Gå til sbm.no
Joachim Flataker, som er autorisert finansiell rådgiver ved Sparebanken Møres avdeling i Kipervika i Ålesund.Sparer du fast månedlig i aksjefond så sparer du både når markedet går opp og ned. De fondsandelene du kjøper etter at markedet har falt er billigere enn de du kjøpte før fallet. Du får med andre ord mer for pengene dine, forteller Joachim Flataker, som er autorisert finansiell rådgiver ved Sparebanken Møres avdeling i Kipervika i Ålesund.

Aksjefond:

Lønnsomme spareavtaler

Vurderer du å starte med sparing i fond? Har økonomien din rom for sparing, så er dette et bra tidspunkt å starte på.

Ved å spare fast månedlig i aksjefond så sparer du både når markedet går opp og ned. De fondsandelene du kjøper etter at markedet har falt er billigere enn de du kjøpte før fallet. Du får med andre ord mer for pengene dine.

Svingninger
Til tross for små og store kriser de siste 30 årene, har aksjemarkedet i snitt hatt ca. 8 prosent avkastning. Banksparing bare halvparten. Siden 1981 har markedene opplevd 14 alvorlige virusutbrudd. Erfaringene med SARS, Ebola, svineinfluensa og andre epidemier har vist at den negative effekten på økonomien har vært av kortvarig karakter.

Rom for sparing
– Det er mange som kjenner på de økonomiske konsekvensene av koronatiltakene, og må se på hvor de kan spare inn for å klare forpliktelsene sine. De som har privatøkonomi med rom for sparing og ennå ikke sparer i fond, er kanskje nå det beste tidspunktet å starte på, sier Joachim Flataker, finansiell rådgiver i Sparebanken Møre.

– For mange kan det virke ulogisk å putte penger i aksjemarked når usikkerheten er høy. Men, sparer du månedlig i aksjefond og har et langsiktig mål for sparingen, vil det mest sannsynlig være den mest lønnsomme måten å spare på. Med langsiktig sparing mener vi at det skal spares i mer enn 5 år, forteller Joachim.

Risiko og avkastning
Mens tradisjonell banksparing gir en sikker avkastning i form av rente, kan sparing i aksjefond gi en høyere avkastning. Fondene plasserer pengene dine i ulike selskaper.

– Skal du spare i fond må du være forberedt på å se sparepengene dine svinge i verdi. Du må også være forberedt på at det kan ta tid før du ser resultatene, men etter hvert vil du se at verdien på fondsandelene dine øker, sier Joachim.

– Vi sier at den forventede avkastningen øker når risikoen øker. Det er ingen garanti, men jo lengre tid du er villig til å la pengene stå urørt, jo større sannsynlighet er det for økt avkastning. Er du villig til å ta denne risikoen, er det muligheter for at du over tid vil få en avkastning som overstiger bankrenten. Både teori og historiske data viser at aksjefond gir en meravkastning på 3-6 % sammenlignet med bankrente, forteller Joachim.

Fondspakker
Det finnes mange ulike fond du kan velge i. Mange synes det er vanskelig å velge, og derfor har vi valgt ut noen fond som vi har «pakket». Pakkene inneholder solide fond som har hatt stabil vekst over lang tid. Her kan du lese mer om våre fondspakker. Skal du opprette fondspakker til barn - husk å opprette fondskonto til barnet først

Rådgivning
Ønsker du informasjon og rådgivning tilpasset deg og din økonomiske situasjon - ta kontakt med en av våre rådgivere.

Les også "Nybegynner på aksjemarkedet" og "Bygg din egen portefølje med ASK"

Det kan være lurt å starte sparingen i det små hvis du er usikker. Minste månedlige sparebeløp varierer i de ulike fondene. Noen har minste månedlig sparebeløp helt ned til 100 kroner.

Historisk avkastning er ingen garanti

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


Litt informasjon til deg som ønsker å starte sparing i fond

Sparing i fond:

  • Når du har penger til overs og kan la sparepengene stå urørt til sparemålet er nådd
  • Når du sparer til en større fremtidig investering, som for eksempel bolig
  • Når du sparer til barn og barnebarn
  • Når du sparer til du blir pensjonist
  • Du må tåle at verdien på investeringen din svinger

Ulike fondstyper

  • Aksjefond: Det er et fond som plasserer mint 80 prosent av pengene i aksjer. Aksjefond har den høyeste risikoen av de tre nevnte fondstypene, men har også høyest forventet avkastning.
  • Rentefond: Det er et fond som plasserer 100 prosent av pengene i verdipapirer som gir en løpende rente, såkalte rentebærende papirer, som f.eks. obligasjoner og statsobligasjoner. Rentefond har normalt en lavere risiko og forventet avkastning enn aksjefond.
  • Kombinasjonsfond: Det er et fond som investerer både i aksjer og rentebærende verdipapirer. 

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi