Gå til sbm.no
rådgiver - dialog med kunde. Vi er opptatt av å ha god dialog med kundene våre i denne tiden, selv om vi ikke møtes fysisk er vi like tilstede digitalt. Foto: Kristin Støylen

Ny rentenedgang

Det er andre gang på kort tid at rentene reduseres for kundene våre, og renteendringen vil få effekt på lån fra første halvdel av april. Totalt er rentene nå redusert med inntil 0,85 prosentpoeng.

Vi har besluttet å framskynde dato for ikrafttredelse av rentekutt for å hjelpe våre kunder i denne krevende tiden. Vi slår også sammen begge rentekuttene, og det betyr en nedgang på inntil 0,85 prosentpoeng på utlån allerede 8. april.

- Den ekstraordinære situasjonen, gjør at markedet endrer seg raskt og med stor grad av usikkerhet. Det gjør at prisen på penger for bankene er uforutsigbar, og det er dermed svært krevende å sette langsiktige priser på lån akkurat nå, sier Elisabeth Blomvik, divisjonsleder for personmarkedet i Sparebanken Møre.

Les mer: Hva bestemmer rentene? 

Det er mange som trenger hjelp fra oss om dagen og vi forstår også at mange lurer på hva akkurat deres rente blir. Vi håper likevel at du kan vente til du har fått informasjon om akkurat ditt lån, før du eventuelt tar kontakt med rådgiveren din eller kundesenteret vårt. Grunnen til at vi ber om dette, er at mange av kundene våre ringer oss for økonomisk rådgivning eller for avdragsfrihet akkurat nå og vi vil gjerne prioritere disse henvendelsene. 

- Vi opplever at mange av kundene våre kjenner på usikkerhet knyttet til egen arbeidssituasjon. Vi får derfor mange søknader om avdragsfrihet på boliglånet, og dette er et effektivt tiltak som gir god effekt for kundene. Vi prioriterer nå å følge opp alle disse henvendelsene så raskt som mulig, sier Blomvik.

Vi har besluttet å framskynde dato for ikrafttredelse av rentekutt for å hjelpe våre kunder i denne krevende tiden sier Elisabeth Blomvik, divisjonsleder for personmarked i Sparebanken Møre.

- Vi skal bidra til å holde hjulene i gang, og vi skal være tilstede for kundene våre både gjennom denne krisen og etterpå. Vi vet det er en vanskelig tid for mange, og vil gjøre vårt for at våre bedrifts- og personkunder blir minst mulig skadelidende gjennom denne krisen, sier Blomvik.

Nedgangen på inntil 0,85 prosentpoeng totalt gjelder både næringslivskunder og personkunder med flytende rente. 

Renteendringen vil tre i kraft på lån for eksisterende kunder allerede 8. april, og innskudd mot slutten av mai. For nye lån vil endringen være gjeldende fra 25. mars 2020.

Kundene vil få mer informasjon om renteendringen og dato for ikrafttredelse i nettbanken eller per post. 

Les mer: Vanskelig å sette rentene

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi