år. Prosentvis økning i volum i 2020 var på 37, og hittil i år 14. Totalt antall fondskunder i Sparebanken Møre er nå ca. 19000.

Renter, pensjon, avkastning
– Hvorfor denne enorme økningen og interessen for fondssparing?

– Rentenivået i Norge er svært lavt nå i forbindelse med pandemien, og mange ser etter alternativer til bankinnskudd. Det har vært stort fokus i media og mange kampanjer på det å spare til pensjon. Aksjemarkedet har gitt god avkastning over flere år, og mange vil nok få med seg noe av dette. Disse tingene tror jeg er hovedårsakene, sier Martin Skuseth.

Fondsporteføljene
Skuseth forteller at de plukker ut aktuelle fond som inngår i hver portefølje. Disse fondene er brede og robuste, og har vist god avkastning over tid. Banken samarbeider med flere fondsleverandører og kan velge blant mange fond med spredning i forvaltningsstil, geografi og bransjer.

Super avkastning
– I «kriseåret» 2020 ga porteføljen vår en avkastning på over 20 prosent, og er opp 11,43 hittil i år. Det er vi veldig fornøyd med, sier Skuseth.

Fondsporteføljene Sparebanken Møre setter sammen skal passe det store flertallet av kunder. Banken har porteføljer som er satt sammen av fond tilpasset tre ulike tidshorisonter og tre risikoprofiler.

– Men om kundene ønsker det kan de selvsagt velge fra et mye større univers av fond, forteller Martin Skuseth.

En investeringskomite i Sparebanken Møre følger opp porteføljene. De ser på om porteføljen leverer som forventet og om nødvendig byttes ut fond i porteføljene.

Følger opp porteføljene
En investeringskomite i Sparebanken Møre følger opp porteføljene hvert kvartal, eller oftere om de vurderer det nødvendig. De ser på om porteføljen leverer som forventet og om nødvendig byttes ut fond i porteføljene.

Fondssparerne 
– Hvem sparer i fond?

– Aldersmessig fordeler det seg på hele spekteret, men flertallet er mellom 40 og 60 år. Det fordeler seg relativt likt mellom kjønnene med en liten overvekt av menn med 54 prosent. Tallet har lagt relativt stabilt i over flere år, forteller Skuseth.

Menn sparer også litt mer i måneden enn kvinner – i snitt 2502 kroner, kvinner 1908 kroner.

Dette sparer man til
Sparing til barn, barnebarn, bolig, hytte og pensjon er de mest vanlige formålene med sparingen til Sparebanken Møres fondskunder. – Formålene er forskjellige og de varierer og gjenspeiler nok hvor kundene er i livet, sier banksjef Markets, Martin Skuseth.Slik hjelper banken deg med fond 

Her er tre elementer som skal sikre deg og pengene dine best mulig avkasting på sparing i fond.

Din egen rådgiver
I Sparebanken Møre får du din egen rådgiver som skreddersyr en spareløsning for deg helt etter dine holdninger til verdisvingninger/risiko, ønske om avkastning og tidshorisont. I tillegg gjennomgås potensialet for sparing i din økonomi. Rådgiveren presenterer en spareplan for deg, og gir deg en anbefalt fondsportefølje tilpasset dine preferanser. 

Ønsker du å avtale møte med en rådgiver kan du gjøre det her.

sbm.no
Det har vært en stor utvikling innenfor digitale løsninger og det er fullt mulig å handle fond på en enkel måte når du måtte ønske. Dette benytter flere og flere seg av. På sbm.no/privat/fondssparing finner du nyttige tips for hvilken sparemåte, hvilke fond eller hvilken risiko du bør velge. Her kan du også gjøre bestilling av fond, enten som engangskjøp eller som en månedlig spareavtale.  

Du kan lese mer om bankens fondstilbud her.

Fondsporteføljer
Anbefalte porteføljer av fond for ulike grader av risiko og tidshorisont, til bruk i bankens rådgivning mot fondskunder. Porteføljene er et forslag som skal favne bredt og den skal passe for de fleste. Inneholder tre-fire forskjellige fond, fra forskjellige leverandører, med forskjellig stil og innhold. Avvik fra bankens forslag er fullt mulig, og kunden velger selv de fondene hun eller han ønsker.

Du kan lese mer om bankens fondspakker her.

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi