Gå til sbm.no
Janne og Martha Gjøvik.

Var tidlig ute:

Nå er skatten vår forsikret!

Ingenting er så verdifullt for mamma og pappa som den lille hjerteknuseren Martha.

– Hun er det mest dyrebare vi har, sier en stolt mamma Janne Gjøvik (31).

Derfor tok mamma og Martha turen til Sparebanken Møre i Kristiansund. Der tegnet de en barne- og ungdomsforsikring som skal sikre det snart tre måneder gamle nurket på best mulig måte videre i livet. Forsikringen gjelder helt frem til Martha er 26 år.

Sikrer barn og familie
Forsikringen gir Martha økonomisk trygghet på veien mot voksenlivet, men sikrer også familien, mamma Janne og pappa Kenneth Gjøvik økonomisk dersom noe uforutsett skulle skje.

– Barneforsikring var noe av det første vi tenkte på etter at Martha kom til verden den 21.november i fjor. Det er viktig for oss å vite at vi og Martha er økonomisk sikret om noe skulle skje med Martha. Da kan vi i alle fall sortere vekk den bekymringen i forhold til alt annet man må takle og ta tak i.  Vi ser på barneforsikringen som nødvendig og viktig fordi man aldri kan vite, sier Janne.

De var tidlig i kontakt med Sparebanken Møre for å forsikre gullklumpen. Formelt sett trer forsikringen i kraft den dagen Martha er tre måneder. Forsikringen kan kjøpes fra barnet fyller tre måneder til og med fylte 17 år.

Flere med barneforsikring
Nærmere halvparten av alle norske barn, 600 000, er nå dekket av en eller annen form for barneforsikring, ifølge tall fra Finans Norge. Stadig flere foreldre tegner en barneforsikring som på kort sikt skal gi økonomisk hjelp til familien og på lang sikt gi støtte til barnet. Det har vært en betydelig økning de siste 15 årene. I 2003 tegnet vi langt flere forsikringer på hund og katt enn vi gjorde på barna våre.

En god barneforsikring utfyller tilbudet fra det offentlige som har en del begrensninger. Forsikringsordningen gjennom barnehage og skole dekker ikke sykdom eller ulykke utenfor skole og barnehage. Om det utenkelig skulle skje, kan et barn som blir ufør ende som minstepensjonist resten av livet uten en forsikring.

Barneforsikring var noe av det første vi tenkte på etter at Martha kom til verden den 21.november i fjor, sier Janne Gjøvik, her i samtale med Tove Smenes i Sparebanken Møre i Kristiansund.

Sparebanken Møre
I Sparebanken Møre kan du tegne en barne- og ungdomsforsikring gjennom Eika Forsikring. Den gir dekning i tillegg til det man får fra folketrygden og vil for eksempel kunne gi foreldrene økonomisk mulighet til å tilpasse hverdagen for å være sammen med barnet om noe skulle skje. En privat forsikring hjelper deg med å ta best mulig vare på det mest verdifulle du har. Forsikringen har stor betydning ved alvorlig sykdom og ulykke, men gir også god hjelp ved vanlige og mindre farlige sykdommer. Den dekker for eksempel også kroniske sykdommer som diabetes og epilepsi. Her kan du lese mer om forsikringen.

Uføre av sykdom
En rimeligere variant enn barneforsikring er en ren ulykkesforsikring, men den dekker ikke sykdom. Det er verdt å merke seg at sykdom er hovedårsaken til at barn og unge får helseplager som gjør de varig uføre (medisinsk invaliditet og arbeidsuførhet). Kun fem prosent av norsk barn som i dag har varig fysisk mén, har fått dette som følge av en ulykke. Det er med andre ord langt mer vanlig å bli ufør av sykdom enn av ulykke. 

Anbefaler
Til tross for et helsevesen som prioriterer barn og relativt gode offentlige støtteordninger, anbefaler de fleste forbrukereksperter at dere tegner en barneforsikring. Den gir vesentlig bedre økonomisk trygghet både for familien og barnet. 

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi