Gå til sbm.no
Banksjef Finn Tangen i Sparebanken Møres avdeling i Molde.– Det er ingen enkel øvelse å skulle stille med 15 prosent egenkapital om du er ung, nyutdannet og skal kjøpe bolig, sier banksjef Finn Tangen i Sparebanken Møres avdeling i Molde.

Barn og bolig:

Mamma og pappa trår til

Er du ung, singel og på boligjakt? Da vil du trolig trenge hjelp til egenkapital.

– Det er ingen enkel øvelse å skulle stille med 15 prosent egenkapital om du er ung, nyutdannet og skal kjøpe bolig. Det kom en regelendring 1. juli i 2018 om at det man har spart i BSU kan legges inn i egenkapitalen. Likevel vil nok mange være avhengig av hjelp for å oppfylle kravet om egenkapital når de skal kjøpe bolig, sier banksjef Finn Tangen i Sparebanken Møres avdeling i Molde.

Foreldre med formue
For mange blir derfor mamma og pappa redningen hvis du vil kjøpe bolig, men mangler egenkapital, en kjæreste eller en venn du kan kjøpe bolig sammen med.

Tall fra TNS Gallup viser at nesten halvparten av alle unge under 30 år sier de er avhengig av egenkapital fra foreldre eller besteforeldre ved kjøp av bolig.

– Mange i foreldregenerasjonen sitter godt i det fordi de har hatt en høy verdistigning på sine boliger. Vår erfaring er derfor at mange er i stand til å hjelpe barna sine inn på boligmarkedet, forteller banksjef Finn Tangen.

Det er liten tvil om at de fleste foreldrene gjerne vil hjelpe. Mange er imidlertid usikker på om de har økonomi til det, hvilke konsekvenser det vil ha for egen økonomi og eventuelle konsekvenser for søsken som muligens skal inn i boligmarkedet i fremtiden. Vi opplever ofte at også mange foreldre blir overrasket over hva som kreves.

Er man usikker på om man har økonomi til det, er et godt tips å ta kontakt med banken. Der kan familien i samråd med en rådgiver finne den beste løsningen.

Flere måter
Det er flere måter foreldre eller foresatte kan bidra i forhold til barnas boligkjøp. Noen bidrar med et pengebeløp. Foreldre kan for eksempel gi forskudd på arv til barn i forbindelse med boligkjøp. Etter at arveavgiften ble fjernet i 2014 er et slikt forskudd skattefritt.

– Et krav fra Finanstilsynet er at du kan låne maksimalt 85 prosent av boligens verdi. Er belåningsgraden*) høyere enn 85 prosent kan foreldre stille som realkausjonister med tilleggssikkerhet i egen bolig eller fritidsbolig. De blir da medansvarlige for den delen av lånet de stiller sikkerhet for, sier Tangen.

Er man usikker på om man har økonomi til å hjelpe barna inn på boligmarkedet, er et godt tips å ta kontakt med banken. Der kan familien i samråd med en rådgiver finne den beste løsningen.

Betalingsevnen
Har du en plan for å få egenkapitalen på plass er det bra, men du må også ha betalingsevne for å få lån.

– Betalingsevne betyr at du må ha en inntekt som tilsier at du kan betale lånet og samtidig skal du kunne tåle en renteøkning på fem prosent. Hvis låntaker ikke har tilstrekkelig betalingsevne på plass, kan foreldre bidra ved å stille opp som medlåntaker. En medlåntaker er like ansvarlig for lånet som hovedlåntaker. Et annet alternativ er å kjøpe boligen sammen med poden eller datteren og lage en avtale for dette, forklarer Finn Tangen.

Har du gjeld fra før, kan du låne mindre. Boliglånsforskriften inneholder kriterier som bankene må følge når de skal vurdere hvor mye du kan låne til bolig.  Lånebeløpet beregnes ut fra

  • Hvor mye du har i inntekt. Du kan låne maks fem ganger brutto årsinntekt.
  • Hvor mye boligen din er verd. Du må ha 15 % egenkapital.
  • Du må tåle en eventuell renteøkning på 5 prosentpoeng.

I bankens vurdering av din betalingsevne ser man selvsagt på lønn, men også litt på hva slags type jobb og utdanning du har.

– Vi vurderer litt fremtidsutsiktene for jobben, yrket og bransjen, forteller Tangen.

Betalingshistorikk
- Det er også lønnsomt å gjøre opp for seg. Skal du ta opp lån så sjekker bankene om du har pådratt deg betalingsanmerkninger. Selv om du har penger nok til å betjene boliglånet, kan banken likevel avslå lånesøknaden hvis du har betalingsanmerkninger, sier Tangen.

– Men ingen helgen uten fortid og ingen synder uten fremtid. Ser vi at du har slitt i tidligere perioder, men har kommet deg over kneika, så vil det selvsagt bli lagt til grunn i vurderingen, forteller banksjef Finn Tangen.

Sikkerhet
Det tredje som banken ser etter er sikkerheten. Sikkerheten som tilbys vurderes mot salgsoppgave, boligens takst og verdivurdering. Banken beregner seg sikkerhet for et boliglån ut fra hvor mye boligen er verdt i markedet. Er boligen verdt en million kroner, kan banken for eksempel gi deg et lån på 850 000 kroner uten å få dårligere sikkerhet enn 85 prosent av boligverdi for lånet.

Finansieringsbevis
Første steg i boligjakten begynner altså hos banken. Der får du vite hvor dyr bolig du kan kjøpe og håndtere, og du får et finansieringsbevis som er en bekreftelse på hvor mye du kan få låne i banken og hvor langt du kan bli med i budrundene.

Skal du kjøpe din første bolig og lurer på hvor mye du kan låne? Søk om finansieringsbevis her.


*)Belåningsgrad (%)= Lånebeløp / boligens markedsverdi

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi