Gå til sbm.no

Forsikre

Om statistikken skulle ramme deg

Over 340 000 mennesker i Norge er uføre - hvordan ville din hverdag sett ut om du ble ufør?

Tallenes tale
Over 340 000 mennesker mottar i dag uføretrygd i Norge. Antallet uføre har økt med 4,4 prosent bare det siste året. 1 av 10 nordmenn mellom 18 – 67 år er uføre og det er flere uføre kvinner enn uføre menn (12,2 prosent mot 8,3 prosent). (Kilde: Nav statistikk pr. 30. juni 2019)

En tryggere økonomisk hverdag
I dag er det altså over 340 000 uføre i Norge, og andelen uføre øker. Det en bør spørre seg om er hvordan ville din hverdag sett ut om du ble ufør? Men det er en ting du kan gjøre. Du har mulighet til å kjøpe uføreforsikring som sikrer deg rett til erstatning om du eller din ektefelle/samboer skulle bli arbeidsufør.

5 grunner til å kjøpe uføreforsikring

1. Vær økonomisk sikret – Jo yngre du er, desto viktigere
Dette fordi folketrygdens ytelser er basert på antall år i arbeidslivet og lønn. Blir du arbeidsufør som 20-åring, med lite eller ingen tidligere inntekt, kommer du dårlig ut av det.

2. Bruk forsikringssummen til det som er best for deg
Vi har alle ulike behov, og derfor kan forsikringssummen disponeres fritt etter eget ønske.

3. Opprettholde levestandarden
Ved langvarig arbeidsuførhet reduseres inntekten din, og du kan få utfordringer med å opprettholde den levestandarden du hadde tidligere. En uføreforsikring gjør de økonomiske konsekvensene mindre dramatiske. 

4. Vær trygg på at du kan betale ned på lånet
I en allerede vanskelig situasjon handler det om å føle seg trygg på at du kan håndtere fremtiden økonomisk. Skulle du bli arbeidsufør, kan du bruke forsikringssummen til å betale ned på boliglånet ditt.

5. Sikre fremtiden din
Forsikringen kan kjøpes av alle mellom 18 og 50 år, og varer frem til fylte 60 år. En uføreforsikring anbefales til alle som har gjeld og/eller er avhengig av egen inntekt.

Sparebanken Møre tilbyr forsikringer i samarbeid med Eika Forsikring og bankens rådgivere vil hjelpe deg å finne den forsikringen som passer best for deg.

Les mer om uføreforsikring 

Kontakt meg om uføreforsikring

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi